Sunumu indirmek için tıklayın

advertisement
IŞIK
KONU ANLATIMI
DEĞERLENDİRME
KAZANIMLAR
Ana sayfaya döner
İleri
Geri
HAZIRLAYANLAR
Gösteriyi bitir
Şirine dün gece ormanda kaybolmuştum.Çok korktum orman
çok karanlıktı.Birde ne göreyim!Ateş böcekleri etrafı
aydınlattılar ve ben yolumu onlar sayesinde buldum.
Nasıl oldu bu güçlü şirin nasıl etrafı
aydınlatıyorlar?Aydınlatmadaki sırları ne?Başka
neler etrafı aydınlatır?Ben çok merak ettim Şirin
Babaya sormaya gidiyorum.
Anlatayım şirine!Ateş böcekleri
doğal ışık kaynaklarımızdandır
şimdi ben sana hepsini
açıklayayım.Arkadaşlarımız da bizi
dinleyip öğrensinler!
Şirin baba!Güçlü şirin bana ateş
böceklerinin etrafı aydınlattıklarını
söyledi bu nasıl oluyor?Etrafımızda
başka neler etrafı aydınlatır?
IŞIK
• Etrafımızdaki cisimleri görmemizi, renkleri ayırt etmemizi sağlayan
enerjiye ışık denir.
• Duyu organlarımızdan biri olan gözümüz sayesinde
etrafımızdaki varlıkları, olayları görürüz.
• Görme olayının gerçekleşebilmesi için baktığımız varlıkların bir ışık
kaynağı tarafından aydınlatılması ve bu varlıklardan gözümüze ışık
gelmesi gerekir.Dolayısıyla karanlıkta görme olayı gerçekleşmez.
ÇEVREMİZDEKİ IŞIK KAYNAKLARI
• Etrafına ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir.
• Dünyanın en büyük ışık kaynağı Güneş’tir.Güneş, dünyamızı hem
aydınlatır hem de ısı verir.
• Işık yayarak etrafını aydınlatan her şey ışık kaynağıdır.
• Işık kaynakları kendiliğinden görünür.Diğer cisimler ise ışık
kaynaklarından gelen ışığı yansıttıkları için görünür.
Güneş
Fener
Ampul
Mum
• Işık kaynağının gücü arttıkça yaydığı ışığın da parlaklığı artar.
• Çevremizdeki bazı varlıklar ortamda bulunan ışık kaynakları sayesinde
ışık kaynağı gibi görünürler. Böyle cisimlere kendini aydınlatan cisimler
denir.Örneğin;Gezegenler,trafik levhaları
Videolu anlatım
DOĞAL IŞIK KAYNAKLARI
IŞIK KAYNAKLARI
YAPAY IŞIK KAYNAKLARI
Doğal Işık Kaynakları:
• Kendiliğinden ışık üretip, etrafına sürekli ışık yayabilen, ışık
yaymak için başka bir kaynağa ihtiyaç duymayan varlıklara
doğal ışık kaynakları denir.
• Güneş, yıldızlar, şimşek, ateşböceği, yıldırım ve deniz diplerinde
yaşayan bazı balıklar doğal ışık kaynaklarıdır.
• Yapay Işık Kaynakları:
İnsanlar tarafından çevreye ışık yaymak, aydınlatmak için
yapılan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir.
•Yapay ışık kaynaklarını geceleri çevremizi aydınlatmak için kullanırız.
Ampul, floresan lambası, mum, gaz lambası, el feneri, meşale, arabaların farlarını
yapay ışık kaynaklarına örnek verebiliriz.
Nota git
NOT
Ay ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışınları etrafına
yansıtır.Bu yüzden parlak görünür.
HAYDİ HEP BİRLİKTE SORULARI
ÇÖZELİM!!!
BAŞLA
• "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır."
tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
A)Isı
B)Işık
C)Ses
D)Enerji
AFERİN DOĞRU CEVAP
YANLIŞ CEVAP
YANLIŞ CEVAP
YANLIŞ CEVAP
• Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A)Ateş böceği
B)Güneş
C)Ay
D)Ampul
YANLIŞ CEVAP
YANLIŞ CEVAP
YANLIŞ CEVAP
AFERİN DOĞRU CEVAP
• Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A)Şimşek
B)Güneş
C)Yıldız
D)Gaz lambası
YANLIŞ CEVAP
YANLIŞ CEVAP
YANLIŞ CEVAP
AFERİN DOĞRU CEVAP
• I. Ay II. Güneş III. Ayna IV. Yıldız
• Yukarıda verilenlerden hangileri
ışık kaynağıdır?
A) I-II
B) II-IV
C) I-IV
D) II-III
YANLIŞ CEVAP
AFERİN DOĞRU CEVAP
YANLIŞ CEVAP
YANLIŞ CEVAP
• Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A)Lamba
B)Mum
C)Şimşek
D)Ampul
YANLIŞ CEVAP
YANLIŞ CEVAP
AFERİN DOĞRU CEVAP
YANLIŞ CEVAP
• Canlıların yaşamındaki en önemli ve en büyük ışık
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay
B) Gezegenler
C) Lambalar
D) Güneş
YANLIŞ CEVAP
AFERİN DOĞRU CEVAP
1-Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Trafik lambaları doğal ışık kaynağıdır.
B) Işık kaynakları yalnızca doğal olabilir.
C) Ay ve gezegenler doğal ışık kaynağıdır.
D) Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılırlar.
YANLIŞ CEVAP
AFERİN DOĞRU CEVAP
Kendiliğinden ışık yayıp etrafımızı görmemizi sağlayan
kaynaklara…………..kaynaklar denir.
doğal
İnsanlar tarafından üretilen ışık kaynaklarına
……………..kaynaklar denir.
Ateş böceği ……………….ışık kaynağıdır.
yapay
………………………..hem ısı hem ışık verir.
doğal
güneş
Fen ve Teknoloji dersi 4.sınıf
4. Ünite :SES VE IŞIK
2.1. Bazı cisimlerin çevrelerine ışık yaydıklarını gözlemler.
2.2. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir.
2.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları
bakımından sınıflandırır.
2.4. Bazı cisimlerin, ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının
varlığında ışık yayıyormuş gibi
göründüklerini fark eder.
HAZIRLAYANLAR
•
•
•
•
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2-A
Melda Kör 281227
Feyza Kılıç 281232
Havva Nur Haliloğlu 309085
IŞIK KAYNAKLARI
Download