Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi

advertisement
''Zeliha Berksoy'' 27 Mart 2016 Dünya Tiyatro Günü Bildirisi
Karanlık bir çağda yaşıyoruz.
Nasıl bir çağ bu?
Oyunun adı: “İnsanlık Dramı.”
Tiyatro sanatı tarihe tanıklık eder; dünyayı, hayatı, insanları seyrederek ve anlayarak bilgiyle
doğru yorumlayarak…
Shakespeare’in dediği gibi, “Doğduğu günde, bugün de tiyatronun asıl amacı nedir?
Dünyaya bir ayna tutmak, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek,
çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymak.”
Nasıl bir çağ bu?
“Sineklere dilediğini yapan hoyrat çocuklar gibi;
Eğlence olsun diye öldürmekte Tiranlar bizi.”
Çağımızın tiyatrosu bilimsel olmak durumundadır. Toplumda gelişmişliğin, aydınlığın kanıtı
tiyatronun nerede durduğudur. Düşünsel, ruhsal ve yaratıcı zeka uygarlıkları doğurarak
yaşamı yüceltmiştir. Toplumsal bilinç; yaşamı yeniden var etme gücü kaynağını sanattan
alır. Bütün bu nedenlerden dolayı , yönetimlerin insanlığın değişmesinde etken olan sanatı
yüceltmeleri gerekmektedir.
Tiyatroların yaşatılması ve yaygınlaştırılmasının ötesinde, başta izleyiciyi kucaklayacak
birikimde tiyatro binalarının inşa edilmesi, sanatçılar için yeni yapılanmalar sağlanması ve
böylece yurt sathında tiyatroların geliştirilmesi zorunludur. Tiyatro yönetiminde çağını
yakalayan ve toplumuyla buluşturan yetkin yöneticilerin görev alması kaçınılmazdır.
Tiyatro sanatı seyircisini oluştururken bugüne ve geleceğe duyarlı, uzak görüşlü kuşaklar
üzerine odaklanmalıdır.
Nazım’ın dediği gibi;
“Yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı,
Anlamak, o, bir müthiş bahtiyarlık,
Anlamak gideni ve gelmekte olanı.”
__________________________________________________________________________________
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Darülbedayi Cad. No.3 Harbiye-ŞİŞLİ İSTANBUL
Basın ve Halkla İlişkiler – 0212 455 39 34 - 0212 455 39 35 / Faks: 0212 449 51 41
https://www.facebook.com/sehrintiyatrosu
https://twitter.com/sehir_tiyatrosu
e-mail: [email protected] web: www.ibst.gov.tr
Download