Tez Teslim İşlemleri

advertisement
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ TESLİM İŞLEMLERİ
Bilkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nce tez, tez sınavı tarihinden sonra
en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğüne teslim edilmelidir. Tez Enstitü Müdürlüğü’nden
alındıktan sonra bir adedi Kütüphane Müdürlüğü’ne teslim edilir ve diğer tezler öğrencide kalır.
Yüksek Öğretim Kurulu Temmuz 2005 tarihinden itibaren lisansüstü tezlerin sadece dijital
formatta ve kompakt disk (CD) ortamında teslim edilmesini istemiştir. Tez teslim klavuzuna
http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Hazırlanan kompakt diskler (CD) tezin başlığı, yazar adı, yükseköğretim kurumu adı,
enstitü adı ve tarih bilgisi içerecek şekilde etiketlenerek darbeye dayanıklı bir CD
kutusuna konmalı, Tez Veri Giriş Formu ve Bilkent Üniversitesi, Kütüphane Tez Veritabanı
Kabul Belgesi ile birlikte Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.
“Bilkent Üniversitesi, Kütüphane Tez Veritabanı Kabul ve İzin Belgesi” ile “İlişik Kesme Formu”
http://www.bilkent.edu.tr/~mfbe/forms.html adresinden temin edilebilir.
“Geçici Mezuniyet Belgesi” Enstitü Müdürlüğü’nden mezuniyet yazısı gönderildikten 1 hafta
sonra, talep doğrultusunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanmaktadır.
Tez teslimi öncesi kontrol edilmesi gerekenler:

Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak içeren 2 adet kompakt disk,

Doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan 3 adet YÖK Tez Veri Giriş
Formu,

Bilkent Üniversitesi, Kütüphane Tez Veritabanı Kabul ve İzin Belgesi,

İlişik Kesme Formu (Doktora programına devam etmeyecek öğrenciler dolduracak)
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards