DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

advertisement
DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Program Tarihi: 17 Kasım 2012, 13:30-16:30
Eğitimin Amacı ve İçeriği
Bu eğitimde insan davranışının geçerli ve güvenilir şekilde sayı ve semboller ile nasıl ifade
edilebileceği aktarılacaktır.
Ölçülebilir Bilimin Tanımı ve Kapsamı
 Tarafsızlık ilkesi, Doğru ölçü, Kanıtlama niteliği, Genelleme özelliği,
 Tekrarlanabilirlik
Davranış Biliminin Tanımı ve Kapsamı
 Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji
Davranış Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
 Niceliksel Araştırmanın Özellikleri
 Niteliksel Araştırmanın Özellikleri
 Araştırmanın Aşamaları
Davranış Bilimlerinde Ölçmenin Tanımı ve Kapsamı
Davranış Bilimlerinde Değerlendirmenin Tanımı ve Kapsamı
 Geçerlilik Tanımı ve Özellikleri
 Güvenilirlik Tanımı ve Özellikleri
Eğitmen
: Uzm. Psk. Çiğdem Koşe
1981 İstanbul doğumlu Koşe, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Psikoloji bölümü mezunudur. 2008 yılında psikoloji bölümünün yanı sıra
devam ettiği çift anadal programını tamamlayarak Psikolog ve Sosyolog
payelerini almıştır. Üniversite öğrenimi sırasında, çocuk ve ergen
psikolojisine ilgi duymaya başlayan Çiğdem Koşe Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte
yürüttüğü, “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesinde asistan olarak görev
aldı, Cerrahpaşa Psikiyatri Anabilim Dalı ve Erenköy Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi’nde yaz stajı programlarını tamamladı.
Lisans eğitiminin ardından çocuk ve ergenler alanındaki deneyimini
arttırmak için Balıklı Rum Hastanesinde psikolog olarak görev aldı ve
uzmanlık eğitimi aldığı Wisc-r ve Rorschach testlerini uyguladı.
Kariyerine, İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi
Özürlüler
Müdürlüğü (İSÖM)’e bağlı çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinde psikolog olarak devam etti. Özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinde, özürlü çocukların ailelerine danışmanlık yaptı, çocukların
eğitim programlarının hazırlanmaktan, grup eğitimleri düzenlenmekten
ve aile seminerleri vermekten sorumlu oldu.
Çocuklarda en sık görülen psikolojik bozukluk olan kaygı bozuklukları
alanında akademik çalışmalar gerçekleştirdi, ulusal ve uluslararası
kongrelere katıldı, çeşitli tebliğler verdi. Prof. Dr. Mehmet Sungur’dan
200 saatlik bilişsel davranışçı terapi eğitimini tamamladı, Prof. Dr. Emine
Gül Kapçı’nın çocuklarda bilişsel davranışçı terapi eğitim programına
katıldı. 2010 yılında Maltepe Üniversitesinde Klinik psikoloji yüksek
lisans programını tamamlayarak, Uzman Psikolog payesini aldı.
Son beş yıldır, çocuk ve ergenlerle ilgilenen çeşitli çocukluk ve ergenlik
dönemi rahatsızlıklarını (psikopatolojilerini) inceleyip, tedavi etmekte,
çocuklar ile grup terapileri, aileler ile çeşitli konularda seminerler ve
eğitimler düzenlemektedir. Bu alandaki akademik gelişimine ODTÜ
Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda devam eden Çiğdem Koşe,
özellikle çocuklarda dikkat eksikliği, davranım bozuklukları ve kaygı
bozuklukları alanlarında uzmanlaşarak İstanbul’da danışanlarına yardım
etmektedir. 2012 güz döneminden itibaren İstanbul Arel Üniversitesi
Psikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
Download