Örnek Araştırmalar M N Köşeleri bir çemberin üzerinde olan

advertisement
Örnek Araştırmalar
1. Köşeleri bir çemberin üzerinde olan
herhangi bir dörtgen düşününüz. Bu
dörtgenin karşılıklı kenarlarının üzerinde
bulunduğu doğruların kesişim noktasını
belirleyerek, oluşan açıları M ve N olarak
adlandırın. M ve N açılarının açıortayları
arasında nasıl biri ilişki olduğunu
inceleyiniz.
M
N
İpucu: Bir dörtgenin karşılıklı açılarının
bütünler olduğunu hatırlayın.
2. Herhangi bir ABC üçgeni çiziniz. Her bir kenarın orta noktasını bularak bu
noktaların oluşturduğu “orta üçgen” i çiziniz. Orta üçgenle asıl üçgeni çevre ve
alan ölçüleri bakımından karşılaştırınız. Bununla ilgili ne gibi çıkarımlar
yapabilirsiniz?
Yukarıdaki düşünceyi çeşitli çokgenleri kullanarak keşfediniz. Bu keşiflerde
Konveks ve Konveks olmayan çokgenleri kullanınız.
C
A
B
3. Bulduğunuz eski bir parşömen kağıdı
üzerindeki haritada gömülü bir hazinenin
yeri gösteriliyor! Harita şunu belirtiyor:
Üçgen Adası'nda A ve B olmak üzere sadece iki
ağaç ve bir darağacı kalıntısı bulunmaktadır. Bu
darağacı kalıntısından başlayarak A ağacına düz
bir doğruda gitmek için gereken adım sayısını
sayın.Ağaca vardığınızda 90 derece sola dönün
ve ileriye doğru aynı sayıda adım atın.
Durduğunuz noktada, yere bir çivi
çakın.Darağacına geri dönün. Şimdi de düz bir doğruda B ağacına doğru adım atmaya
başlayın. Ağaca ulaştığınız zaman 90 derece sağa dönün ve ileriye doğru aynı sayıda
adım atarak, durduğunuz noktaya bir çivi çakın. İki çivinin tam orta noktasını kazın;
hazineyi bulacaksınız.''
Elinizdeki bu bilgiyle, hemen adaya gittiniz. Fakat oraya vardığınızda,
darağacının yerinde olmadığını gördünüz! Hazineye ulaşmanızın başka bir yolu
olabilir mi? Hayır, bütün adayı kazamazsınız - sadece bir kez kazabilirsiniz!
Darağacı gövdelerinin veya ağaçların nerde bulunduğu gerçekten fark eder mi?
Nedenini açıklayınız.
4. Herhangi bir üçgen çiziniz. Bu üçgenin her
kenarlarına şekilde görüldüğü gibi eşkenar
üçgenler çiziniz. Bu eş kenar üçgenlerin kütle
merkezlerini oluşturunuz ve bunlar
arasındaki doğru parçalarını çiziniz. Oluşan
üçgene Napolyon Üçgeni denmektedir. Bu
üçgenle ilgili bir Napolyon teoremi vardır.
Sizce bu teorem ne söylemektedir?
bir
bu
5. Üç adet çember çiziniz. Çemberleri ikişer
eşleyerek her iki çembere de teğet olan iki
doğru çiziniz. Bu doğruların kesişim noktaları ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?
A
B
C
,
6. Verilen herhangi bir karenin alanının iki katı büyüklüğünde olan bir kare çiziniz.
7. Birbirini dik kesen üç çember çiziniz.
8. Herhangi bir üçgen çiziniz. Bu üçgenin kenarlarından birine paralel
olan ve üçgensel bölgeyi iki eş alana ayıran bir doğru çiziniz.
Download