İKLİM BİLGİSİ 1.Makroklima: Dünya üzerinde belirli enlemler

advertisement
İKLİM BİLGİSİ
1.Makroklima: Dünya üzerinde belirli enlemler
arasında görülen, belirli özellikleriyle diğer
iklimlerden ayrılan geniş alanlı iklimlere denir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi makroklima
iklimleriyle ilgili yanlış bir açıklamadır?
A) Ekvatoral iklimde kimyasal çözünme fazladır.
B) Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim
Sert Karasal iklimdir.
C) Muson ve Savan yazları yağışlı, kışları kurak
iklimlerdir.
D) Ilıman okyanusal iklimini Batı rüzgârları ve
sıcak su akıntıları oluşturur.
E) En az yağış alan iklim Step iklimidir.
2.Yerleşmelerin alt ve üst sınırları enleme bağlı
olarak değişir.
Aşağıda verilen iklimlerden hangisinin etkili
olduğu alanlarda yerleşme alt sınırının daha
yüksek olduğu söylenebilir?
A) Savan
B) Muson
C) Okyanusal
D) Ekvatoral
E) Sert karasal
3."Nüfus, Dünya üzerinde dengeli dağılmamıştır.
İnsanlar genel olarak Ekvatoral bölgenin alçak
düzlüklerinde yaşamayı tercih etmezler" diyen bir
araştırmacı
aşağıda-kilerden
hangisini
yukarıdaki
açıklamasının
nedeni
olarak
gösteremez?
A) Sıcaklığın çok yüksek olmasını
B) Nem oranının fazla olmasını
C) Yağışın tarımı engelleyecek ölçüde olmasını
D) Yoğun bitki örtüsünün ulaşım ve yerleşmeyi
engellemesini
E) Gece ve gündüzün sürekli eşit olmasını
4.Yıllık sıcaklık farkının az olduğu yerlerde
kimyasal çözünme fazladır.
Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinde
kimyasal çözünme en fazladır?
A) Muson iklimi
B) Ekvatoral iklim
C) Okyanusal iklim
D) Subtropikal iklim
E) Akdeniz iklimi
5.
Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen
bölgede, aşağıdaki bitki türlerinden hangisinin
görülmesi beklenir?
A) Tundra
B) Savan
C) Yağmur ormanları
D) Step
E) iğne yapraklı ağaçlar
6.Nem oranının fazla olduğu alanlarda yıllık
sıcaklık farkı azdır.
Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden
hangisinin görüldüğü yerde yıllık sıcaklık
farkları en azdır?
A) Muson
B) Ilıman okyanusal
C) Savan
D) Ekvatoral
E) Akdeniz
7.Ekvatoral Bölgede konveksiyonel yağışlar
görülür. Bölgede özellikle Mart ve Eylül aylarında
yağış artar.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel
nedenidir?
A) Buharlaşmanın bu dönemde artması
B) Güneş ışınlarının bu dönemlerde dik açıyla
düşmesi
C) Doğal bitki örtüsünün gür olması
D) Bulutlanmanın çok olması
E) Basıncın artması
8.Avrupa Kıtası 10° Batı-60° Doğu meridyenleri
ile 35°-71° Kuzey paralelleri arasında yer alır.
Avrupa Kıtası'nın matematik konumu dikkate
alındığında aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi
Avrupa'da görülmez?
A) Savan
B) Tundra
C) Akdeniz
D) Okyanusal
E) Karasal
9.
Gerçek sıcaklık kuşaklarının Kuzey ve Güney
Yarımkürede farklılık göstermesinin ana nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
B) Kara ve denizlerin dağılımının farklı olması
C) Okyanus akıntılarının zıt yönlü olması
D) Gece gündüz sürelerinin farklı olması
E) Ekonomik gelişmişliklerinin farklı olması
10.
Yukarıda ılıman Okyanusal iklimin sıcaklık ve
yağış grafikleri verilmiştir.
Aşağıda Ilıman okyanusal iklim ile ilgili verilen
özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Kış sıcaklık ortalamaları 0°C nin altındadır.
B) Yıllık sıcaklık farkları azdır.
C) Kimyasal çözünme etkilidir.
D) Akarsu rejimi düzenlidir.
E) Yıllık yağış miktarı 1000 mm.nin üzerindedir.
11. Yukarıdaki şekilde T merkezinden Y
merkezine doğru ilerleyen bir gözlemci
aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi ile
karşılaşmaz?
A) Çöl iklimi
B) Ekvatoral iklim
C) Muson iklimi
D) Akdeniz iklimi
E) Savan iklimi
12.
Yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenmiş
noktaların hangisinde alçalıcı hava hareketinden
dolayı çöl iklimi yaygındır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
13.Sıcak çöller, nem açığının fazla olması
nedeniyle buharlaşma potansiyelinin fazla olduğu
yerlerdir.
Buna göre yukarıdaki grafikte sıcaklık
değerleri ve bağıl nem oranları verilen numaralı
yerlerden hangisi sıcak çöl iklimine aittir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
14.
- Yıllık sıcaklık ortalaması 22°-23°C dir.
- Yıllık sıcaklık farkı 4°-5°C'dir.
- Yıllık yağış miktarı 1000 -1500 mm.dir.
- Bitki örtüsü uzun boylu ot topluluklarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen iklim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvatoral
B) Muson
C) Akdeniz
D) Okyanusal
E) Savan
tipi
15. Aşağıdaki Dünya haritasında beş farklı bölge
gösterilmiştir.
Yukarıdaki bölgelerden hangisinde iklimin
oluşmasındaki temel faktör Dünya'nın eksen
hareketidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
16. Dünya üzerindeki Subtropikal çöllerle ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
B) Dünya'nın en sıcak yerleridir.
C) Bitki örtüsü kaktüs ve çalılardır.
D) Belirli bir yağış rejimi yoktur.
E) Nüfus miktarı çok azdır.
Download