ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ

advertisement
ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Hedefe Yönelik Tedaviler
Bu ajanlar direkt olarak kanser hücrelerindeki proteinlerle bağlanırlar, böylelikle kemoterapi
ilaçlarının aksine sağlıklı hücreleri etkilemeden sadece kanser hücrelerini öldürür. Hedefe
yönelik tedavi örnekleri imatinib, gefitinib ve erlotinibdir. Hedefe yönelik tedavilerin de çoğu
deneyseldir ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılır.
Kanser tedavisindeki gelişmeler devam etmektedir, belli tip kanserlerin tedavisi hakkında
bilgilere kanser türleri alt başlığından ulaşabilirsiniz.
Palyatif Tedavi
Kanser tedavi edilebilir olmakla birlikte her zaman kür mümkün olmamaktadır. Palyatif
tedavide amaç kanserin hangi evresinde olursa olsun kişinin kendini mümkün olduğunca iyi
hissetmesini sağlamaktır.
Palyatif tedavi fiziksel, ruhsal, psikolojik ve kişinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik olabilir.
Palyatif tedavi, küratif tedaviyle aynı anda devam edebilir.
Palyatif tedavinin beş hedefi





Ağrı ve kansere ya da tedaviye bağlı diğer bulguların tedavisi,
Kişinin ruhsal ihtiyaç ve endişelerinin giderilmesi,
Kişinin sosyal ve mali ihtiyaçlarının ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi,
Kişinin psikolojik ihtiyaçlarının ve depresyonun tedavisi,
Hastanın ölümünden sonrada hasta yakınları, hastanın arkadaşları ve bakıcılara
desteğin sağlanmasıdır.
Çocuklar da palyatif tedavi alırlar. WHO çocuklar için palyatif tedaviyi çocuğun akıl, ruh ve
vücut bakımının sağlanması olarak tanımlamaktadır. Hastanın ailesi çocuklarını mümkün
olduğunca rahat ettirebilmek için doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen,
fizyoterapistten oluşan profesyonel bir sağlık ekibiyle birlikte çalışırlar.
Palyatif tedavide iletişim çok önemlidir.
Sağlık profesyonelleriyle başarılı iletişim kurmanıza yardımcı olabilecek bazı pratik öneriler
şunlardır



Sorularınızı cevaplamaya, bulgu ve endişelerinizi dinlemeye istekli doktorlar bulun.
Hastalığınız ve tedaviniz hakkında sorular sorun, cevapları dinleyin ve doktorunuzdan
açık olmayan noktaları açıklamasını rica edin.
Doktorunuz ve hemşirenizle, ağrı, bulantı, kusma, ağız yaraları ve kabızlık gibi yan
etkiler hakkında konuşun.
Hasta ve bakıcıları için hastalığın teşhisi, tedavisi ve seyrini anlamak ve alınan tedavi
kararlarının bir parçası olmak önemlidir.
Tamamlayıcı veya Alternatif Tıp
Tamamlayıcı veya alternatif tıp terimi alışılagelmiş geleneksel tedavi yöntemleri dışındaki
tedavi, teknik ve ürünleri tanımlamak için kullanılır.
Geleneksel(konvansiyonel) tedavi yöntemleri bilimsel olarak test edilmiş ve etkili ve güvenli
bulunmuştur.
Tamamlayıcı tıp konvansiyonel tedavi yöntemlerine ilave olarak kullanılır. Alternatif tıp ise
kanıtlanmamış tedaviler ve ürünleri kapsar.
Tamamlayıcı veya alternatif tıp yöntemleriyle tedaviyi düşündüğünüzde bu konuyu öncelikle
doktorunuzla konuşmalısınız, zira bazı yöntemler kullanılan geleneksel tedavi yöntemleriyle
etkileşebilir.
Örneğin kava bitkisi anesteziyle etkileşir, ekinezya bitkisi immün sistemi baskılayan
bileşenler içerir, antioksidanlarınsa kanser tedavi yöntemlerinin etkinliğini artırdığına
inanılmaktadır.
Alternatif tedavi yöntemleri kanser tedavisine yardımcı olabilir, ancak geleneksel tedavi
yöntemlerinin yerini almamalıdır.
Etkinliği kanıtlanmış geleneksel tedavi yöntemleri yerine, etkinliği kanıtlanmamış olan
alternatif yöntemlerin kullanılması kür şansını azaltabilir.
Diğer tüm tedavilerde olduğu gibi alternatif tedavi yöntemlerine başvurmadan evvel
doktorunuzla konuşmanız önemlidir.
Download