lojik kapilar ve ikili devreler

advertisement
DENEY-6
LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER
Deneyin Amacı: Lojik ikili devrelerde tek ve çift kararlılık durumlarının incelenmesi.
Deney 6.2 NAND Kapısı
A1
0
0
1
1
A2
0
1
0
1
Y
1
1
1
0
Deneyin bu kısmında NAND kapısı incelenip girişindeki değişen lojik ifadelerine karşılık
çıkışın tablosu çıkarılmıştır.
NAND kapısı girişindeki değerlerin çarpımının tümleyenini çıkışına veren bir kapıdır. İşlem
çözülürse sonucun giriş değerlerinin tümleyenlerinin toplamı olarak da ifade edilebileceği görülür.
Y=(A1* A2)’= A1’ + A2’
Deney 6.4 Çift Kararlı Devre Elemanı: NAND Kapılarıyla Gerçeklenmiş S-R Tutucu
Devrenin iki girişi iki de çıkışı bulunmaktadır. Bu çıkışlar 0 veya 1 de
S
R Q
Q’ kararlı olabilmektedir. Girişler değişmedikçe çıkışlar da değişmez. Devre
tutucu devresidir. Saat işareti olmayan bellek elemanıdır. Saat işareti ve
0
0
1
1
gerekli eklemelerle flip-flop’lar elde edilir. Set girişi 0, Reset girişi 1
0
1
0
1
1
0
1
0
olduğunda Q çıkışı 1; Q’ çıkışı ise 0 olmaktadır. Reset girişi 0, set girişi 1
1
1
Q
Q’ olduğunda ise bunun tam tersi gerçeklenmektedir. Her ikisinin de 1
olduğu durumda çıkış değerleri değişmemekte yani bellek görevini görerek çıkışa önceki
değerlerini yansıtmaya devam etmektedir. Set ve resetin beraber 0 olma durumu istenmeyen bir
durumdur; çünkü bir ifadenin kendisi ve değili aynı olamaz. Bu girişler yasaklı girişlerdir.
S
Q’
Q
R
SR tutucusu
Deney 6.6 Tek kararlı ikili devreler:
Dışarıdan bir uyarı gelmedikçe bir kararlı durumda bulunan devrelerdir. Girişe uygulanacak bir
darbe çıkışın çok kısa bir süre kararlı konumunu değiştirmesine sebep olur. Bu etki geçtikten
sonra devre tekrar kararlı konumuna döner.
Şekil 6.16: Kurulan ve incelenen tek kararlı devre
Vout
II
Vin
III
IV
I
Devre kurulduktan sonra Vin girişine 1Khz’lik işaret verildi.Kare dalganın işlevi tranzistörü ard
arda kesime ve iletime sokarak I girişinde de bir kare dalda elde edilmesidir; fakat bu kare dalga
giriştekinden biraz farklıdır. Tranzistörün işlevinden dolayı lojik 1’de kalma süresi lojik 0’da
kalma süresinden fazladır. Devre ilk çalıştırıldığında ilk Vout çıkışının 1 olduğu görüldü. Bunun
sebebi kondansatörün başlangıçta yüksüz dolayısıyla III noktasındaki ilk gerilimin lojik sıfır
olmasıdır. Bu çıkış 1. NAND kapısına iletilir ve I girişinden 0 geldiğinde bu kapının çıkışı olan
II noktası lojik 1 seviyesine yükselir. Bu durumda kondansatör III noktasının gerilimi de lojik 1
yani 5V değerine çekilmeye çalışılır. (Kapasite dolmaya çalışır fakat kapasitenin dolma
fonksiyonu zamana bağlı olduğu için yeterli zaman olmadığından dolma gerçekleşemez.)
Böylece Vout çıkışı bu işaretin evriği yani lojik 0’dır. Bu işaret birinci NAND kapısının girişine
uygulandığı andan itibaren 1. NAND kapısının çıkışı diğer girişten bağımsız olur. Çünkü 2.
NAND kapısından sürekli lojik 1 gelecektir. Ancak III noktasında elde edilen gerilim değeri
zamanla direnç üzerinden boşalma eğilimi gösterecektir. Buna göre III noktasının gerilimi
direncin değerine bağlı olarak düşecek ve devre bir süre sonra (teoride yaklaşık 2,5 V) lojik 1’den
lojik 0 değerine geçiş yapacaktır. Buna göre devrenin çıkışı bir anda lojik 1’e çıkacakve birinci
NAND kapısının girişlerine lojik 1 değerleri uygulanmış olacaktır. Buna göre birinci NAND
kapısı lojik 0 üretir ve bu olay kondansatör aracılığıyla III noktasını etkiler. Kondansatörün
üzerinde hala yaklaşık 2,5 V gerilim olduğundan bir tarafı 0 V iken diğer tarafını -2,5 V değerine
getirecektir; çünkü uçları arasını gerilimin 5V olarak ayarlamaya çalışacaktır. Bu an devrenin III
noktasında ilk kez negatif bir yük görüldüğü andır. Bu andan itibaren direncin bir ucu 0 diğer ucu -2,5
V olduğundan direnç üzerinden öncekine ters yönlü bir akım oluşacak ve III noktasının gerilimi tekrar
lojik 0’a doğru çekilecektir. Bu durum tranzistörden gelen yeni bir kare işaret gelene kadar devam eder.
Sonra yeniden başlar. Deneyde elde ettiğimiz grafikte -2,5V seviyesi değilde -0,6V seviyesinde bir
değer görülmüştür. Bunun sebebi NAND entegre devresinin ESD diyot içermesidir. Bu diyot
gerilimi sınırlandırıcı olarak görev yapar. Maksimum 5,7V minimum -0,6V aralığında gerilim
elde edilmesini sağlayarak kapıların zarar görmesini engeller. Biri düz, diğeri ters iki diyotun
bağlanmasıyla elde edilir. Deneyde elde edilen VR grafiği aşağıdaki gibidir.
VR
5V
2,5V
t
Vc Grafiği:
Deneyden sonucunda Vc’nin kararlı halinin 2.NAND kapısından gelen işarete bağlı olduğu Vc
nin zamanla değişimi grafiğine bakılarak da anlaşılabilir. Önceki deneylerde NAND kapısının
çıkışının lojik 1 olması için girişlerden sadece birinin lojik 0 olması gerektiğini görmüştük.
2. NAND kapısının çıkışından 1.NAND kapısının girişine lojik 0 gelme süresi lojik 1 gelme
süresinden çok fazla olduğu için 1.NAND kapısının çıkışının kararlı durumunun lojik 1 olduğu
görülür. 2. NAND kapısının çıkışından çok kısa süre 1 gelmesi durumunda ise tranzistor ile Vcc
den lojik 1 geldiği sürede Vc sıfıra iner. 0 geldiğinde konumunu değiştirmez. Grafikte de
görüldüğü gibi Vc’nin lojik 0 olduğu durumlar lojik 1 olduğu durumların yanında ihmal
edilebilir. Daha önce belirtildiği tek kararlı devrelerin dışarıdan bir uyarı gelmedikçe konumunu
değiştirmediği görüldü. Dışarıdan gelen etkinin deneyimizde transistor ile Vcc geriliminin
verilmesi olarak belirlendi.
Sonuçlar: İki ve Tek kararlı devrelerin yanı sıra ESD diyotlarının kapılarda kullanılması,
kapasite elemanının çalışma prensibleri ve CMOS kapılarının lojik seviye değişimlerindeki geçiş
karakteristikleri hakkında da detaylı bilgi edinildi.
Download