evcil hayvanlardan bulaşan hastalıklar,enfeksiyon hastalıkları

advertisement
EVCİL HAYVANLARDAN
HASTALIKLAR
BULAŞAN
Evcil hayvanlardan bulaşan enfeksiyonlar; Vektörlerle
bulaşan enfeksiyonlar; Pet-Borne Infection; Pet-Borne
Parasitic Zoonoses; Pet Borne Disease; Pet Borne
Zoonoses;
Evde hayvan beslemek çok güzel bir alışkanlık. Veteriner
kontrolünden geçen ve gerekli tedavilerini zamanında alan
hiçbir ev hayvanı insana zarar vermez. Aşağıdaki bilgiler daha
ziyade uygun kontrolleri yapılmamış ve doğal yaşamından
koparılarak ev hayvanı diye satılan hayvanlar için geçerlidir.
I- Temas ile bulaşan hastalıklar
Hayvanların cilt, doku, dışkı, idrar ve çıkartıları ile direk
temas yada bunlarla kirlenmiş toprak su ile temas sonucu
bulaşan hastalıklardır
a. Kutanöz Larva Migrans ( köpek – kedi dışkısı ile bulaşan
kancalı kurt dur).
b. Mycobacterium marinum ( akvaryumdan bulaşır).
II- Ağız yoluyla bulaşan enfeksiyonlar:
bu hastalıklar hayvan dışkıları ile
kirlenmiş toprak ve sulardan ağız yoluyla
insanlara bulaşır.
a. Ekinokok kisti: Köpek kisti diye de bilinir. Köpeklerde
barsak paraziti olarak bulunur ve dışkı ile doğaya yayılır.
Sular, temas, toprak ve kirlenmiş gıdalar ile bulaşır.
Karaciğere yerleşerek kist oluşmasına sebep olur. Ülkemizde
yaygın görülür.
b. Toksoplazmoz. Kedi dışkısı ile bulaşır özellikle
hamilelerde bebeğe çok zarar verir, anormalliklere yol açar.
c. Kriptosporidiozis: Kedi ve köpeklerden bulaşır.
d. Giardiyaz: kedi ve köpeklerden bulaşır.
e. Kampilobakter: kedi ve köpeklerden bulaşır.
f. Salmonelloz: Tifoya ve birçok ciddi sistemik enfeksiyona
yol açar birçok hayvandan bulaşabilir. Ev hayvanı olarak
beslenen kedi, köpek, tavuk ve sürüngenlerden bulaşır.
g. Toksokariazis: kedi ve köpek bağırsk kurdu dur, iki çeşit
hastalık yapar:
i. İç organları tutan visceral larva migrans:
ii. Gözü tutan Oculer larva migrans
III- Hayvan ısırmaları yada tırmalaması
sonucu bulaşan enfeksiyonlar :
a. pasteurella enfeksiyonu, hayvan ısırmaları sonucu gelişen
enfeksiyondur kedi köpek ısırıkları sonrası çok görülür.
b. Kedi tırmığı hastalığı: kedi tırmalaması sonucu bulaşan
Bartonella mikrobu sonucu gelişen ağır bir cilt
enfeksiyonudur.
c. Kuduz: çok tehlikeli ve neredeyse %100 ölümcül seyreden
ve ülkemizde hala görülmekte olan viral bulaşıcı bir
hastalıktır. Hayvan ısırıkları ile bulaşır daha sonra
sinirler yoluyla beyine kadar giderek ensefalit denen beyin
iltihabına yol açar. Aşı ile önlenebilir. Daha çok ev
hayvanı olmayan kedi köpek ısırıkları ile bulaşır. Doğada
ise kurt, çakal, tilki ile bulaşır, yarasalar taşıyıcıdır,
tüm mağaracıların ve yarasalar ile uğraşanların aşı olmaları
gerekir.
IVSolunum
yoluyla
bulaşan
enfeksiyonlar: Hayvanların idrar, tüy,
dışkı ve dokularının solunum yoluyla
insanlara bulaştığı hastalıklardır.
a. Psittakoz: kuşlardan bulaşır ( papağan, muhabbet kuşu,
kanarya vb.) ağır akciğer enfeksiyonu ve zatürre yapabilir.
b. Leptospiroz: köpeklerden bulaşır.
c. Veba: fare ve doğada yaşayan kedilerden bulaşır.
d. Tularemi: doğada yaşayan kedilerden, tavşan, sincaplardan
bulaşır.
e. Lenfosittik koriyomenenjit: Hamster, fare, Gine domuzu
gibi ev hayvanlarından bulaşır.
f. Maymun Çiçeği (Monkeypox) ev hayvanı olarak satılan
kemirgen ve maymunlardan bulaşır, çiçek hastalığına benzer.
