= ∑ F = ∑ F = ∑ F = ∑ = ∏ F = ∏ F = ∏ F = ∏

advertisement
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SAYISAL DEVRE TASARIMI - PROJE ÖDEVİ
Her öğrenci aşağıdaki kurallara uygun bir proje hazırlayarak 16 Mayıs 2016 tarihinde teslim edecektir.
İkinci sayfada bulunan uygulamada F1 fonksiyonu her öğrenci için farklı olacaktır. Bu sebeple Fonksiyonunuzu doğru
belirlemek için aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyunuz.
Bxy01.00abc
F1 fonksiyonu mintermleri F1 
 XY , a, b, c
ve belirsizlik durumları d  z , t olmak üzere
a=b veya a=c durumunda a=XY-c
b=c durumunda b=XY-c olarak alınacaktır.
z ve t değerleri öğrenci tarafından belirlenecek ve numaranızda bulunan en büyük rakam ile 0 arasında olacak ve F1
fonksiyonunda olmayan değerler seçilecektir.
F1 fonksiyonunu sağlayan devreyi çarpımların toplamı olacak şekilde lojik kapı devreleriyle en sade biçimde tasarlayınız.
B1401.00017 İçin F1 
14, 0,1, 7
B1401.00033 İçin F1 
14, 0,11,3 d  z, t
B1301.00246 İçin F1 
13, 2, 4, 6
d  z , t (0<z<7 , 0<t<7)
(0<z<4 , 0<t<4) yani z=1 t=2 seçilebilir.
d  z , t (0<z<6 , 0<t<6) yani z=2 t=4 seçilebilir.
Gxy01.00abc
F1 fonksiyonu mintermleri F1 
 XY , a, b, c
ve belirsizlik durumları d  z , t olmak üzere
a=b veya a=c durumunda a=XY-c
b=c durumunda b=XY-c olarak alınacaktır.
z ve t değerleri öğrenci tarafından belirlenecek ve numaranızda bulunan en büyük rakam ile 0 arasında olacak ve F1
fonksiyonunda olmayan değerler seçilecektir.
F1 fonksiyonunu sağlayan devreyi toplamların çarpımı olacak şekilde lojik kapı devreleriyle en sade biçimde tasarlayınız.
G1401.00017 İçin F1 
14, 0,1, 7
G1401.00033 İçin F1 
14, 0,11,3 d  z, t
G1301.00246 İçin F1 
13, 2, 4,6
d  z , t (0<z<7 , 0<t<7)
(0<z<4 , 0<t<4) yani z=1 t=2 seçilebilir.
d  z , t (0<z<6 , 0<t<6) yani z=2 t=4 seçilebilir.
A,B,C,D butonları, F1 fonksiyonunu sağlayan lojik devre, AB iki bitlik sayı ile CD iki bitlik sayıyı karşılaştıran devre, MUX
ve MUX seçme girişi anahtarı ve MUX çıkışında bir adet Led kullanılarak aşağıda verilen devre tasarlanacak,
hesaplamaları yapılacak, simülasyon gerçekleştirilecek ve baskı devre kartı hazırlanacaktır. Bu problemi adım adım
çözünüz ve çözümlerini bilgisayarda yazınız (yazılar Times New Roman 11 punto olacak denklemler denklem
editörüyle düzgün yazılacaktır) . Uygulamanızın simülasyonunu (Multisim ya da Proteus uygulaması) gerçekleştiriniz.
Gerekli devreleri tasarlayarak baskı devre kartı hazırlayınız.
A
B
C D
F1
MUX
AB ile CD
Karşılaştırıcı
AB>CD
5V
Uygulamanın lehimlerinin tarafınızdan yapılması zorunluluğu nedeniyle baskı devre kartı çalışması ve lehimleme
işlemlerinin video kaydı ile teslim edilmesi gerekmektedir. Videoda anlatıma gerek olmamakla beraber işlemlerin
tarafınızdan yapıldığı görülmelidir.
İnternette bulunan hazır bir ödev ya da projeyi sunan ya da birbiriyle aynı problemi ya da aynı projeyi hazırlayan
öğrenciler çalışmadan puan alamayacaktır. Laboratuvar dersinden muaf olan öğrenciler için hem ödev notu hem de
laboratuvar notu olarak sisteme girilecektir.
Download