Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı ve Türkiye İş Bankası Kültür

advertisement
Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri Şartnamesi
1. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri “Şiir” ve “Roman” dallarında bir şiir kitabına ve bir romana
verilir. Ayrıca 30 yaş altı erkek adaylara ve yaş sınırı olmaksızın kadın adaylara yönelik olarak
bir ‘ilk roman’ ve bir ‘ilk şiir kitabı’na “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilir.
2. Ödüller için oluşturulan seçici kurullar, Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından
seçici kurul başkanları ile koordineli olarak belirlenen beşer kişiden oluşur. İstifa ya da vefat
nedeniyle boşalan üyeliklere seçici kurul ve vakıf yönetiminin koordinasyonu ile yeni üyeler
belirlenir.
3. Roman ve şiir ödüllerine bir takvim yılı içinde (1 Ocak – 31 Aralık) yayımlanmış eserler
başvurabilir.
4. Şiir ve roman kategorileri için para ödülü 7.500 (Yedibinbeşyüz) TL, Vakıf Özel Teşvik
kategorileri için ise 2.500 (İkibinbeşyüz) TL olarak tespit edilmiştir. Seçici kurulun ya da vakıf
yönetiminin teklifi, vakıf yönetiminin onayı ile bu tutarlar artırılabilir
5. Seçici kurul Türk edebiyatında Attilâ İlhan’ın temsil ettiği düzeye ve her eserinde öne
çıkartmaya gayret ettiği ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak
eserleri seçmeye özen gösterir.
6. Katılım koşulları:
a) Ödüle aday olacak şair ve yazarlar ya da yayınevleri 31 Mayıs akşamına kadar
Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No 26 kat 2 Taksim, Beyoğlu - 34433 İstanbul
adresine, aday olunduğuna dair imzalı bir yazı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres,
telefon, e-posta adresi) ile birlikte 10 (on) nüsha kitabı elden, posta ya da kargo ile teslim
etmelidir.
b) Şiir ve Roman Ödülleri’nde aynı döneme denk gelen ve diğer edebiyat armağanlarını
kazanmış adaylara ödül verilmemesi Vakıf tarafından ilke olarak benimsenmiştir. Bu ilke,
Vakıf Özel Teşvik Ödülleri için geçerli değildir.
c) Şiir Ödülleri’nde ‘Toplu Eserler’ başlığı altında şairin tüm şiirlerinin yer aldığı eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7a. Her yıl Ekim ayının ikinci yarısı içinde Roman ve Şiir Seçici Kurulları toplanır. Vakıf
tarafından görevlendirilen ödül sekreteryası, yazışmaları yürütmek için toplantılara katılır.
Roman Ödülü’nde raportör de toplantılara katılır.
7b) İki Seçici Kurul’un toplantılarının hemen ardından belirlenen uygun bir tarihte ödül
sonuçları açıklanır.
8. Seçici Kurul Onursal Başkanı ve Seçici Kurul Başkanı’nın yönetiminde toplanan Seçici Kurul,
eserlerin değerlendirildiği konuşmaların ardından oylamaya geçer. Oylamada yarıdan bir
fazla oy alan eser, katıldığı alanda Attilâ İlhan Edebiyat Ödüllü’nü hak eder. Yeterli toplama
varılamadığı durumlarda oylamayı kazanmış eserler üzerinde, Seçici Kurul Başkanı’nın uygun
göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir. Oy eşitliği durumunda seçici kurul başkanının ikinci
oyu belirleyici olur.
9. Seçici kurul toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Seçici
Kurul Başkanı’na gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.
10. Ödül kazanan eserler, Seçici Kurullarının değerlendirmesinin ardından Kasım ayı içinde açıklanır.
Download