4-IFBY301_Kalp ve Kan Fizyolojisi

advertisement
Kan ve Kalp
YR D. DOÇ. DR . BA HA DI R N A M DA R
İ N SAN A N ATOMISI V E F I ZYOLOJI SI - IF BY301
R ECE P TAYYI P E R DOĞ AN Ü N I V ERSITESI - F EN BI LG ISI A BD
Kan
GENEL ÖZELLIKLER
FONKSIYONLARI
Normal bir erişkin erkekte 5-6 lt
kadınlarda 4-5 lt
O2 CO2 besinn hormon ve
metabolik artıkları taşır
Yoğunluğu suya kıyasla 5 kat kadar
daha fazla
Elektrolit dengesi pH ayarlama
Vücut ağırlığının %7-9u
pH 7,35-7,45
Sıcaklığı vücut sıcaklığından biraz
daha fazladır. 38C
Pıhtılaşma
Toksin ve patojenlere karşı
koruyucu
Vücut ısısının sabit kalması
Kan Yapısı
PLAZMA
Büyük kısmı su. Hidrasyon ve
taşıma için
Globülinler
Alfa ve beta karaciğer tarafından
Plazma proteinleri içersinde en çok yapılır ve yağ ve yağda eriyen
bulunanı ALBÜMİN. Karaciğerde
vitaminleri taşırlar. HDL ve LDL
üretilir. Kan hacmini ve basıncını
ayarlayan su tutulmasını destekler. Gama: Immunoglobulinler
Albümin azalırsa ÖDEM oluşur.
Albüminler ormn ve birçpk
maddeyi bağlayark plazmada
taşınmasına yardım eder
HÜCRELER
TROMBOSİTLER
Kanın pıhtılaşması
Kalp ve yapısı
https://www.youtube.com/watch?
v=sqZARhorHJY
Kalp duvarının yapısı
1-Perikard:
3-Endokard:
Bağ dokudan oluşmuş çift katlı zardır
Tek katlı yassı epitelden oluşmuştur
İki zar arasında perikard sıvısı bulunur
Kanın hareketini kolaylaştırır
Devamlı çalışan kalbin diğer organ ve yapılara
sürtünüp zarar görmesini önler
Beslenmelerini direkt kandan sağlarlar
2-Miyokard:
Kalbe özgü kas dokudan oluşmuştur.(Başka hiçbir
organda bulunmaz)
Kalbin esas yapısını oluşturur
Kalbin çalışmasını sağlayan esas dokudur
Karıncıklarda daha kalındır.Sol karıncıkta daha kalındır
Beslenmeleri aorttan ayrılan kroner damarlarla
sağlanır
Kalp kapakçıkları
Damarlar
ARTERLER
Kalp ventriküllerinden çıkan ve kanı
organ doku ve hücrelere kadar
taşıyan damarlardır. Kalbin sol
ventrikülünden aort çıkar. Sonra sola
doğru döner—Aort yayı.
Arterlerin incelen ve kılcal damar
oluşturan kollarına ARTERİOL DENİR
Tabakaları
Tunica intima (endotelyum)
Tunica media (Kas tabaka)
Tunica adventita (Fibröz örtü)
Damarlar
VENLER
Toplar damarlar histolojik olarak
atar damarlarda olduğu gibi 3
tabakadan oluşurlar. Fakat orta
tabakayı oluşturan düz kas tabakası
daha incedir. Bu tabakada çizgisiz
ve halka kaslar ve esnek teller daha
azdır. Buna karşılık kollogen teller
daha fazladır.
Damarlar
KAPILLER
Histolojik olarak duvarlarında
sadece endotelyum vardır.
Hücerleri tek sıradır.
Kalbin Çalışmasında Görevli
Kısımlar
Kalp kasında uyarıların başlatıldığı ve iletildiği
özel bir sistem vardır. Bu sisteme kalbin uyarı ve
ileti sistemi denir.
• Kalp kası hücrelerinin özelleşmesi ile oluşan bu
yapılar şunlardır.
• 1) Sinoatrial düğüm
• 2) Atrioventriküler düğüm
• 3) His demeti, His demetinin sağ ve sol dalı
• 4) Purkinje sistemi
Sinoatrial düğüm dakikada 70-80,
Uyarı atrioventriküler düğümü geçerken hızı biraz yavaşlar,
burada 0,1 saniyelik bir gecikmeye uğrar.
• atrioventriküler düğüm 40-60
• His demeti ve Purkinje lifleri ise daha düşük
hızlarda (15-40 kez) kendiliğinden impuls
oluşturma özelliğindedir.
• Kalbin normal çalışmasında uyarıların çıktığı yer
sinoatrial düğümdür, bu nedenle bu düğüme hız
belirleyici anlamına gelen pacemaker denilir.
• Sinoatrial düğümden çıkan bir aksiyon potansiyeli
önce atriumların kasını uyarır sonra
atrioventriküler düğüme gelir
• Daha sonra uyarı His demetine, His demetinin sağ ve sol
dallarına geçerek sağ ve sol ventrikül kasındaki Purkinje
sistemine ulaşır.
• Uyarının atrium kasında yayılması sonucunda atrium
sistolü, ventrikül kasında yayılması sonucu ventrikül sistolü
meydana gelir.
• Atriumların sistolü ile atriumlar içlerindeki kanı
ventriküllere, ventrikül sistolü ile de ventriküllerin içindeki
kan aort ve pulmoner arter içine pompalanır
KALBİN FONKSİYONEL
DURUMU
Ventriküller diyastol devresinde
gevşek
Sistolde serleşerek yuvarlaklaşır.
Sistol zamanı ventrküller
uzunluğun eksen üzerinde öne
sağa doğru bir dönme hareketi
yapar. Bu göğüs ön çeğperinde
hissedilir.
LENF SİSTEMİ
Lenf sistemi elemanları:
Lenf kılcalları
Lenf toplar damarları
Lenf düğümleri
Lenf sıvısı
(Balık ve kurbağalarda lenf kalpleri)
lenf sisteminin görevleri
Kılcal bölgelerden kan damarlarını terk eden maddelerin tekrar
dolaşıma geri dönmesini sağlarlar
İnce barsaklardan emilen yağ asitleri ve gliserol ün dolaşıma katılmasını
sağlar
Vücudun savunulmasında rol alır
Lenfositlerin oluşumu ve olgunlaşması
Referanslar
Download