DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU • Aşağıdaki devrenin doğruluk

advertisement
Öğrenci No:
Adı Soyadı:
DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU

Aşağıdaki devrenin doğruluk tablosunu oluşturup çıkış fonksiyonlarını elde ediniz ve
sadeleştiriniz.
A
B
C
D
F0
F1
F2
SAYISAL ELEKTRONİK-I LABORATUVARI
DENEY 5: KOMBİNEZONSAL DEVRE ANALİZİ VE ENTEGRE KULLANIMI
Deneyin Amacı: Lojik tasarımı için gerekli yöntemleri öğrenmek, mantık kapılarını
kullanarak istenilen bir lojik fonksiyonunu Karnaugh Haritası kullanarak en sade hale
getirebilmek ve elde edilen fonksiyonu lojik devre entegreleri gerçekleştirmek.
TEORİK BİLGİ
Giriş değişkenleri x = x1, x2, …, xn ve çıkış değişkeni z olan bir Boolean fonksiyonu;
eğer z çıkışının değeri, x değerlerinin sadece o anki değerlerine bağlı ve z’nin önceki
değerlerinden tamamen bağımsız ise bir kombinezonsal fonksiyondur. Bir kombinezonsal
fonksiyonun devre elemanları kullanılarak gerçeklenmesi sonucu elde edilen devreye,
kombinezonsal devre denilir.
Kombinezonsal devrelerin analizi, devre tarafından gerçeklenen fonksiyonun
belirlenmesini içerir. Sayısal devre içinde kullanılan farklı elamanların Boolean ifadeleri ile
devre içindeki her bir bağlantının Boolean ifadeleri belirlenebilir. Sayısal devreler, sayısal
elemanların birleşmesinden meydana geldiği için devrenin çıkış fonksiyonu, Boolean cebri
kullanılarak elde edilen ifadelerin yardımı ile Boolean ifadeleri cinsinden belirlenebilir. Devre
içindeki her bir bağlantı, 0 ve 1 değerlerinden birini alabilecek değişken olarak gösterilir ve
devrenin fonksiyonu, devre girişlerinin bütün olası kombinasyonlarına karşılık devre çıkışının
aldığı değerlerin oluşturduğu doğruluk tablosu ile belirlenebilir. Böylece devre fonksiyonunun
belirlenmesi, Boolean ifadeleri veya doğruluk tablosu formunda olabilir. Elde edilen ifadeler
mümkünse De Morgan kuralları yada K-MAP yöntemi ile sadeleştirilerek fonksiyon elde
edilir.
DENEYDE KULLANILACAK MALZEMELER
Kapılar: 7402 – NOR ; 7408 – AND ; 7432 – OR ; 7486 – EXOR
Diğer: 9V pil, 7805 Regulatör, 3 adet LED, 3 adet 330 Ohm, 1 adet 0.1uF
DENEY 5 UYGULAMASI
Ön Hazırlık çalışmasında verilen devreyi breadboard üzerine kurunuz. Kullanılan
bütün tümdevrelerin besleme ve toprak bağlantılarını yapınız. Devrenin girişlerine (A,B,C,D)
uygun lojik ifadeleri veriniz. (Lojik 1 için +5V ve Lojik 0 için GND ye) , devre çıkışlarını
LED’ler üzerinden alınız (LED den önce 330ohm – 3.3K arası seri direnç kullanınız.)ve
aşağıda verilen doğruluk tablosunu doldurunuz ve devrenizi aşağıdaki breadboard üzerine
çiziniz.
NOT: +5V üretimi için Deney 4 Deneysel Çalışma 1 den faydalanınız.
A
B
C
D
F0
F1
F2
Elde Edilen Doğruluk tablosu ile devrenizin fonksiyonunu belirleyiniz ve en sade halini elde
ediniz.
Download