Dosyayı İndir

advertisement
BİTKİLER TEST - 2
1. Bir bitkinin yaprağında aşağıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir?
I. Terleme
II. Fotosentez
III. Üreme
A) Yalnız II
B) I - II
C) II - III
D) Yalnız III
2. Bitkilerde gaz alışverişinin yapıldığı gözenekler(stoma) nerede bulunur?
A) Yaprak
B) Çiçek
C) Kök
D) Gövde
3. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde damar yoktur?
A) Papatya
B) Bezelye
C) Eğrelti
D) Karayosunu
4. Aşağıdakilerden hangisi kurak bölgelerde yaşayan bir bitkinin özelliği olamaz?
A) Yapraklar küçük ve iğne şekillidir.
B) Yaprakların üstünde kalın bir mumsu tabaka vardır.
C) Yapraklar parçalı ve geniştir.
D) Gözenekler yaprak altında ve derindedir.
5. Fotosentez sonucu oluşan besin, bitkide nerede ve ne şekilde depo edilir?
A) Kökte - Glikoz
B) Yapraklarda - Vitamin
C) Kökte - Nişasta
D) Yaprakta - Glikoz
6. Aşağıdakilerden hangisi otsu bitkilerden değildir?
A) Buğday bitkisi
B) Mısır bitkisi
C) Zeytin bitkisi
D) Fasulye bitkisi
7. Aşağıdakilerden hangisi damarlı çiçeksiz bitkilerdendir?
A) Eğrelti otu
B) Fasulye
C) Bezelye
D) Karayosunu
8. Aşağıdakilerden hangisi, çiçeksiz bitkilerdendir?
A) Asma
B) Soğan
C) Su yosunu
D) Fındık
9. Aşağıdaki bitkilerden hangisi, spor oluşturarak çoğalır?
A) Meşe
B) Kavak
C) Su yosunu
D) Kaktüs
10. Aşağıdakilerden hangisi, tohum oluşturarak çoğalır?
A) Marul
B) At kuyruğu
C) Eğrelti otu
D) Ciğer otları
Download