Bu alıştırmalar herhangi bir not değeri taşımamakta olup

advertisement
 Bu alıştırmalar herhangi bir not değeri taşımamakta olup sadece öğrendiklerinizi ne kadar ortaya koyabildiğinizi görmeniz amacıyla hazırlanmıştır. İsteyenler doğruluklarını kontrol ettirmek amacı ile adresine mail gönderebilirler 1.
Yandaki sekmeler bölümündeki araçları kullanarak a) Paralelkenar çiziniz. b) Dikdörtgen çiziniz. ❏ Paralelkenar ve dikdörtgen için birbirine paralel ve dik doğrular kullanılacak. ❏ Daha sonra bu dörtgenlerin köşe noktaları çokgen sekmesinden “çokgen” aracı ile birleştirilip daha sonra altta kalan doğrular kaybedilecek. 2.
Yarıçapı 5 cm olan bir çember ve yarıçapı 8 cm olan bir daire çiziniz. Bu çember ve daireler dinamik olsun. ❏ İz bırakma ve canlandırma özelliği ile 3. Kenar uzunluğu 5 birim olan bir adet altıgen çiziniz. 4. 3 ≤ n ≤ 25 şartını sağlayan n kenarlı dinamik bir çokgen çiziniz. ❏ Sürgü kullanılacak 5. Bir düzgün beşgen çiziniz. Bu düzgün beşgenin a)
Sadece bir açısının ve bir dış açısını ölçüsünü bulunuz. b)
Bir açısının da açıortayını bulunuz. 6.
Geogebra da noktalar farklı renkler almaktadır. Aşağıdaki üç nokta oluaşacak şekilde bir çizim yapınız. Bu noktaların nasıl bir özellik gösterdiğini belirleyiniz. Koyu Mavi Nokta : Açık Mavi Nokta: Siyah Nokta: 7. Bir üçgen çiziniz. Bu üçgenin içteğet ve dışteğet çemberini çiziniz. Unutmayın… Not sadece bir ölçme aracıdır. Ölçme ve değerlendirme de asıl olan not değil kişinin ne kadar öğrendiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu alıştırmaları yaptıktan sonra çizemediğiniz soru olursa mail yoluyla bildirip nasıl yapıldığı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Hazırlayan: İbrahim ÇETİN ­­­­ [email protected] 
Download