Slayt 1

advertisement
Bölgelere Göre Meme kanseri yeni vaka görülme ve ölüm durumu
(Yüz binde- 2002)
1
HIV/ AIDS
 Halen dünyada 39 milyon HIV bulaşmış
insan var,
 Her yıl yaklaşık 2 milyon kişide yeni
enfeksiyon görülüyor.
 Günümüzde AIDS’in tedavisi yok ancak
ART ile virus kontrol ediliyor ve
AIDS’li kişi daha uzun daha sağlıklı ve
üretken bir yaşam sürüyor.
Anneden Çocuğa HIV Geçişi

Anneden çocuğa HIV geçişinin azaltılmasında
ve AIDS’li insanların yaşamını anti-retroviral
tedavi (ART) yoluyla uzatmada elde edilen
ilerleme son derece önemli teknolojik bir
gelişmedir.
 HIV pozitif gebelerin %92’sinin yaşadığı
Sahraaltı Afrika’da anneden çocuğa geçişi
önleyerek yaşam süresini uzatan ART
ilaçlarına ulaşabilen enfekte annelerin yüzdesi
neredeyse %60’a ulaşmıştır.
Anneden Çocuğa HIV Geçişi
 Son yıllarda virüsün anneden çocuğa geçişi
%43 kadar azalarak enfekte çocuk
sayısının 560,000’den 330,000’e düşmesi
sağlamıştır.
 2013 yılında bütün dünyada, 13 milyon
HIV’li kişi ART aldı. Yani dünyadaki bütün
HIV’lilerin ancak % 36’sı bu tedaviye
ulaşabildi.
 ART’ye çocukların ulaşımı daha düşük 4
HIV’li çocuktan ancak biri tedaviye
ulaşabiliyor.
Dünyada Toplumsal
Cinsiyet
Ayırımcılığı ile ilgili
DURUM
DSÖ KYŞ Araştırmasının Sonuçları
(2005)
Fiziksel Şiddet
13- 61 %
Cinsel Şiddet
6-59 %
Fiziksel veya Cinsel
15 – 71 %
Yaklaşık 1 milyar kadın, yani 3 kadından biri,
yaşamının bir noktasında aile içi şiddete maruz
kalmaktadır.
Karar alma mekanizmalarına
kadınların katılımı -Dünya
 Kadınlar ulusal parlementolardaki temsilleri
sadece % 20 dir.
 Bakanlıklarda bu, %17’nin altına düşmektedir.
 Dünya çapındaki üst düzey yöneticilerin ise
yalnızca % 25’i kadındır
 Dünyada okuryazar olmayan 790 milyonluk
nüfusun üçte ikisini kadınlar oluşturuyor
(UNESCO, 2011)
Genital Mutilasyon
(Kadın Sünneti -135 milyon )
 Afrika ve bazı Asya ülkelerinde
geleneksel ve dini temellere
dayandırılan kadın sünneti, kadına
karşı şiddetin de en ciddi
formlarından biridir (nedeni !!)
 Kısa vadede hemoraji ve
enfeksiyona bağlı ciddi sağlık
sorunları
 Uzun vadede skar oluşumuna bağlı
çok ciddi komplikasyonlar
görülmektedir.
Erken Yaşta Evlilikler Daha Çok Yoksul Kesimlerde Meydana
Gelmekte
DÜNYADAKİ SAYILARI 62 milyon
 Erken yaşta evlilikler çocuk hakları açısından
hem erkek hem de kız çocuklar için bir hak
ihlalidir
 Kız çocuklarının erkeklerden çok daha
erken yaşta ve daha sık evlendirilmeleri ve
gebelik,doğumun sonuçları kadınlar için daha
ciddi olmaktadır.
Global Sağlık Araştırma Raporunda “SONUÇ OLARAK”;
o
o
o
o
o
o
o
o
Mevcut UA çabalar, oluşturulan planlar,
Ülkelerin katkıları ve kararları ile hazırlanmış ve kabul
edilmiştir.
Plan ve programlarda etkili olabilecek strateji ve
eylemler tanımlanmıştır.
Ülkeler “iyi niyetlerle” taahhütlerde / vaatlerde
bulunmuşlardır.
