PROFENİD® 1 mg/ml ŞURUP FORMÜLÜ Her ml`de 1 mg

advertisement
PROFENİD® 1 mg/ml ŞURUP
FORMÜLÜ Her ml'de 1 mg Ketoprofen, yardımcı madde olarak gliserol, sukroz, karamel
(E 150) ve karışık meyve aroması bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ketoprofen, propiyonik asit grubundan arilkarbolik asit
türevi bir non-steroid anti-enflamatuvar ilaçtır (NSAEİ).
ENDİKASYONLARI 6 aylıktan büyük bebek ve çocuklarda (6 ay–11 yaş) ateşin
semptomatik tedavisinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI Ketoprofene ya da bileşiminde bulunan diğer maddelerden
herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlar; gebeliğin 6'ıncı ayından sonra, Ketoprofenin
veya asetil salisilik asit, NSAEİ gibi benzer etkinliğe sahip bileşiklerin astım krizlerini
başlattığı bilinen hastalar; gastro-intestinal, serebrovasküler kanamalar; gastrik veya
intestinal ülser varlığı; gastrik veya intestinal ülser nüksü öyküsü bulunanlar; ağır
karaciğer yetmezliği; ağır böbrek yetmezliği; fruktoz entoleransı; glukoz ve galaktoz
malabsorbsiyon sendromu ya da sukraz-izomaltaz eksikliği; 6 aydan küçük bebekler.
UYARILAR/ÖNLEMLER Kronik rinit, kronik sinüzit ve/veya nazal poliple bağlantılı
astımlı hastalarda, asetil salisilik asit ve/veya NSAEİ'lerin kullanılması durumunda, alerjik
reaksiyon görülme riski daha yüksektir. Mevcut olan, bir ön belirti olmaksızın, tedavinin
herhangi bir anında gastro-intestinal kanama ya da ülser/perforasyon riski, özellikle,
trombosit işlev bozukluğu bulunanlarda, antikoagülan veya antiagregan ilaç kullananlarda
daha yüksektir. Gastro-intestinal kanama ya da ülser görülürse, tedavi derhal
sonlandırılmalıdır. Diğer NSAEİ'ler gibi, ilerlemekte olan enfeksiyonun belirtilerini
maskeleyebilir. Özellikle gastro-intestinal hastalık (ülseratif kolit, Crohn hastalığı),
fotosensitivite ya da fototoksisite anamnezi bulunan hastalar yakından izlenmelidir.
Tedavi başlangıcında, kronik kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunan hastalar, diüretik kullanan hastalar ve hipovolemiye yol açan büyük ameliyat geçiren hastalarda,
idrar miktarı ve böbrek işlevleri dikkatle izlenmelidir. İleri kalp yetmezliği bulunanlarda,
hastalığın durumunda ağırlaşma görülebilir. Her mililitresinde 0,6 gram sukroz içerdiği,
günlük doz belirlenirken göz önünde bulundurulmalıdır.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım Gebelik kategorisi: B. Emziren annelerde
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER Çocuklar ve bebeklerde şu istenmeyen etkiler
bildirilmiştir.
Gastro-intestinal etkiler: Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare.
Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Anjiyo-ödem, ürtiker. Diğer: Geçici hipotermi. Gliserol
içermesi nedeniyle, gastro-intestinal rahatsızlıklara ve diyareye neden olabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER Potasyum tuzları, potasyum tutucu
di-üretikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, NSAEİ, düşük molekül ağırlıklı
ya da nonfraksiyone heparin, siklosporin, takrolimus ve trimetoprim gibi ilaçlar, ilgili
etmenlerin varlığında, hiperkalemi ortaya çıkmasına neden olabilir.
Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar: Diğer NSAEİ'ler, oral antikoagülanlar,
Heparin (parenteral), Lityum, haftada 15 mg'dan fazla metotreksat, Tiklodipin. Birlikte
kullanılmaları dikkat gerektirenler: Di-üretikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim
inhibitörleri, haftada 15 mg'dan az metotreksat, Pentoksifilin, Zidovudin. Göz önünde
bulundurulması gerekenler: Beta-adrenejik reseptör blokerler, siklosporin, takrolimus,
trombolitikler.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Profenid şurup oral yoldan kullanılır. Günde 3-4 defa 0,5
mg/kg dozunda uygulanması önerilir. Günlük doz, 2 mg/kg'ı aşmamalıdır. Dozlar arasında
en az 4 saatin geçmesi beklenmelidir. Tedavi süresi genellikle 2-3 gündür. ® Tescil
edilmiş marka.
Prospektüs son onay tarihi: 11.10.2004
Türkiye'de perakende satış fiyatı: KDV Dâhil 4,54 TL (Nisan 2009)
Ruhsat Tarihi: 06.10.2004
Ruhsat No: 204/69 Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards