8 Bevac-Oxa-Flv-mdg Turkiska

advertisement
BEVAC-OXA-FLV-MDG
TEDAVİSİ
HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
Karolinska Üniversitesi Hastanesi
Onkoloji Kliniği
Size, dört ilaçtan oluşan Bevac-Oxa-FLv-mdg tedavisi önerilmiş bulunuyor: Bevacizumab
(antikor), Oxaliplatin (sitostatik), Fluorouracil (sitostatik) ve Kalsiyum Folinat
(vitaminpreparatı). Tedavi her 14 günde bir, üç gün boyunca uygulanır. Size ilk tedavi günü,
yaklaşık dört saat boyunca intravenöz yolla damla ve enjeksiyon verilir. Ardından
Fluorouracil pompası bağlanır ve iki gün sürekli çalışır. Evde bakım esnasında ya da tedavi
kliniğinde üçüncü gün pompa çıkarılır. Size bir venöz port (giriş) takılacaktır.
Yan etkiler, tedavi ile ilgili ipuçları ve tavsiyeler:
Örneğin burun kanaması gibi yüksek bir kanama riski ve kan pıhtılaşması için bariz derecede
yüksek bir risk bulunmaktadır.
Yüksek tansiyon yaygın olarak görülür. Gerekirse tansiyon düşürücü ilaç verilebilir. İdrar ve
tansiyon testi, kan örnekleri ile bağlantılı olarak her tedaviden önce muhakkak ve düzenli
olarak yapılmalıdır.
Mide bulantısı ve kusma olabilir. Tedavi ile bağlantılı olarak mide bulantısına karşı önleyici
iğneler yapılır. Size, gerektiğinde evde almak için mide bulantısına karşı ilaç reçetesi
verilecektir. Tedavi ile bağlantılı olarak verilen kortizon, uykusuzluğa ve diyabette kan
şekerinin yükselmesine neden olabilir.
Kabızlık genellikle tedavi sonrasında ortaya çıkar. İshal ilacı gerekebilir.
İshal sık görülen bir yan etkidir. Genellikle antikanser ilaç (infüzyonundan bir kaç gün sonra
ortaya çıkar. İshal ortaya çıktığında tedaviye hemen başlanılır.
Ağız boşluğundaki mukozal bozukluklar kendisini ağız mukozasında kabarcıklar ve tahriş ile
ağız köşesinde çatlaklar şeklinde gösterebilir. Ağız kuruluğu yaygın olarak görülür, bu durum
diş çürümesi ve diş ile ilgili diğer hastalıklar için risk yaratabilir. Daha sıkı bir ağız temizliği
önerilir.
Göz ile burunda, göz ile burun akıntısı şeklinde mukozal bozukluklar. Kuru mukoza da
yaygın olarak görülür.
Nörolojik yan etkileri: Soğuğa karşı artan hassasiyet yaygın olarak görülür ve eller ile
ayaklarda iğnelenme ile karıncalanmalara neden olur. Tedavinin bitiminden itibaren bir kaç
gün içinde soğukla temas etmekten ve soğuk içecekler içmekten sakının. Bunun dışında
örneğin yürümede zorlanma ve hassas hareket bozuklukları gibi ciddi nörolojik rahatsızlıklar
uzun süreli tedavi sonrası ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıklar tedavinin tamamlanmasından
sonra birkaç ay devam edebilir, ancak genellikle yavaş yavaş azalır.
El-ayak sendromu, avuç içinde ve/veya ayak tabanı üzerinde ağrı, şişlik, kızarıklık ve
kabarcıklara neden olabilir. Bu durum dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulması
anlamına gelebilir. Cilt kuruyabilir ve kaşıntıya neden olabilir, bu ise nemlendirici bir krem
ile önlenebilir.
Saç dökülmesi bu tedavide nadir olarak görülür, ancak saçlar daha kuru olabilir ve saçınızın
sağlamlığı tedavi sırasında bozulabilir. Bu nedenle tedavi döneminde saçınızı boyamaktan ve
ondüle yapmaktan kaçının.
Kan değerlerinin bozulması hemen hemen her zaman görülebilir ve anemiye neden olabilir.
Beyaz kan hücreleri miktarının azalması, enfeksiyona karşı duyarlılığın artmasına neden
olabilir. Kan değerleri muhakkak her tedaviden önce kan testleri ile kontrol edilir.
Yorgunluk, uzun süreli tedavi sırasında yaygın olarak görülür ve daha çok tedavi döneminde
belirgin hale gelir. Bu yorgunluk bitkinlik olarak adlandırılır ve dinlenmekle geçmez.
Halsizlik, güçsüzlük, bitkinlik ve enerji eksikliği olarak algılanır. Var olan rahatsızlık hafif
düzeyden ağır düzeye kadar farklı biçimlerde ortaya çıkar.
Koku ve tat alma duygularında değişimler olabilir. Tat değişikliği kendini yemek
lezzetinin “farklı” algılanması şeklinde, daha çok ya da daha az bir duyarlılıkla gösterebilir.
Yüksek duyarlılık genellikle vücut kokusu, parfüm, tıraş ve temizlik maddeleri ile yemek
kokusu gibi belirli kokular için algılanır.
Kan değerlerinin bozulması hemen hemen her zaman görülebilir ve anemiye neden olabilir.
Beyaz kan hücreleri miktarının azalması, enfeksiyona karşı duyarlılığın artmasına neden
olabilir. Kan değerleri muhakkak her tedaviden önce kan testleri ile kontrol edilir.
Yorgunluk, uzun süreli tedavi sırasında yaygın olarak görülür ve daha çok tedavi döneminde
belirgin hale gelir. Bu yorgunluk bitkinlik olarak adlandırılır ve dinlenmekle geçmez.
Halsizlik, güçsüzlük, bitkinlik ve enerji eksikliği olarak algılanır. Var olan rahatsızlık hafif
düzeyden ağır düzeye kadar farklı biçimlerde ortaya çıkar.
Koku ve tat alma duygularında değişimler olabilir. Tat değişikliği kendini yemek
lezzetinin “farklı” algılanması şeklinde, daha çok ya da daha az bir duyarlılıkla gösterebilir.
Yüksek duyarlılık genellikle vücut kokusu, parfüm, tıraş ve temizlik maddeleri ile yemek
kokusu gibi belirli kokular için algılanır.
Doğal ilaç kullanımı
Doğal ilaçlar kullanmayı düşünüyorsanız bunu önce doktorunuzla görüşmenizi öneririz. Bazı
doğal ilaçlar antikanser Ajan or ”ilaç” etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilir.
Aşağıdaki yan etkileri yaşıyorsanız her zaman doktorunuz ya da hemşireniz ile irtibata
geçin:
38 derece üzerinde ateş ya da ateşli titreme nöbeti
48 saatten fazla süren ishal
24 saatten fazla süren mide bulantısı ve kusma
Ateş ve ishal birarada görülüyorsa
Sürekli burun kanaması
Bu broşürün çevirisi Ulrikas Fon’unun katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir. http://www.ulrikasfond.se/
Download