Slayt 1 - HÜSEYİN ODABAŞ

advertisement
Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş
Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş
Bilgi
Yazı
Alfabe
Liseler için kütüphanecilik kitabı (1-3)
Orhan Öcal, Kitabın Evrimi (25-29)
Liseler için kütüphanecilik kitabı (6-8)
Piktografik yazı örneği
Piktografik yazı örneği
3100 B.C., the Sumerians
in Mesopotamia
Kuzey İspanyad’da Pasiega
mağarasındaki desenler, ideografik
yazınının en ilkel şekli olarak kabul
edilmiştir
Kuzey İspanyad’da Pasiega
mağarasındaki desenler, ideografik
yazınının en ilkel şekli olarak kabul
edilmiştir
İdeografik harfler
Yunus Peygamber'in şehri Ninova'da bulunankil tablet
İnkalar'ın quipu denilen iplerle yaptıkları hesap ve kayıt sistemine
bir örnek
Mısır Hiyeroglifi
Mısır Hiyeroglifi
Mısır Hiyeroglifi
Çivi Yazısı
M. Ö. 1700 civarlarında Hamurabi kanunları
olarak yazıldığı tahmin edilen ilk çivi yazısı
örneği
Kiril Alfabesi
Fenike Alfabesi
Orhun Alfabesi
Rosetta Taşı-Mısır- Hiyeroglif-Hiyeratik ve
Demotik yazının alt alta yazıldığı Mısır
uygarlığına ait yazı örneği
Yazı Malzemeleri
Kitabın Oluşumu
2. hafta
Palmiye yapraklarına yazılı yazılar, Malankara Christian
church,Tamil
Palmiye yapraklarına yazılı yazılar, Nepal
Palmiye yapraklarına yazılı yazılar, Laos
www.lib.berkeley.edu/SSEAL/AsiaExhibit/seac.html
Ağaç Kabuğuna yazılı yazılar, İsveç
www.swedesincanada.ca/issue_6_english.html
Ağaç Kabuğuna yazılı yazılar, Sumatra, Endonezya
www.lib.berkeley.edu/SSEAL/AsiaExhibit/seac.html
Ağaç Kabuğuna yazılı yazılar, 18. yy., Sumatra, Endonezya
http://libraries.theeuropeanlibrary.org/TELimages/treasu
res/de04.jpg
Ağaç levhalara yazılı yazılar, 5. yy., Çin
www.answers.com/topic/tocharian-languages
Ağaç levhalara kayıtlı bilgi ve yazılar, 12. yy., Viyana
Roma İmparatorluğunun büyümesi ve genişlemesine ilişkin harita
www.daylife.com/photo/0bdU4Fa9CjciO
Ağaç levhalara kayıtlı bilgi ve yazılar, İngiltere’de ağaç levha kitap
üzerine basılmış Britanya eyalet temsilcisinin mührü
flickr.com/photos/[email protected]/830193293
Beyazlatılmış ağaç levhalara kayıtlı bilgi ve yazılar, Yunanistan
www.ancientgreece.com/.../pitsa_panels/
Beyazlatılmış ağaç levhalara kayıtlı bilgi ve yazılar,
www.cimec.ro/.../Capidava/Illustrations/M.htm
Kil Tablet, Kültepe, Kayseri
Kireç Taşı, MÖ 3500
Kireç Taşı, 11. yy. Yunanistan
Ostrakon, MÖ 305
Ostrakon, Yunanistan
Taş Yazıtlar, Rosetta Taşı, Mısır (London Museum)
Taş Yazıtlar, 14. yy., İslam Yasaları, Malezya
Taş Yazıtlar, 13-14. yy., Mezar Taşları, Ahlat, Bitlis
Taş Yazıtlar, Orhun Abideleri, Kül Tigin Yazıtı-Tonyukuk Yazıtı
Kurşun levha üzerinde Yunan Alfabesi, MÖ 5. yy.
Bronz Sikke, Roma Dönemi
Kur’an’dan bir bölüm, M. 1203, written by Yahya bin Muhammad ibn
Umar
Yazılı Bez, Buda Manastırı, Afganistan
Kemik Yazısı, MÖ 2003-3000,
Avustralya
Kemik Yazısı, MÖ 1800, Avustralya
Kemik Yazısı, MÖ 1200-1050,
Japonya
http://upload.wikimedia.org/wikiped
ia/commons/3/3f/OracleShell.JPG
Papirüs Bitkisi
Papirüs Kağıdı
Papirüs, Asketi Ödeme Belgesi, 3. yy.
Yunanistan
Rhind Papirüsü,
Matematik alanıda
bilinen ilk belgedir,
İskoçya, MÖ. 1600
Parşömen, 11. yy. Bizans İmparatorluğu
http://www.schoyencollection.com/firsta
lpha.htm
Parşömen, Mısır Müzesi
Parşömen Diploma
İpek Yolu, Kağıdın serüveni bu yol
üzerinden olmamış, Afrikadan Ispanya
üzerinden dolaşmıştır.
Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş
Kitabın yayılması, matbaanın doğuşu
ve gelişimi
(3. hafta)
A Chinese bamboo book.
Finely crafted books--Song Dynasty Bencao (materia
medica) shown her--were produced by woodblock in
China as early as the ninth century, the earliest known
being the Diamond Sutra.
Kağıt yapımı
In this woodblock
from 1568, the printer
at left is removing a
page from the press
while the one at right
inks the text-blocks
Pres baskı (ahşap şablon) yöntemi ile üretilen kitap kapağı
LİTOGRAFİ
Lithography is a method
for printing using a plate or
stone with a completely
smooth surface
An example of a 19th
century lithograph depicting
royal Afghan soldiers of the
Durrani Empire in
Afghanistan
An author portrait of Jean Miélot writing his compilation of
the Miracles of Our Lady, one of his many popular works.
Printing press from
1811, photographed
in Munich, Germany.
A copy of the Gutenberg Bible owned by the U.S. Library of Congress
The Gutenberg Bible (also known as the 42-line Bible or the Mazarin Bible)
is a printed version of the Latin Vulgate translation of the Bible that was printed
by Johannes Gutenberg, in Mainz, Germany in the fifteenth century. Although it
is not, as often thought, the first book to be printed by Gutenberg's movable
type system,[1] it is his major work, and has iconic status in the West as the start
of the "Gutenberg Revolution" and the "Age of the Printed Book".
Gutenberg's early printing process, and what tests he may have made with
movable type, are not known in great detail. His later Bibles were printed six
pages at a time, and would have required 100,000 pieces of type—making the
type alone would take years.[12] Setting each page would take at least half a
day, and considering all the work in loading the press, inking the type, hanging
up the sheets, etc., it is thought that the Gutenberg–Fust shop might have
employed about 25 craftsmen.
Side view of the offset printing
process
Gelişmiş bir ofset
matbaa
Yazı Yazım Araçları
Stylus
Download