File

advertisement
İSTANBUL’UN FETHİ -1453
Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432
Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Devrinin en
büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı dil bilirdi. Alim, şair ve sanatkarları sık
sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. Hocalığını da yapmış olan
Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in en çok değer verdiği alimlerden biridir. Fatih
Sultan Mehmed, gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi.
Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. Fatih Sultan
Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça'ya çevrilmiş olan felsefi eserler
okurdu. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed yabancı ülkelerdeki büyük
bilginleri İstanbul'a getirtirdi. Nitekim Astronomi bilgini Ali Kuşçu kendi döneminde
İstanbul'a geldi. Ünlü Ressam Bellini'yi de İstanbul'a davet ederek kendi resmini
yaptırdı. Şair ve açık görüşlüydü. Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık
yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları
kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda
çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi.
20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbul'u fethedip 1100
yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı. Fatih
Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul
ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Orta Çağ'ı kapatıp, Yeniçağ'ı açan Cihan
İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü
Maltepe'de vefat etti ve Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedildi.
Önceki Fetih Denemeleri
Karadeniz ile Ege'yi birbirine bağlayan deniz yolu
üzerinde kurulu olan İstanbul, günümüzde olduğu gibi o
zamanlar da oldukça önemli bir şehirdi. 1453 yılına kadar
farklı zamanlarda, birçok farklı millet ve medeniyet
tarafından defalarca kuşatılmışsa da, gerek Bizans'ın
sahip olduğu Rum ateşi (grejuva), gerekse şehrin o
zamanlar için aşılamaz olarak görülen surları, bu fetih
hareketlerini başarısız kılmıştı.
A- Fethin Sebepleri
1- Milli
 Kızıl Elma ülküsü.
 Türk Cengaverliği.
 Fatih’in, “Ya ben İstanbul’u alırım ya da İstanbul
beni alır!” sözündeki kararlılığı.
2-Dini
 Fetih’le ilgili Hadis-i Şerif’ler.
 Hz. Eyyub El Ensari’nin kabrinin İstanbul’da
bulunması.
 Kur’an’ın, makam hesabına göre, İstanbul’un fethinin
1453 yılına rastlaması.
 Rum kahinlerinin, İstanbul’un elden çıkacağına dair
haberleri ve Rum halkının moral çöküntüsü.
3- Siyasi
 Bizans’ın, Osmanlı’da taht kavgalarına sebep olması.
 Bizans’ın Haçlı Seferleri’ni teşvik etmesi.
 Bizans’ın Osmanlı ülke sınırları içerisinde kalmış
olması.
 Boğaz Hakimiyeti için, İstanbul’un alınmasının
aciliyeti.
B- İstanbul’un Fethi için Türkler’in yaptığı hazırlıklar
 Yeniçeriler disipline edildi.
 Rumeli Hisarı inşaa edildi.
 İstanbul Surları tetkik(inceleme) edildi, yakın
kaleler fethedildi.
 Venedik ve Cemevizliler’le anlaşma yapıldı.
 Haliç’e karadan gemi indirildi.
 Gelişmiş toplar ve mermiler döküldü.
 Anadolu’da Türk Beylikleri ile uzlaşıldı.
C- İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları
1-Türk Tarihi açısından;
 Anadolu-Rumeli bütünlüğü sağlandı, başkent İstanbul
oldu.
 Osmanlı Yükselme Dönemi başladı.
 Osmanlı Devleti için, en büyük fitne yuvası kaldırılmış
oldu.
 Akdeniz-Karadeniz ticareti, Osmanlı’nın
denetimine girdi.
 Osmanlılar, İslam dünyasında büyük bir prestije sahip
oldu.
 İstanbul'da bulunan Ortodoks Kilisesi'nin
koruyuculuğu Osmanlıların eline geçti.
2-Dünya Tarihi açısından;
 Bizans, tarihe gömüldü.
 Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı.
 Feodalite çözüldü, Krallıklar güçlendi.
 Bizanslı bilimadamları, Avrupa’da Rönesans ve
Reform’u başlattılar.
 Dünya ticaretini elinde tutan Venedik ve Cenevizliler
olumsuz etkilendi.
ŞAHİ
Bronzdan iki parça olarak yapılmıştır.Yaklaşık menzili 1km
kadardır.Bu Türk silahı dünyadaki ilk supergun'dır.Avrupa'da
büyük korkuya neden olmuştur.
Yapımından 300 yıl sonra boğazların savunmasında
kullanılmıştır.
İstanbulun Fethinin Tasfiri, 1453
Gemilerin Kasımpaşadan Haliçe İndirilişi
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a Girişi
Dünya’nın en eski katedraldir.
İstanbul’un 1453’te Osmanlı Türkleri tarafından fethinden sonra, fethin
sembolü olarak, derhal Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülmüştür.
Download