istanbul medipol üniversitesi güzel sanatlar tasarım ve mimarlık

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK MÜZİĞİ ANA SANAT DALI
ÖZEL YETENEK SINAVI
ÖĞRENCİ REHBERİ
2017-2018
1. ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI
Lise ve dengi okullardan mezun olmuş veya olacak öğrencilerden 2017-YGS
sınavına katılmış ve YGS 1,2,3,4,5 ve 6 puan türlerinin herhangi birinden 150 ve
üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) puan almış olan öğrenciler başvurabilir.
2. ÖZEL YETENEK SINAVINA ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
www.medipol.edu.tr adresinden “ÖZEL YETENEK SINAVI ÖN KAYIT FORMU”nu
doldurması gerekmektedir.
3. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SINAV AŞAMALARI
Türk Müziği Sınavı: Adaylara; piyanoda 1 ses, 2 ses ve 3 sesli akorlar ile belirli ritim
kalıpları verilerek ezgi ve ritim duygusu aranır. Adayların sesleri dinlenir. Aday
enstrüman çalıyor ise enstrümanı dinlenir:
• Kulak sınavı:
o Piyano ile 1 ses,
o Piyano ile 2 ses,
o Piyano ile 3 ses,
o Kısa melodilerle tam ses, yarım ses, mücenneb ve Hicaz
aralıkları sorulacak,
o Kürdî, Uşşâk ve Hicaz melodi tekrarı yaptırılacak,
• Ses sınavı:
o Ses aralığı,
o Bir eseri sesi ile icra edecek,
• Ritm sınavı:
o 2 soru (düz ve aksak ritimler),
• Varsa enstrümanı dinlenir.
4. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
• 2017 ÖSYM Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı
• Lise Diplomasının “aslı” veya diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli “Geçici
Mezuniyet Belgesi”
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi
• Fotoğraf (son altı ay içinde, önden çekilmiş 2 adet fotoğraf)
Not: Sınavı kazanıp ilan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar
kayıt yaptırma haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine,
yedek listede yer alan adaya kayıt hakkı verilir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards