Document

advertisement
TÜRKİYE TEKSTİL TEKNOLOJİ PLARFORMU
UZMAN ÇALIŞMA GRUPLARI
UÇG-1: Teknik ve Akıllı Tekstiller Alanındaki Yeni Teknolojiler ve Tasarım
Teknik tekstiller havacılık ve uzay araçları endüstrisinden inşaat sektörüne, tarımdan tıbba kadar pek
çok alanda kullanılmaktadır. 1995 yılından bu yana Dünya’da teknik tekstil tüketimi artmaktadır.
Halen 65 milyar dolar değerindeki pazarda büyümenin devam etmesi ile tüketimin 2010 yılında 100
milyar doların üzerine çıkması beklenmektedir. İleride geleneksel inşaat malzemelerinin yerinin
kompozit tekstil materyalleri ile değişeceği düşünülmektedir. Otomotiv ve tıp sektöründe, teknik
tekstillerin geniş kullanım alanı bulduğu bilinmektedir. Bu bakımdan Türkiye’de teknik tekstil
malzemelerinin üretilmesi, bu malzemeleri üretebilecek makina, tekstil kimyasalları ve yan sanayinin
geliştirilmesi, araştırma öncelikleri arasında yer almalıdır.
Akıllı tekstil ürünleri, hazırgiyim ve tekstil endüstrisi açısından gelişme ve yeniliğin son noktası gibi
görünmektedir. Spor ve çeşitli hobi alanlarında, sivil güvenlikte, evde, tıpta, inşaatlarda ve
jeotekstillerde, ziraatta, paketlemede, modada, eğlencede ve giyilebilir bilgisayar destekli sistemlerde
kullanım alanları vardır. Bu alanlarda verimli ve gerçekçi endüstriyel imalat, öncelikli araştırma
konuları arasında yer almaktadır. Özellikle giyim konforuna sahip, temizleme ve bakım kolaylığı olan
akıllı tekstil ve giysi üretimi ile tasarımı araştırma öncelikleri arasındadır. Tekstil ve konfeksiyon
sektörünün her alanında olduğu gibi bu alanda da çevreye dost üretim teknikleri ve hammadde ile
enerji kullanımını azaltan teknolojilerin geliştirilmesi hedeflerden biridir.
UÇG-2: Konfeksiyon Teknolojileri ve Mass Customization (Hazır giyim ve moda için seri olarak
özel isteğe göre üretim), Ürün Geliştirme ve Tasarım
Konfeksiyon üretimi, devamlı gelişen teknoloji ile desteklenmektedir. Önemli bir konfeksiyon
üreticisi olan Türkiye’nin, daha az maliyetle ve daha az enerji sarfiyatı ile üretim yapabilmesi temin
edilmelidir. Dikişsiz giyim, tekno-terzilik, CAD/CAM teknoloji destekli üretim sistemleri, üç boyutlu
üretim teknikleri araştırma öncelikleri arasındadır.
Tabiiki, konfeksiyon üretiminde kullanılan her türlü makina, kimyasal, aksesuar ve yan sanayinin
teknolojisinin geliştirilmesi, hammadde ve enerji gibi kaynakların kullanımını azaltıcı teknolojilerin
üzerinde araştırma yapılması da ülkenin araştırma öncelikleri içinde yer almaktadır.
Mass customization (seri olarak özel üretim) tekstil-hazırgiyim-perakende alanında yenilikçilik için
yüksek öneme sahiptir. Mass customization özellikle AB ülkelerinin üzerinde çalıştığı yeni bir iş
kavramı ve teknolojisidir ve günümüz rekabetçi koşullarında hiç kuşkusuz önemli olacaktır. Bu
bağlamda, konfeksiyon üretimine oldukça farklı bir persfektife sahip olan “Mass Customization”
kavramının Türkiye’de en azından tanınmasının sağlanması, bu üretime olanak sağlayacak her türlü
teknolojinin gerek makina ve bilgisayar gerekse eğitim bakımından geliştirimesi öncelikler içine
alınmalıdır.
Üretim teknolojilerindeki araştırma öncelikleri 3 boyutlu üretim için esnek, küçük ölçekli imalat
sistemleri ve üretim teknikleri geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Üretim yönetimindeki ana araştırma
alanı simülasyon, optimizasyon, esneklik, üretim işleminin sanal hale getirilmesidir (Tek işlemler, ağ
çalışması işlemleri). Ayrıca, müşteri etkileşimi/servisi alanında ana araştırma konusu ürün-müşterinin
bir araya geleceği arayüzler (Sanal hale getirme) oluşturulması çalışmalarıdır. İlave olarak, otomatik
vücut ölçme teknolojileri (ttarayıcılar), güvenli ve etkili kişisel bilgiler, müşteriye göre interaktif
tasarım, istenen giysinin belli sürede simülasyonu olarak belirlenen geniş araştırma alanları vardır.
