İstanbul`u Fethinin Dahi Stratejisi

advertisement
İstanbul’u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı,
başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi’ni
konu alan Türk film 17 milyon ABD doları olarak duyurulan bütçesiyle en pahalı Türk filmi olma
özelliğini taşıyor.
Sosyal medyada filmin üç dakikalık fragmanı 24 saatte 1 milyon 670 bin kişi tarafından izlendi.
Film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere, Makedonya, İsviçre,
Kuzey Kıbrıs, Endonezya, Malezya, Rusya ve başta Mısır olmak üzere pek çok Ortadoğu
ülkesinde gösterime girdi.
Filmi göremeyenler ya da henüz görmeye fırsat bulamayanlar için, filmi görmeden önce
okumanız için dikkat çeken ayrıntılarla bir fetih yazısı yazdık. İnanıyoruz ki bu yazıdan sonra
filmi farklı bir gözle izleyecek ya da anımsayacaksınız.
1/6
İstanbul’u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
İstanbul'un Fethi
İstanbul'un Fethi ya da İstanbul ‘in düşüşü...
29 Mayıs 1453 tarihinde Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul ‘in, Fatih Sultan
Mehmet önderliğindeki Osmanlı Ordusu tarafından alınmasıdır. İstanbul'un fethi ile 1058 yıllık
Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ süreci başlamıştır.
İstanbul, Müslümanlar tarafından ilk olarak Hz. Muhammed’i, Hicret döneminde evinde misafir
eden sahabe Ebu Eyyûb el-Ensarî tarafından 668 - 669 yıllarında kuşatılmıştır.
Daha sonra birçok farklı kuşatmaya sahne olan İstanbul, 1204 yılında Haçlılar tarafından
kuşatılmış ve 1261 yılına dek Latin İmparatorluğu himayesinde kalmıştır.
Kentin 15. yüzyılda Osmanlı topraklarının ortasında kalması, iki kıtayı birleştirmesi ve oldukça
gelişmiş bir şehir olması bölgenin Osmanlı'nın eline geçmesi ve başkent olması ihtiyacını
beraberinde getiriyordu.
2/6
İstanbul’u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
İstanbul, Osmanlılar tarafından ilk olarak Yıldırım Bayezid döneminde kuşatılmıştır. 1390 yılında
yapılan kuşatma başarısız olmuş, Ankara Muharebesi'ne dek şehir aralıklarla abluka altında
tutulmuştur.
II. Mehmed'in tahta geçtiği dönemde, Anadolu'da Ankara Savaşı ile dağılan siyasi birlik
toparlanmış, Rumeli'de fetih çalışmaları yeniden başlamıştı. İstanbul, bölgenin en büyük ticaret
ve kültür merkezi konumundaydı. Ortodoks Kilisesi'nin merkezinin de İstanbul’da olması,
İstanbul’un politik ve dini önemini arttırmaktaydı. II. Mehmed'in hedefi Konstantiniyye'yi
fethederek büyük bir İslam şehri yapmaktı.
II. Mehmed, İstanbul’u ele geçirmek için öncelikle deniz yardımının kesilmesi gerektiğini
düşünmekteydi. Bu gerekçe ile büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu
Hisarı'nın karşısında Rumeli Hisarı'nı yaptırdı.
Şahi Topların İcadı
Fatih Sultan Mehmed Hanı’ın çizimlerini bizzat kendisinin yaptığı devrin en büyük topunu
evvelce Bizans hizmetinde bulunan Macar mühendis ve diğer Osmanlı top dökümcüleri
dökmüştür.
3/6
İstanbul’u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Topların Edirne’de dökümüne karar verilmiş, 3 ayda dökülen toplar 2 aylık yolculuk sonrasında
İstanbul’a getirilebilmiştir.
60 mandanın çektiği topun iki tarafında ikiyüzer asker yürüyor; kaymaması için çaba sarf
ediliyordu. 18 ton ağırlığındaki topun uzunluğu 5,5 metre, dış çevresi 2.74 cm, gülle ağırlığı 544
-860 kg, ses etki alanı 23 km’dir.
6 Nisan 1453'de barış şartları kabul edilmeyince kuşatma, Topkapı'dan başladı. 12 Nisan'da
sürekli bombardıman başladı.
Gemilerin Karadan Haliç'e İndirilmesi
II. Mehmed, donanmanın karadan yürütülüp Haliç'e indirilebileceğini belirtti. Birçok vezir ve paşa
bu duruma tepki gösterdi.
Bir gece içerisinde donanma Haliç'e indirildi. 22 Nisan'da donanma Haliç'ten ateşe başladı.
Bizans Başkumandanı olan Giovanni Giustiniani ise, donanmanın Haliç'e indirilmesine
inanamıyordu. Ayrıca, bu sırada İstanbul'a padişahın emri ile Zağanos Paşa tarafından köprü
yapıldı.
4/6
İstanbul’u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Fetih Sonlanıyor
II. Mehmed, 29 Mayıs'ta büyük taarruz için emir verdi. 29 Mayıs'ta günün ilk ışıkları ile başlayan
taarruz sonucu, Ulubatlı Hasan'ın Bizans surlarına çıkarak Osmanlı sancağını dikmesi ile
Osmanlı ordusu moral kazandı ve savaşa topyekûn karşılık verdi. Açılan gediklerin
kapatılamaması ve Osmanlı ordusunun topyekûn saldırısı karşısında İstanbul, 29 Mayıs 1453
Salı günü II. Mehmed'in önderliğindeki Osmanlı birliklerine teslim oldu.
İstanbul'un alınması ile birlikte topların deldiği surlardan içeri giren II. Mehmed, halkın sevgi
gösterisi ile karşılandı. Bu fetihten sonra II. Mehmed, Fatih unvanını aldı ve Fatih Sultan
Mehmed olarak anılmaya başladı.
Fethin Avrupa'daki Yankıları
İstanbul'un fethi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Başta Vatikan ve Sırbistan Prensliği sıranın
kendilerine geldiğini düşünmekteydi. Papa'nın önderliğinde bir Haçlı Ordusu toplanmak
istendiyse de, Avrupa'nın o dönemki iç siyaset karışıklıklarından ötürü bu gerçekleştirilemedi.
Yunanlar, Bizans'ın mirasçısı olduklarını iddia ettiler, bu iddialar üzerine Bizans'ın yaşayan son
prensleri Mora Yarımadası'nda, Fatih'in emri ile öldürüldü. İstanbul'un fethi ile birçok bili madamı
İstanbul'dan Avrupa'ya kaçarak Rönesans hareketini başlatmışlardır.
Adem Suad
5/6
İstanbul’u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
[email protected]
6/6
Download