Ulusal izleme mekanizmaları yetersiz olmuştur.
Uygulamalarda politik müdahaleler pek çok ülkede söz
konusu olmuştur.
UA düzeyde söz verilen işbirlikleri yeterli düzeyde
gerçekleştirilememiştir
Ulusal düzeylerde de disiplinler arası, sektörlerarası
işbirlikleri yetersiz kalmıştır
İzleme-Değerlendirme mekanizmaları işletilememiştir
Türkiye’de KS/ÜS Göstergeleri ile Mevcut durum
Nüfus: 76,627,384 (2013),
Avrupa Bölgesinin en kalabalık 3.ülkesi
Türkiye’nin Demografik Geçiş Dönemleri/ Aşamaları
KDH
NAH
KÖH
Hala 3
gebelikten
biri
RİSKLİ
AP’de
Karşılanamayan
Gereksinim:
Artık çocuk
istemiyor
Korunmuyor %6
Şimdilik istemiyor
Geleneksel
Yöntem %26
TOPLAM:
% 32
Şekil 1. İsteyerek ve Kendiliğinden Düşükler (100 Gebelikte)
(TNSA 1983, 1993, 2008, 2013)
25,0
15,0
10,0
5,0
0,0
19
75
19
7
19 6
7
19 7
78
19
79
19
80
19
8
19 1
8
19 2
8
19 3
88
19
89
19
90
19
9
19 1
9
19 2
93
19
98
20
03
20
08
20
13
Yüzde
20,0
Yıllar
Kendiliğinden Düşük
İsteyerek Düşük
Romanya’da Yasal Durumun Toplam Anne Ölümleri
ve Düşüğe Bağlı Anne Ölümlerine Olan Etkisi
Romanya’da 100 bin Canlı Doğumda Anne Ölümleri (1960-1996
Düşük
yasallaştı
Düşük
yasaklandı
İKİNCİ
NP
YASASI
.
İst.Düşüklere bağlı
anne ölümleri çok arttı
1955
1923
CUMHURİYET
İst.düşükler sorun
olmaya devam etti
1965
1983
Düşüğe bağlı
anne ölümleri
% 2 ye indi
2007
*En Az 3 Çocuk daha
sonra 5, şimdi 4……
*Düşük ve
Doğum Kontrolü ile
ilgili nitelemeler
*Annelik en büyük
kariyer !
*Çocuk başına ödeme
*Kadın istihdamı (??)
2008/
2010
2015
İLK
NP
YASASI
T.C’nin tarihinde ve günümüzde izlenen nüfus politikaları
üreme haklarına müdahale
2050 yılına kadar Türkiye
nüfusu ve olası değişiklikler:
► Geçmiş yıllardaki yüksek
doğurganlık hızları nedeni ile
halen sayısal olarak büyük bir
genç nüfusu mevcuttur
► Türkiye’nin nüfusu 2050 yılına
dek artmaya devam edecek,
2050 yılından sonra 100 milyon
civarında durağanlaşacaktır
2000
2030
2050
Yaşa Göre Kanser Olgu Sayıları 2007
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0-4
5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+
Erkek
Kadın
TOPLAM
Kaynak: Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı
Kadınlarda ilk 10 kanser olgu sayısı
(2007)
Erkeklerde ilk 10 kanser olgu sayısı
(2007)
3000
5000
4500
2500
4000
2000
3000
2500
1500
2000
1500
1000
1000
500
500
Kaynak: Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı
Kaynak: Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı
iksi
Serv
Uter
us
siste
mi
, sinir
Beyin
nfom
a
odgk
in le
Over
No nH
Tra k
ea
,Bron
ş,Ak
ciğ er
Mide
Korp
u su
Uter
us
Kolo
re kta
l
Tiroid
0
e
ek
Böbr
s iste
mi
, sinir
Beyin
rea s
Pank
nfom
a
La rin
ks
odgk
in le
No n-H
Mide
Kolo
re kta
l
Mes a
ne
ta t
Pros
Tra k
ea ,B
ron ş,A
k ciğ e
r
0
Mem
Olgu sayısı
3500
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards