Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
EGE VE YUNAN UYGARLIĞI
Trakya
Makedonya
Yunanistan
Batı Anadolu
Ege adaları
Miken
Girit
Ege ve yunan uygarlıkları adı hangi bölgeler için
kullanılmıştır?
•Yunanistan’ın coğrafi konumu ile Ekonomileri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Bu şehir devletlerinin Ege, Akdeniz,Karadeniz’de koloniler kurmalarının
nedenleri neler olabilir?
Tarım topraklarının
azlığı
Nüfus artışı
Larissa
Ticaret yapmak
Megara Atina
Korint
Isparta
MÖ 2000’den itibaren Eski Yunan’da ve Ege’de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır.
Nurdan Gül (KÖKTEN)
Yunan
Truva
savaşları
Miken
Çanakkale
boğazına sahip
olmak için
yaptıkları savaş
Girit
Knossos Sarayı
Ege uygarlıklarının ilki nerede kurulmuştur?
Mora’da Akaların kurduğu
medeniyet?
En önemli eserleri
Ege ve Yunan uygarlıkları Koloni faaliyetleri ve kolay ulaşım imkanlarıyla hangi uygarlıklarla
etkileşimde bulunmuşlardır?
Atina- Isparta
Yunan şehir devletlerinin ilk başarısı kimlere
karşı olmuştur?
Peleponnes savaşları hangi şehir
devletleri arasında olmuştur
Perslere karşı
Polislerin başında “Tiran” denilen krallar
vardır.
* Denizcilikte ilerlemişler ve kolonicilik
faaliyetlerinde bulunmuşlardır. (Yerleşme
amacıyla gitmişlerdir.)
Zeus
* Başta Zeus olmak üzere Olympos
dağında oturan tanrıları adına
düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların
temelini oluşturmuştur.
* Felsefede Aristo, Eflatun, edebiyatta
Homeros (İlyada ve Odisse), tarihte,
Tukitides önemli bilim adamlarıdır.
* Alfabe ve takvime katkıda bulunmuşlardır.
* Atina’da sınıf farklılıklarından doğan
huzursuzlukları gidermek amacıyla yapılan
Dragon, Solon ve Klistenes kanunları
Atina’yı “Demokrasinin beşiği” yapmıştır.
Aristo,
Eflatun,
Download