İstanbul`un Fethi - video.eba.gov.tr

advertisement
“ISTANBUL MUHAKKAK
FETHEDILECEKTIR.ONU FETHEDEN
KUMANDAN NE GÜZEL KUMANDANDIR,
ONU FETHEDEN ASKER NE GÜZEL
ASKERDIR
.(HADİS-İ ŞERİF)
FATİH SULTAN
MEHMED
II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed
yedinci Osmanlı padişahı. Divan
edebiyatında Avni mahlasını kullanmıştır.
Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un
oğludur.
Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432'de
Edirne'de doğdu.
Şair ve açık görüşlüydü.
Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar
hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere
katıldı.
Azim ve irade sahibiydi.
Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle
uygulayan bir kişiliği vardı.
Devlet yönetiminde oldukça sertti.
Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu
önlemek için ileri atılarak askerleri
savaşa teşvik ederdi.
• 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbul'u
fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak
Fatih ünvanını aldı.
• Hz. Muhammed'in (S.A.V) hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul'un
fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih
Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve
düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı.
• Orta Çağ'ı kapatıp, Yeniçağı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan
Mehmed, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe'de
vefat etti ve Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedildi.
• Fatih Sultan Mehmed ’in ölümünden sonra yerine oğlu II. Bayezid
geçti(1481).
• II.Bayezid’in kardeşi Cem, tahtın kendi hakkı olduğunu iddia ederek
II.Bayezid'in karşı isyan etti.
• Cem Sultan, 4.000 kadar askeriyle birlikte 27 Mayıs 1481’de İnegöl
önlerine geldi.
• II.Bayezid’in gönderdiği orduyu yenen Cem Sultan, Bursa'da padişahlığını
ilan etti.
• Yenişehir ovasında yapılan ikinci savaşı kaybeden Cem Sultan,
Memluklere sığındı.
• Daha sonra Saint Jean (Sen Jan) Şövalyelerinin davetiyle Rodos’a giden
Cem Sultan şövalyeler tarafından Avrupa’ya götürüldü.
• 1495 yılına kadar papanın yanında ve Fransa'da tutulan Cem Sultan,
1495’te bir suikast sonucu öldürüldü. Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren bu
iç olay, Cem Sultan’ın Avrupa’ya götürülmesiyle dış sorun haline geldi.
• Cem sultan, Osmanlı’nın Avrupa’ya yapacağı seferlerde Avrupalılarca bir
tehdit unsuru olarak kullanıldı. Bu nedenle seferlerde durgunluk
yaşandı.

İSTANBULUN
FETHEDİLMESİNİN
NEDENLERİ
DİNİ NEDENLER
• 1. Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethi ile ilgili sözleri
• 2. İstanbul’un Ortodoksların merkezi olması
EKONOMİK NEDENLERİ
 1.Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul’un önemli
bir yere sahip olması
 2.İstanbul’un ipek ticaret yoluna sahip olması
 3.Boğazlar yoluyla ekonomik canlılığın mevcudiyeti
SİYASİ NEDENLER
1.Bizans imparatorlarının Avrupa devletlerini
Osmanlılara karşı kışkırtmaları
 2.Osmanlı Devletinde toprak bütünlüğünün
sağlanmak istenmesi
 3.Avrupa’daki fetihleri kolaylaştırmak

• 1.Surları yıkmak için ŞAHİ topu döktürüldü.
• 2.Karadeniz’den gelecek tehlikelere karşı Rumeli Hisarı
yaptırıldı.
• 3.Silivri ve Vize kaleleri alındı.
• Büyük bir donanma oluşturuldu.
• 4.Avrupa’dan,Anadolu’dan düşman beylik ve devletlerden
gelecek yardımı önlemek için; Karamanoğulları, Eflâk, Sırbistan,
Mora ve Macaristan ile antlaşmalar yapıldı.
BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN
YAPTIĞI HAZIRLIKLAR
•
1. Surları onardı ve asker yerleştirdi.
•
2. Haliç’in ağzını zincirle kapadı.
FETİH
 Fatih, gerekli tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra büyük bir ordu
ile Edirne’den İstanbul önlerine geldi. Şehri karadan ve denizden
kuşattı.
İlk hücum 6 Nisan 1453’te Türk topçularının atışlarıyla başladı.
Surların yıkılan yerlerini Bizanslılar hemen onarıyorlardı.
Türk askerlerinin surlardan içeri girmesine Rum Ateşi (Grejuva) denilen silahlarıyla
engel oluyorlardı.
Avrupa’daki telaşın üzerine papa yardım gönderdi. Papa donanmasının Haliç’ten
içeri girmesine Osmanlılar engel olamadı.
» Fatih, olağanüstü bir buluşla Osmanlı gemilerinin
karadan Haliç’e indirilmesine karar verdi.
Kasımpaşa’dan Haliç’e kadar olan yola tahta kızaklar
döşendi. Üzerleri yağlandı. Bir gece içinde 72 gemi,
bu kızakların üzerinden kaydırılarak Haliç’e indirildi.
 İstanbul tam 53 günde kuşatıldı.Fatih’in emriyle 29 Mayıs 1453
günü ikinci hücum başladı.Bizanslılar daha fazla dayanamadı.Aynı
gün öğleden sonra İstanbul tamamen alınmış oldu.(1453)
Türk Tarihi Bakımından;
•
•
•
•
Türkler kesin olarak Avrupa’ya yerleştiler.
Osmanlı devletinin kuruluş devri bitti, yükseliş devri başladı.
Boğazlar Türk denetimi altına girdi.
İstanbul devletin yeni başkenti oldu.
DÜNYA TARİHİ BAKIMINDAN;




Orta Çağın sonu, Yeni Çağın başlangıcı oldu.
1000 yıllık Bizans(Doğu Roma)İmparatorluğu tarihe gömüldü.
Karadeniz ticaret yolları Türklerin eline geçti.
İpek ve baharat yolları Türklerin eline geçince Balkan
devletleri başka yollar aramaya başladılar.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1454: Sırbistan Seferi
1459: Amasra’nın Alınması
1460: Mora’nın Alınması
1461: Sinop ve Trabzon’un Alınması
1462: Eflak Seferi
1463: Bosna- Hersek Seferi
1466: Karamanoğulları ile Mücadele
1473: Akkoyunlu Devleti ile ilişkiler ve Otlukbeli Savaşı
1475: Kırım’ın Fethi
1476: Boğdan’ın Alınması
1479: Venedik ile Savaş
1479: Arnavutluk Seferi
1479: Yunan Adaları’nın Alınması
1480: İtalya Seferi
Download