"Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi"

advertisement
"Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi"
Eser Adı
Sikke
Ana Grp. (Kol.)
Gurup
Envanter No
30367
Katalog No
Kazı No
10
Devri
Dönemi (Yap.Tar.)
klasik
Sınıfı
Cinsi (Kul.Met./Mlz.) Gümüş
Klasik
Türü
Gümüş
Müz. Gel. Şekli
0
Kökeni
Ölçüleri
2.5 cm - 16.88 gr
Müzeye Geliş Tar.
Müze Sergi Yeri
Teşhir
Fiş Dolduran Yetkili İzmir Müzesi
Tanım Fiziksel Tas.
Açıklama
Hikayesi
Athena'nın zeytin yaprakları ile süslü miğferli, küpeli başı sağa dönük
olarak tasvir edilmiş.
Attika-Delos birliğinin varlığı sebebiyle M.Ö. 5. Yüzyılın en meşhur
sikkeleri Attika sikkeleridir. Çünkü Atina birliği içerisinde kendi sikkelerinin
kullanılması zorunluluğu getirmiştir.
Athena, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış
tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların başı
Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis' tir.
Sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur.
Athena'nın Yunan uygarlığı öncesinden gelen bir tanrıça olduğu ve daha
sonra Yunanlılarca benimsendiği sanılır. Ama Yunan ekonomisi, Minos
uygarlığından farklı olarak önemli ölçüde askeri temele dayandığı için,
Athena başlangıçtaki
Esere Ait Görseller
Download