Java-Veri Tipleri

advertisement
Java-Veri Tipleri- Operatorler
DERS 2: JAVA
Java Nasıl Çalışır?
•
•
•
•
Nedir?
Javayı önemli kılan özellikleri?
Java Nasıl çalışır?
30dk.
“Bir kere YAZ, HERYERDE Çalıştır”
JDK(Java Development Kit)
• Java ile geliştirme (development) yapmak için
Java Development Kit'e (JDK) ihtiyacınız var. Bu
paket Java ile geliştirme yapmak için bütün
araçları içeriyor.
• JDK Ayarları:
yapilmasi.html
http://mesutaltinyaprak.blogspot.com/2009/04/jdk-ayarlarini-
JRE(Java Runtime Environment)
• Bir defa yaz derle, her işletim sisteminde çalıştır"
AMA NASIL?
• Java kodları derlendikten sonra direkt olarak
derlendiği makineye özgü makina kodlarına
dönüştürülmemektedir. Bir ara dil olarak tabir
edilen Java ByteKode larına çevrilmektedirler. Bu
byte kodlar her işletim sistemi için aynıdır fakat
bu kodları yorumlayacak bir ekipmana ihtiyaç
duyulmaktadır.
JVM(Java Virtual Machine)
• Java'da yazılan uygulamaları çalıştırabilmek için
bilgisayarımıza bir Java sanal makinesi (Java
Virtual Machine - JVM) kurmamız gerekiyor.
• JVM: Her sistem için aynı olan bu bytecode ları
alıp çalıştığı sisteme özgü bir şekilde
yorumlamaktadır.
• JRE, JVM ile birlikte Java platformu çekirdek
dosyalarını ve değerli diğer çevre birimleri
bulunduran bir paket olarak düşünülmelidir.
JDK - JRE - JVM
• Java geliştirme kiti JDK, Java'nın sanal makinesi
ise JVM.
• JRE ise Java Runtime Environment yani Java
çalıştırma ortamıdır. İçinde JVM bulunan
yazılımdır. Bundan başka içinde Java
kütüphaneleri de bulunur. Dolayısıyla Java
uygulamalarını çalıştırmak için bilgisayarımıza
aslında JRE yükleriz. Sanal makine olan JVM de
JRE ile yüklenir.
• JDK ise yazılım geliştiricilerinin ihtiyaç duyduğu
ekipmandır.
Neden mi JAVA? 2
•
En önemlisi platform bağımsız. her hangi bir yerde yazdığım yazılımı tek satir bile
değiştirmeden tüm işletim sistemlerinde ve donanımlarda çalıştırabiliyorum.
•
Güvenli kod yazımı. Pointer kullanımı, bellek sızıntıları, #ifdef satırları, karmaşık
derleme sistemleri, işletim sistemi hatta derleyici bağımlı kütüphanelerden bıkmış
birisi olarak Java’yı günümüzdeki haliyle C, C++'a bin kere tercih ederim.
•
Nesneye yönelik. Bir kere alıştıktan ve kavradıktan sonra bir daha
terkedemeyeceginiz nesneye yönelik yazılım geliştirmenin güzel bir
gerçeklemesidir. Bu nedenle kriptik anlaşılmaz script dilleri, hem ondan hem
bundan diyen C++ gibi hibrit dilleri ve C gibi alt seviye bir işkence aletine karşı
Java’yı tercih ediyorum.
•
Yüksek performans. script dilleri geri dursun.
Neden mi JAVA?
•
Basitlik: az komut sayısı ve konulara çoğunlukla ayni yönden yazılması ile öğrenilmesi C++ ve
C#'a göre kolay olduğundan tercih ediyorum.
•
Seçenek: Birden fazla sanal makine, SDK ve uygulama sunucu geliştirici sayesinde tek
geliştiriciye bağımlı değilim. Java’nın geliştirilmesi her ne kadar Sun'in denetiminde yapılsa da
JCP adi verilen bir organizasyon ile diğer şirketler de Java’nın geliştirilmesine doğudan katkıda
bulunmaktadır. Ayrıca Java’yı karmaşık bulanlar daha kolay anlaşılabilir BeanShell, Jython,
Rubby, Groovy gibi JVM üzerinde çalışabilecek script dillerini kullanabilir.
