1. %80`ni 750 μm`lik elekten geçen 2 ton/sa şeker öğütülüyor ve

advertisement
Temel İşlemler II dersi
Çalışma Problemleri
1. %80’ni 750 μm’lik elekten geçen 2 ton/sa şeker öğütülüyor ve öğütülen şekerde elek
analizi yapılıyor. Üst üste yerleştirilmiş 45 μm, 125 μm, 180 μm ve 225 μm gözenek
çaplarına sahip 4 elekten geçirilen şekere ait elek analizi sonuçları aşağıdaki tabloda
verilmiştir. Şekerin yoğunluğu 1550kg/m3 ve iş indeksi (Wi ) 10kW.sa/ton olduğuna
göre,
a. Öğütülmüş ürünün yüzey alanını,
b. Şekerin öğütülmesi için ne kadar güç harcandığını bulunuz.
Gözenek çapı
Elek altına geçen miktar
45 μm
342 kg
125 μm
1298 kg
180 μm
155 kg
225 μm
205 kg
Toplam
2000 kg
2. Kuru termometre sıcaklığı 50°C ve yaş termometre sıcaklığı 30°C olan havanın
Bağıl nemi, Mutlak nemi, çiğ noktasını ve ıslak hacmini bulunuz.
3. Sürekli çalışan tünel bir kurutucuda 2000kg/h miktar ve %75 su içeren yaş
kırmızıbiber %5 su içerecek şekilde kurutulmaktadır. Yaş biber kurutucuya 20C’de
girmekte, kurutulduktan sonra sistemden 40C’de ayrılmaktadır. Kurutma sistemine
dışarıdan alınan ve kuru termometre sıcaklığı 20C, bağıl nemi %70 olan taze hava
ısıtma ünitesinde 90C’ye kadar ısıtıldıktan sisteme verilmektedir. Kurutucudan
çıkan havanın, kuru termometre sıcaklığı 50C ve bağıl nemi ise % 30 dur. Biberin
kuru maddesinin özgül ısısı 1,25 kJ /kgK ve suyun özgül ısısı 4,18 kJ /kgK olduğuna
göre;
a. Taze hava miktarını (kg/h),
b. Giren ve Çıkan havanın entalpisini (h),
c. Kurutucuda meydana gelen ısı kaybı miktarını hesaplayınız
Download