Tasarım ve moda, konfeksiyon için vazgeçilmezdir. Özellikle ürün geliştirme için hem yaratıcı
düşünce hem de bu düşünceyi gerçeğe aktarabilecek her türlü teknoloji desteklenmelidir.
UÇG-3 Lif ve İplik Alanındaki Yeni Teknolojiler ve Tasarım
Bu uzman grubu, tekstil ve hazırgiyim endüstrisinin temel hammaddesi olan her türden elyaf ve iplik
alanındaki yenilikleri ve bu alanlarda ülkemizin Ar-Ge stratejilerinin belirlenmesini hedeflemektedir.
Bu alanda öngörülen stratejik araştırma öncelikleri yeni lifler, geleneksel liflere kazandırılabilecek
yeni işlevler, yeni kompozit lifler, iplik, elyaf ve kompozit liflerin imalatı için yeni üretim
metodlarının geliştirilmesi, geleneksel metodların modifikasyonu ve bu tür üretimlere olanak
sağlayabilecek tekstil makinaları, kimyasalları, aksesuarları ve yan sanayinin geliştirilmesi, enerji, su
gibi kaynakların kullanımını azaltan, çevreye dost teknolojilerin araştırılması gibi konulardan
oluşmaktadır.
Bu alandaki hedefler, üretim, kullanım ve yok edilme sırasında insan ve çevreye zarar vermeyen yeni
liflerin ve dolayısıyla yeni ipliklerin üretilmesi, geleneksel metodlardan daha verimli yeni üretim
metodların keşfedilmesi, daha üstün özelliklere sahip elyaf ve ipliklerin üretilebilmesi, daha verimli,
sağlam ve fonksiyonel elyaf kompozitlerinin üretilebilmesi, mikro ve nano teknoloji ile üretime olanak
sağlayacak lifler, gelişmiş bakım özelliklerine (temizlenme, yıkanma, v.s.) sahip yeni tekstil
ürünlerinin üretilmesi olarak sıralanabilir.
Ayrıca, organik olarak üretilmiş ürünler Dünya’da her geçen gün daha fazla talep edilmektedir.
Organik tesktillerin temel hammaddesi olan “organik pamuk” Dünya’da en çok Türkiye’de de
üretilmektedir. Bu itibarla organik pamuk üretiminin arttırılmasına yönelik araştırmalar yapılmalı ve
destek yöntemleri geliştirilmelidir.
Ayrıca, biyolojik olarak tamamen yok olabilen liflerin üretimi de araştırma öncelikleri arasına
alınmalıdır.
UÇG-4: Tekstil ve Konfeksiyonda Tedarik Zinciri Optimizasyonu ve Kalite Yönetimi
Küresel rekabet ortamında tekstil ve konfeksiyon üreticisi Türkiye gibi iddialı bir ülkede elyaftan
hazırgiyim ürünü haline geline kadar tedarik zinciri yönetimi ve kalite yönetiminin entegrasyonu
kavramları, metodları ve teknolojileri üzerinde çalışılması zorunludur.
Tedarik, tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli derecede rekabet gücü avantajı sağlayan bir
olgudur. Gelecekte şirketler birbirleri ile rekabet etmeyecek, rekabet tedarik zincirleri arasında
olacaktır. Dolayısıyla sektör, girdi-çıktı ilişkisinde bulunduğu işletmelerin iş süreçlerini
birleştirmelidir. Bu zincirde, tüm halkalar arasında eşgüdüm sağlayacak entegrasyona gidilmelidir. Bu
bakımdan tedarik zinciri oluşturarak doğru zamanda, doğru fiyatla istenen yerde tüketici beklentilerini
karşılamaya yönelik çalışmalar, sektörün öncelikleri arasında olmalıdır. Sistemde yatay ve dikey
olarak yer alan tüm farklı yapıdaki işletmelerin, uzun dönemde tüm sistemin performansını arttırmak
amacıyla tedarik zinciri yönetimi geliştirilmelidir. Bu yönetim işletmelere uygulanmalıdır.
Firmalar, kalite yönetimi entegrasyonu kavramlarını, metodlarını ve teknolojilerini de yenileştirmek
zorundadır.
Kalite yönetimi entegrasyonu çerçevesinde, yeni ürün ve teknolojilerin araştırılması ile tekstillerin
(teknik veya tıbbı tekstillerin) yeni uygulama alanlarına yönelik araştırmaların arttırılması
dagerçekleştirilir. Bunun yanında, tekstil ürünlerinin kalitesinin ve ömrünün tahmin modelleri ile
bakım işlemlerinin geliştirilmesi üzerinde de çalışılmalıdır.
UÇG-5: Boya ve Terbiye İşlemlerinde Yeni Teknolojiler ve Gelişmeler
İplik ve dokuma/örme kumaş gibi temel tekstil ürünlerinin; görünümünü (boyama, baskı,
parlaklaştırma v.s.) tutumunu (yumuşatma, sertleştirme, ağırlaştırma v.s.) ve kullanım özelliklerini
(kolay ütülenir, güç tutuşur, su itici, buruşmazlık gibi) iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan
işlemler, terbiye işlemleri olarak tanımlanmaktadır.