V- Bit, Pire gibi insektler ve kedi köpek
deri hastalıkları ile temas sonucu
bulaşan enfeksiyonlar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Lyme hastalığı
Uyuz
Pirelenme,
Bitlenme,
Tinea korporis cilt mantar hastalığıdır.
Tinea Kapitis Saçlı derinin mantar hastalığıdır.
Referanslar:
http://www.cdc.gov/healthypets/
Grant (1999) Emerg Infect Dis 5:159-63 [PubMed](or open
in [QxMD Read])
Rabinowitz (2007) Am Fam Physician 76(9):1314-22
[PubMed](or open in [QxMD Read])
Wong (1999) J Am Vet Med Assoc 215:335-8 [PubMed](or
open in [QxMD Read])
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
dr aydoğan lermi, Enfeksiyon, enfeksiyon
hastalıkları, enfeksiyon uzmanı
Enfeksiyon, infectious, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon
uzmanı, Enfeksiyonlu Yara, Nörolojik Hastalıklar, Kemik
İltihabı, Kronik Otit, Akciğer Hastalıkları, Orta kulak
İltihabı, Hepatit B, Hepatit C, KOAH – Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı, İdrar Yolu enfeksiyonu, Grip, Bruselloz,
Febril Nötropeni, Enfeksiyon Hastalıkları, Bulaşıcı
Hastalıklar, Anaerob Enfeksiyonlar, Aort Kapağı Hastalıkları,
Saman Nezlesi (Alerjik Rinit), Mide-Bağırsak enfeksiyonları,
HIV, AIDS, Viral Enfeksiyon, Üriner Enfeksiyon, Hepatit A,
Boğaz İltihabı, Grip, Halsizlik, İshal, Kalp Ağrısı, Göz
Ağrısı, Enterit, Bronşit, Ateş, Bakteriüri, Cilt Hastalıkları,
Karın Ağrısı, Kızamık, Tifo, Pnömoni, solunum yolu
enfeksiyonları, Beyin enfarktüsü, Sarılık, Menenjit, Kuduz
(hidrofobi), Kuduz, Lenfanjit, lenfadenit, sinüzit, Böbrek
İltihabı, nefrit, rinit, anjin, akıntı, döküntü, kaşıntı,
bulantı, kusma, ishal, kanlı ishal, kist, karaciğerde kist,
köpek kisti, kediden bulaşan, köpekten bulaşan, evcil
hayvanlardan bulaşan, yemekten bulaşan, sulardan bulaşan,
havuzdan bulaşan, cinsel yolla bulaşan, temasla bulaşan,
terlikten bulaşan, keneyle bulaşan, kene ile bulaşan, fareyle
bulaşan, kanalizasyon, fosseptik, havludan bulaşan, tuvaletten
bulaşan, kirli su, kirli sularla bulaşan, baş ağrısı, burun
akıntısı, nezle, mayasıl, hemoroit, sifiliz, bel soğukluğu,
şankr, şankroid, frengi, konjonktivit, sivilce, apse, kabuk,
içi cerahatli, irin, irinli, apse boşaltma, düşük, doğumsal,
genetik, idrarda yanma, kokulu akıntı, koyu akıntı, beyaz
akıntı, akıntı ve kaşıntı, akıntı ve yanma, akıntı ve kanama,
akıntı ve ateş, peniste akıntı, penis ucunda kaşıntı, peniste
yanma, peniste yara, vajinada yara, kanlı idrar, kanlı akıntı,
cerahatli akıntı, kanlı dışkılama, yeşil dışkılama, sulu
dışkılama, makatta yara, anüste akıntı, makatta kanama, tırnak
kırılması, tırnaklarda bozulma, mantar, mantar enfeksiyonu,
tırnak mantarı, cilt mantarı, mantar tedavisi, akıntı
tedavisi, tırnak tedavisi, adet kesilmesi, gebelik
enfeksiyonu, bebek enfeksiyonu, çocuk enfeksiyonu, cilt
enfeksiyonu, tırnak enfeksiyonu, karaciğer hastalıkları,
karaciğer enfeksiyonu, safra kesesi enfeksiyonu, kemik
enfeksiyonu, dalak enfeksiyonu, göz enfeksiyonları, göz kapağı
enfeksiyonu, cilt enfeksiyonları, döküntülü enfeksiyonlar,
tırnak enfeksiyonları, sinüzit, sinüs, göz, konjonktivit,
