Event Name

advertisement
“ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN İŞGÜCÜ
PİYASASINA ENTEGRASYONLARI”
INT MARKT 45183
İstihdam, Sosyal İşler & İçerme Genel Müdürlüğü ve
İŞKUR İşbirliği ile organize edilmiştir.
Yer: Hilton İzmir
Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7
35210 İzmir, Türkiye
Tarih: 15- 16 Eylül 2011
Seminerin Amacı
AB’ye üyelik ve katılım müzakereleri çerçevesinde, Roman vatandaşlarımızın işgücü
piyasasına daha fazla entegre olabilmeleri için yapılabilecekler konusunda yerli ve yabancı
uzmanların katılımıyla bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanmasıdır.
TAIEX yardımları konusunda daha fazla bilgi ve sunumları indirmek için:
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45183 .
<1. Gün> 15 Eylül 2011
09:00
Kayıt
Açılış Konuşmaları
09:30
10:00

Doç.Dr.M.Kemal BİÇERLİ, İŞKUR Genel Müdürü

Walter WOLF, Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler & İçerme Genel
Müdürlüğü

Javier Menendez BONILLA, AB Türkiye Delegasyonu

Ivan IVANOV, Avrupa Roma Bilgi Ofisi (ERIO)

M. Cahit KIRAÇ, İzmir Valisi (teşrifleri halinde)

Namık ATA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yrd.
Türkiye’de Roman Vatandaşların Topluma ve İşgücü Piyasasına Entegrasyonlarında
Karşılaşılan Sorunlar
Ömer EKŞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Danışmanı
2020 Ulusal Roma Entegrasyon Stratejilerine AB Bakışı
10:20
Györgyi VAJDA, Macaristan AB Başkanlığı
Walter WOLF, Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler&İçerme Gen. Müd.
10:50
Soru Cevap
11:10
Kahve arası
Genel Oturum
Başkan: Doç.Dr.M.Kemal BİÇERLİ, İŞKUR Genel Müdürü
Roman İstihdamı ve Ayrımcılık
11:30
11:45
Jose Manuel FRESNO, İspanyol Irk ve Etnik Eşitlik Konseyi Başkanı/ İspanya
Roma Vatandaşlarının İşgücü Piyasasına Erişimini Desteklemede İspanyol Kamu
İstihdam Kurumunun Çalışmaları
Maria del Valle GARCIA GUADIX, İspanya Kamu İstihdam Kurumu (Junta de Andalucía)
ACCEDER Programı: İspanya’da
Entegrasyonun Desteklenmesi
Yaşayan
Romanların
İşgücü
Piyasasına
12:00
Belén SANCHEZ-RUBIO, Uluslararası Programlar Direktörü, Roman Sekreteryası Vakfı/
İspanya
12:15
İspanyol Deneyimlerinin Aktarılabilirliği
Lida KITA, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)
12:25
Soru Cevap
12.45
Öğle yemeği
IM 45183
2/5
Alt Grup Çalışmaları
I. Türkiye’de Aktif İçerme Politikaları Bağlamında Romanlar
1. Yöneten: Kemaleddin METİN, İŞKUR İşgücü Uyum Dairesi Başkanı
2. Konuşmacı: Elmas ARUS, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı
3. Raportör: Gökhan TENİKLER, Dokuz Eylül Üniversitesi
II. Romanların eğitim-istihdam bağlamında karşılaştıkları engeller-İŞKUR ve ilgili
kurumların rolü
1. Yöneten: Faruk ŞAHİN, İŞKUR İstihdam Dairesi Başkanı
14:00
2. Konuşmacı: Hacer FOGGO, Sıfır Ayrımcılık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
3. Raportör: Alper YAĞLIDERE, Roma Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Genel Sekreteri
III. Roman Vatandaşlar için girişimciliğe dayalı istihdam modeli
1. Yöneten: Kazım AKGÜN, KOSGEB Şube Müdürü
2. Konuşmacı: Feray SALMAN, İnsan Hakları Katılım Platformu Genel Koordinatörü
3. Raportör: Yiğit AKSAKOĞLU, Talimhane Eğitim Danışmanlık-Eğitim Koordinatörü
Alt grup çalışmalarının sonuçlarının sunumu
16:15
Raportörler: Gökhan TENİKLER, Yiğit AKSAKOĞLU, Alper YAĞLIDERE
17:00
Kapanış
IM 45183
3/5
<2.Gün> 16 Eylül 2011
09:00
Panel 1: Romanların mesleki eğitime ve işgücü piyasasına katılımlarını ve
girişimciliklerini arttırmak için neler yapılmalı?
Başkan: Doç.Dr.M.Kemal BİÇERLİ, İŞKUR Genel Müdürü
Panelistler:
 Lizzi FEILLER, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)

Martin DEMIROVSKI, Brüksel Açık Toplum Vakfı

Deyan KOLEV, STK Amalipe, Bulgaristan

Necla HALILOĞLU, KOSGEB Şube Müdürü

Şahin SERİM, HAK-İŞ Konfederasyonu
10:15
Soru Cevap
10:45
Kahve arası
11:00
Panel 2: Roman vatandaşlarının işgücü piyasasına entegrasyonlarının artırılması için
politika önerileri
Başkan: Doç. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ,
Adnan Menderes Üniversitesi Roman Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı
Panelistler:

Lida KITA, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)

Mabera KAMBERI, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koordinasyon ve
Teknik Yardım Bölüm Başkanı, Makedonya

Judith-Andrea KACSO, Pro Avrupa Ligi, Romanya

Shpresa AGUSHI, Kosova Kadın Ağı, Kosovalı Roman, Ashkali ve Mısırlı Kadınlar
Örgütü
12:15

Lütfi İNCİROĞLU, ÇSGB Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Ali ÖZKAN, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı
Soru Cevap
Kapanış Konuşmaları
12:35
Abdullah CISTIR, Roman Derneği Temsilcisi
Ivan IVANOV, ERIO Avrupa Roma Bilgi Ofisi
Walter WOLF, Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler&İçerme Gen. Müd.
13:00
IM 45183
Ege Mahallesini ziyaret edecek katılımcılar için öğle yemeği
4/5
14:30
Ege Mahallesi Ziyareti
17:30
Ege Mahallesinden Dönüş
Bu toplantı Avrupa Komisyonu Teknik Yardım Bilgi Değişim Ofisi
tarafından organize edilmektedir.
CHAR 03/149, B - 1049 Brussels
Telephone: +32-2-296 73 07 Fax: +32-2-296 76 94
Website: http://taiex.ec.europa.eu/
IM 45183
5/5
Download