Bu alanda yapılabilecek araştırma ve geliştirme projeleri, tekstil malzemelerinin özelliklerinin ve
fonksiyonlarının geliştirilmesi için tekstil terbiye işlemlerinin geliştirilmesini, çevreye daha duyarlı
2
hale getirilmesini, bu tür üretimi sağlayacak tekstil makinalarını, kimyasallarını ve yan sanayinin
geliştirilmesini hedeflemelidir. Plazma uygulamaları, daha az enerji kullanarak daha az atık veren
sistemlerin geliştirilmesi, leke tutmaz kumaşlar, yıkama ihtiyacı gerektirmeyen kumaşlar için terbiye
işlemleri geliştirilmesi bu alanda araştırma yapılacak konular arasındadır. Çevreye hiç zarar vermeyen
yada en az zarar veren boyama ve terbiye teknolojilerinin geliştirilmesi de stratejik hedeflerden biri
olmak durumundadır.
UÇG-6: Tekstil ve Konfeksiyonda Nanoteknoloji ve Uygulamaları
2014 yılı için yapılan tahminlerde nanoteknolojik ürünlerin küresel üretimin yaklaşık %15’ini
oluşturacağı ve 2,6 trilyon dolar değerinde üretim yapılacağı öngörülmektedir. Nanoteknoloji,
hammaddelere, örme ve dokuma kumaş üretimine, terbiye işlemlerine uygulanabilir. Gümüş iplikler
ve kumaşlar ile antimikrobiyal özelliklerin arttırılması, kuş gribi, koli basili gibi biyolojik zararlılara
duyarlı renk değişimi, kendi kendini temizleyen tekstil uygulamaları, elektrokardiyo kaydı alabilen
gömlekler gibi uygulamalar nano teknolojik ürünlere örnek verilebilir. Bu alandaki araştırma
öncelikleri, bu alandaki boşluğu doldurabilecek teknolojiyi geliştirmek üzerine olmalıdır. Diğer bir
ifadeyle, hem nanoteknolojik ürünler, hem de üretim metodları, makineleri, kimyasalları ve yan sanayi
alanları öncelikli araştırma konuları arasında olmalıdır. Nanoteknoloji, tekstil, kimya, elektrikelektonik, bilişim ve makina gibi çok disiplinli uygulamaları kapsayan bir alandır.
Bu alanda da çevreye dost, enerji, su gibi kaynakların kullanımını azaltıcı teknolojilerin geliştirimesi
üzerine yapılacak çalışmalar araştırma öncelikleri içindedir.
UÇG-7: Nonwoven Alanındaki Yeni Teknolojiler ve Tasarım
Tekstil endüstrisinin 1960’lı yıllarda üretmeye başladığı nonwoven ürünler (dokusuz yüzeyler)
günümüzde tela, vatka gibi konfeksiyon yardımcı malzemeleri olarak, ayrıca hijyenik ürünlerde,
temizlik bezlerinde daha çok olmak üzere muhtelif yerlerde kullanılmaktadır. Ancak, bu ürünlerin
kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.
Bu alanda araştırma öncelikleri daha işlevsel, daha sağlam nonwoven ürünlerin çevreye ve insan
ekolojisi gözetilerek üretilmesini sağlayacak işlemler ve bu işlemleri mümkün kılacak makina ve
kimya sanayiinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Ayrıca, nonwoven ürünlerin kullanım alanını
geliştirecek tasarımlar da araştırma öncelikleri arasında yer almalıdır.
U:G-8: Örme ve Dokuma Üretimi Alanındaki Yeni Teknolojiler ve Tasarım
Bu başlık altında, hazırgiyim endüstrisinin ana hammaddesi olan örme ve dokuma kumaş üretimi
alanındaki teknolojik yenilikler ve gelişmeler konu edilmektedir.
Bu alandaki stratejik araştırma öncelikleri, daha ileri teknolojilerin verimli kullanımı vasıtasıyla daha
farklı ve üstün özelliklere sahip, örme ve dokuma tekstil materyallerinin üretilmesi alanında projelerin
desteklenmesidir. Örneğin üç boyutlu dokuma ve örme kumaşların üretimi için teknolojiler ve
tasarımlar; daha yüksek mukavemete ancak daha iyi tutum özelliklerine sahip kumaşlar üretilmesi, bu
alanda araştırılabilecek öncelikli konular arasında yer alabilir. Özellikle değişen iklim şartları
nedeniyle azalan doğal kaynakların daha tasarruflu kullanımına olanak sağlayacak işlemlerin
geliştirilmesi, araştırma öncelikleri arasındadır. Doğal olarak, bu tür üretimlere olanak sağlayacak
makine sanayiinin geliştirilmesi de bu uzmanlık grubunun çalışma alanı içindedir. Her uzmanlık
alanında olduğu gibi çevreye duyarlı üretimi geliştirmek de önceliklerin arasındadır.
3
Download