MARKET ANALYSIS AND INT. INVESTMENTS

advertisement
Finansal İktisat:
Giriş
Finansal İktisat


Finansal iktisat iktisadın bir alt dalıdır.
Belirsizlik altında iktisadi kaynakların
hem uzamsal hem de zaman içinde
dağılımı ve yayılımı ile ilgilenir.
Finansal iktisat daha çok parasal
aktiviteler üzerine yoğunlaşmaktadır.
Finansal iktisat





Finansal iktisat alanındaki sorular genellikle zaman,
belirsizlik, opsiyon ve bilgi terimlerini içerir.
Zaman: Bugünkü para gelecekte elde edilecek para
için ticarete konu olur.
Belirsizlik (veya risk): Geleceğe transfer edilecek
para miktarı belirsizdir.
Opsiyon : bir işlemdeki taraflardan birisi kararını
daha sonra verebilir. Bu karar transfer edilecek para
miktarını etkiler.
Bilgi : Geleceğe ilişkin bilgi gelecekteki parasal
değerle ilgili belirsizliği azaltabilir yada ortadan
kaldırabilir.
Finansal iktisat ilgilendiği
konular



Finansal iktisat temel olarak hisse senetleri piyasası
gibi finansal piyasaların işleyişi, şirketlerin
finansmanı ve aşağıdaki konularla ilgilenir:
Bütçeleme, tasarruf, yatırım, borç verme, borç
alma, varlık yönetimi, çeşitlendirme, riskten
kaçınma
Gelecek asla kesin biçimde belirli olmadığından
finansal iktisadın temel ilgisi belirsizliğin kaynak
dağılımı üzerine etkisidir.
Finansal iktisat
cevaplamaya çalıştığı
sorular




Finansal iktisatçı aşağıdaki tipten soruları
cevaplamaya çalışır:
Finansal varlıkların (hisse senetleri, bonolar, döviz
kurları, değerli mallar) fiyatları nasıl belirlenir?
Farklı finansman seçeneklerinin(hisse senedi
çıkarmak veya borçlanmak) şirketlerin değerleri
üzerindeki etkisi nedir?
Yatırımcılar amaçlarına ulaşmak için oluşturacakları
portföyde hangi varlıklara yer vermelidir?
Varsayımlar




Finansal iktisat bir çok varsayım üzerine kuruludur.
En temeli finansal karar vericileri rasyonel olmasıdır.
Yakın zamandaki deneysel iktisat alanındaki
çalışmalar bu varsayımın ampirik olarak
gözlemlenmediğini göstermektedir.
Ek olarak Davranışsal Finans alanında iktisadi
ajanların rasyonel olmadığı üzerine teorik çalışmalar
yapmaktadır.
Varsayımlar


Diğer önemli bir varsayım:
Piyasa fiyatları rassal yürüyüşe sahiptir
veya varlık getirileri normal dağılıma
sahiptir. Ampirik sonuçlar bu
varsayımın geçerli olmayabileceğini
göstermektedir.
Download