otit, kulak zarı, zatürre, zatürre, pnömoni, pnömoni, akciğer
enfeksiyonu, ince hastalık, tüberküloz, toplumdan bulaşan,
havadan bulaşan, öksürükle bulaşan, nefesle bulaşan, okuldan
bulaşan, parazit, bağırsak paraziti, solucan, solucan
tedavisi, parazit tedavisi, kurt tedavisi, dışkıda solucan,
dışkıda kurt, dışkıda parazit, kilo kaybı, kilo alamama,
Nörit, Nöritis, Nevrit, Nevritis, Nevralji, meningoensefalit,
ensefalo myelitler, düşük araştırması, torch, toksoplazma,
rubella, rubeola, 5. Hastalık, 6. Hastalık, kızamıkçık,
antibiyotikler, anti viraller, virüs, virus, barsak
enfeksiyonu, ishal, dizanteri, kolera, amipli dizanteri,
basili dizanteri, rota, adeno, rota virüs, adeno virüs, viral
enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, memede apse, vajinada
kaşıntı akıntı, vajinada kanlı akıntı, hpv, aids nedir,
hepatit nedir, zatüre nedir, menenjit nedir, enfeksiyon nedir,
enfeksiyonu ne demek, osteomyelit, osteokondrit, zona, hsv,
zona zoster, abdomen, periton, peritonit, apandisit, nefrit,
piyelonefrit, sistit, üretrit, üretero vesikal reflu, hepato
renal sendrom, salpenjit, salpingo ooforit, pid, pelvik
inflamatuar hastalık, pelvis enfeksiyonları, jinjivit, diş
apsesi, diş enfeksiyonları, parotit, kaba kulak, rinit, rektal
apse, peri anal enfeksiyon, kemik eklem enfeksiyonları,
artrit, kemik enfeksiyonu, eklem enfeksiyonu, kronik
osteomyelit, perianal apse, ülseratif kolit, crohn, kron,
çölyak, divertikül, divertikülit, balık zehirlenmesi, gıda
intoks, gıda zehirlenmesi, gıdalar ile bulaşan enfeksiyonlar,
sulardan bulaşan enfeksiyonlar, epiglottit, özefajit, gastrit,
helikobakter pilori ,hpv aşısı, aşılar, zatüre aşısı, grip
aşısı, influenza aşısı, menenjit aşısı, çocukluk aşıları,
evlilik testleri, çocukluk çağı hastalıkları, döküntülü
enfeksiyonlar, bulaşıcı enfeksiyonlar, tatilde oluşacak
enfeksiyonlar, seyahat hastalıkları, sıtma, sivrisinekler ile
bulaşan enfeksiyonlar, kenelerden bulaşan enfeksiyonlar, kene,
sivrisinek, farelerden bulaşan enfeksiyonlar, kırım Kongo
kanamalı ateşi, ebola, ebola enfeksiyonu, ebola nedir, ebola
tedavisi, kkka, döküntü, kaşıntı, koma, yoğun bakım, yoğun
bakım enfeksiyonları, ventilatör ilişkili pnemoni, hastane
enfeksiyonları, vektör, trikomonas vajinalis, gardnerella
vajinalis, giyardiya, trişinella, e. Coli, pseudomonas, beta,
beta enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, yüksek ateş boğaz ağrısı,
üşüme titreme, titreme terleme, döküntü kaşıntı, idrarda
yanma, idrar yolu enfeksiyonu, peniste yanma, idrar yaparken
yanma sızlama, idrarda koyulaşma, idrarda koku, dışkıda kötü
koku, kötü kokulu akıntı, cerahatli akıntı, şant, şant
enfeksiyonu, anal yolla bulaşan, oral yolla bulaşan, sex ile
bulaşan, sex, anal sex ile bulaşan, seks, seks ile bulaşan,
anal seks ile bulaşan, anal seks, oral seks ile bulaşan
enfeksiyon, meni ile bulaşan, vajinal salgılar ile bulaşan,
tükürükten bulaşan, kondom, kondom kullanımı, dildo ile
bulaşan enfeksiyon, dövme ile bulaşan enfeksiyonlar, vücut
deldirme, piercing, steril, steril olmayan, dezenfeksiyon,
pansuman,
Download