•
Geliştirme ortamları: Java ile yazılım geliştirebileceğiniz ticari ya da bedava ve acık son derece
güçlü ve çok sayıda yazılım geliştirme ortamları mevcut. Üstelik tüm platformlarda.
•
Olgunluk. Java gecen on yılda havanda iyice dövülerek olgun bir hale geldi. Su anda çeşitli
Java sürümleri bankalar, askeri sistemler hatta uzay araçlarında kullanılmaya uygun olarak
görülmektedir. Kurumsal alandaki uygulamaların büyük çoğunda Java tercih edilmektedir.
.Net'in bu asamaya gelmesi için daha kırk fırın ekmek yemesi gerekir ve genellikle ciddi bir
yatırımcının zaman kaybına tahammülü yoktur.
Neden mi JAVA?
• Açık kod: Java ile gerçekleştirilen acık kodlu proje ve framework sayısı on
binlerle ifade ediliyor. hemen her ticari uygulamanın bir acık kodlu
karşılığını bulmanız mümkün.
• Destek, Java su anda IBM, Oracle, Sun, Bea gibi dev şirketler tarafından
desteklenmektedir. Bu şirketlerin hiç birisi .Net yoluna gideceklerine dair
en ufak bir işaret vermemişlerdir. O nedenle Java’nın geleceğini aydınlık
olarak görüyorum.
• Eğer iyi derecede Java ve yazılım geliştirme bilirseniz iyi ve ciddi bir iş
bulma şansınız diğer dillerden daha yüksektir.
UYGULAMA
•
•
•
•
public class Selam {
public static void main(String args[])
{ System.out.println("Selamlar !"); }
}
ÖDEV
• Kutsal Kaynaklar_NTP’den
• programla_dili_olarak_java.pdf
• Java İle İlk Program Kodunu Çalıştırmak.pdf
Ders 3: Java Veri Tipleri- Değişken
Tanımlama – Erişim Belirleyicileri
Erişim Belirleyicileri
• Public
• Private
• Protected
• Public: Public olarak tanımlanmış bir metot veya
özelliğe herhangi bir yerden ulaşmak
mümkündür. Herkese açık olarak tanımlayabiliriz.
• Private: Bu sıfat ile tanımlanmış metot veya
özelliklere sadece tanımlandığı sınıf içerisinden
ulaşabiliriz.
• Protected: Protected metotlara veya özelliklere
tanımlandıkları sınıftan ve bu sınıftan üretilmiş alt
sınıflardan ulaşabiliriz.
•
•
•
•
Adı a olan değeri 5 olan bir int değişken tanımla:
Adı b olan değeri 12 olan bir int değişken tanımla:
Adı c olan değeri 3 olan bir int değişken tanımla:
Adı x olan değeri 5 5.5f olan bir float değişken
tanımla:
• Adı s olan değeri zaman olan bir metin değişkeni
tanımla:
Operatörler
Operatör Türleri
•
•
•
•
•
Aritmetik
Atama
İlişkisel
Mantıksal
Bitsel
• KAYNAK: operatorler/JAVA 1 operatörler.pdf
İşlem
Açıklama
Değer
a = --b;
Önce çıkar sonra ata
a = ++b;
Önce topla sonra ata
a = b--;
Önce ata sonra çıkar
a=b++;
Önce ata sonra topla
b = --a;
Önce çıkar sonra ata
b = ++a;
Önce topla sonra ata
b = a--;
Önce ata sonra çıkar
b=a++;
Önce ata sonra topla
a
b
10
20
İşlem
Açıklama
Değer
a
b
10
20
a = --b;
Önce çıkar sonra ata
19
19
a = ++b;
Önce topla sonra ata
20
20
a = b--;
Önce ata sonra çıkar
20
19
a=b++;
Önce ata sonra topla
19
20
b = --a;
Önce çıkar sonra ata
18
18
b = ++a;
Önce topla sonra ata
19
19
b = a--;
Önce ata sonra çıkar
18
19
b=a++;
Önce ata sonra topla
19
18
NETBEANS KURULUM
• http://www.oracle.com/technetwork/java/jav
ase/downloads/index.html
• JDK 7u40 & NetBeans 7.3.1 i seç. Gelen
sayfadan kendi işletim sistemine uygun olan
kurulumu indir. (Windows x86)
Download