25 Epi-Cis-Flu Turkiska

advertisement
EPI-CIS-FLU
TEDAVİSİ
HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
Karolinska Üniversite Hastanesi
Onkoloji Kliniği,
Size Epi-Cis-Flu tedavisi önerilmiş bulunuyor. Bu tedavi üç farklı sitostatiktenoluşmakta:
Epirubicin, CisplatinveFluorouracil.Tedavi dokuz hafta sürer, ardından bir hafta dinlenilebilir.
İlk tedavi gününde, yedi saat boyunca intravenöz yolla damla verilir. Ardından dokuz hafta
kesintisiz Fluorouracil pompası bağlanır. Pompa haftada bir değiştirilir. Dördüncü ve yedinci
haftada, tedavi kliniğinde Epirubicin ve Cisplatin verilir. Size bir venöz port (giriş)
takılacaktır.
Yan etkiler, tedavi ile ilgili ipuçları ve tavsiyeler:
Epirubicin kullanımı nedeni ile ilk gün idrar kırmızı renkte olabilir.
Tedavinin böbrekleri etkilediğini unutmayın ve bol bol su için.
Duyma bozukluğu ortaya çıkabilir. Kulak Burun Boğaz kliniğinin işitme bölümünde size
düzenli aralarla odiogram yapılacaktır.
Böbrek fonksiyonlarında bozukluklar ortaya çıkabilir.
Tedavi sırasında ve sonrasında bol bol su içmeyi unutmayın.
Mide bulantısı ve kusma olabilir. Tedavi ile bağlantılı olarak mide bulantısına karşı önleyici
iğneler yapılır. Size, gerektiğinde evde almak için mide bulantısına karşı ilaç reçetesi
verilecektir. Tedavi ile bağlantılı olarak verilen kortizon uykusuzluğa ve diyabette kan
şekerinin yükselmesine neden olabilir.
Kabızlık genellikle tedavinin akabinde ortaya çıkar. İshal ilacı gerekebilir.
İshal sık görülen bir yan etkidir. Genellikle antikanser ilaç infüzyonundan bir kaç gün sonra
ortaya çıkar. İshal ortaya çıktığında tedaviye hemen başlanılır.
El-ayak sendromu, avuç içinde ve/veya ayak tabanı üzerinde ağrı, şişlik, kızarıklık ve
kabarcıklara neden olabilir. Bu durum dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulması
anlamına gelebilir. Cilt kuruyabilir ve kaşıntıya neden olabilir, bu ise nemlendirici bir krem
ile önlenebilir.
Göz ile burunda, göz ile burun akıntısı şeklinde mukozal bozukluklar. Kuru mukoza da
yaygın olarak görülür.
Tedavi öncesinde, tedavi boyunca ve tedaviden hemen sonra maruz kalacağınız güçlü güneş
ışığı; ciltte kızarıklığa ve uzun vadede cilt rengi değişikliği, çil leke vb. gibi kalıcı
değişikliklere veya bunların artmasına neden olabilir.
Kan değerlerinin bozulması hemen hemen her zaman görülebilir ve anemiye neden olabilir.
Beyaz kan hücreleri miktarının azalması, enfeksiyona karşı duyarlılığın artmasına neden
olabilir. Kan değerleri muhakkak her tedaviden önce kan testleri ile kontrol edilir.
Yorgunluk, uzun süreli tedavi sırasında yaygın olarak görülür ve daha çok tedavi döneminde
belirgin hale gelir. Bu yorgunluk bitkinlik olarak adlandırılır ve dinlenmekle geçmez.
Halsizlik, güçsüzlük, bitkinlik ve enerji eksikliği olarak algılanır. Var olan rahatsızlık hafif
düzeyden ağır düzeye kadar farklı biçimlerde ortaya çıkar.
Koku ve tat alma duygularında değişimler olabilir. Tat değişikliği kendini yemek
lezzetinin “farklı” algılanması şeklinde, daha çok ya da daha az bir duyarlılıkla gösterebilir.
Yüksek duyarlılık genellikle vücut kokusu, parfüm, tıraş ve temizlik maddeleri ile yemek
kokusu gibi belirli kokular için algılanır.
Doğal ilaç kullanımı
Doğal ilaçlar kullanmayı düşünüyorsanız bunu önce doktorunuzla görüşmenizi öneririz. Bazı
doğal ilaçlar antikanser Ajan or ”ilaç” etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilir.
Aşağıdaki yan etkileri yaşıyorsanız her zaman doktorunuz ya da
hemşireniz ile irtibata geçin:
• 38 üzerinde ateş ya da ateşli titreme nöbeti
• Sürekli mide bulantısı ve kusma.
• Aynı zamanda ateş ve ishal
Bu broşürün çevirisi Ulrikas Fon’unun katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir. http://www.ulrikasfond.se/
Download