2014-2015 lise 2 tarih dersi 2.dönem 1.yazılı soruları

advertisement
ÖĞRENCİNİN
ADI
:
SOYADI:
SINIFI :
MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ
NO:
A
2014-2015
TARİH-II DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI
NOT:
SORULAR
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız.
(Her bir doğru cevap 4 puan )
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ
İlk geçici elçilikler I. Mahmut Döneminde açılmıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ
İlk Devlet matbaasının adı Matbaa-i Amire’dir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ
III. Selim Patrona Halil isyanı ile tahttan indirilmiştir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ
Lale Devri padişahı I. Abdülhamit’tir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ
I. Mahmut Döneminde Esham uygulaması başlatımıştır.
Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her bir doğru cevap 4 Puan )
6 – Sıcak denizlere inmek ………… ‘nın önemli dış politikalrındandır.
7 – Mühendihane-i Bahr-ı Hümayun …………………… döneminde kurulmuştur.
8 – Osmanlı Devleti’nin gerileme devri 1699 yılında imzalanan …………… Antlaşması ile başlar ve Kırım’ın tamamen elimizden
çıkmasına neden olan 1792 ………….. Antlaşması ile son bulur.
9 – Halkı Müslüman olan ilk toprak kaybımız ……………….’dır.
10 – III. Selim dönemi ıslahatlarına ……………………… adı verilir.
Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen şıklardan işaretleyiniz. (her bir doğru cevap 6 Puan)
Küçük Kaynarca Antlaşması’nda(1774) bir madde
şöyledir:”Ruslar İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecek ve
gerekli gördüğü yerlerde konsolosluklar açabilecektir.” Bu
maddeyi Osmanlı açısından değerlendiriniz?
11-
12-
Halkı Türk ve Müslüman olan ilk toprak kaybı hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda izlediği dış politika
hakkında kısaca bilgi veriniz?
14-
“Mısır topraklarını kontrol altına almak” İngiltere ve
Fransa’nın önemli dış politikalarındandır. Bu politikayı Fransa
açısından yorumlayınız?
15-
13- Lale Devri ıslahatlarından 4 tanesini yazınız?
16 – Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan antlaşmalarda
Rusya sürekli Ortodokslarla ilgili maddeler koydurmuştur. Rusya
bununla neyi amaçlamıştır?
17- Osmanlı’da isyan eden ilk azınlığın adını yazınız?
18 – Ermeni sorunu ilk kez hangi Antlaşma ile ortaya çıkmıştır?
19- Osmanlı Devleti’nin yaptığı bazı antlaşmalar aşağıda
verilmiştir. Bu antlaşmaları yapıldığı devlet ile eşleştiriniz.
Ayestefanos
İran
Ahmet Paşa
Yunanistan
Ziştovi
Rusya
El Ariş
Avusturya
1897 İstanbul
Fransa
20- Sırbistan, Karadağ ve Romanya hangi antlaşmalarla
bağımsızlıklarını kazanmışlardır?
Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.
Hz. Muhammed (sav)
BAŞARILAR
Tarih Öğretmeni
Download