dna ve genetik kod sunum

advertisement
DNA VE GENETİK
KOD
FNP GRUBU: FATMA IŞIK, NAGEHAN ÖZTÜRK, PINAR SEVINDIK
MUTASYON VE
MODİFİKASYON
MUTASYON

Bazen, hücre bölünmesi sırasında kromozomların
sayısında artma ya da azalma şeklinde değişiklikler
olabilir.

DNA dizilimindeki ve kromozomlardaki değişiklikler
mutasyon olarak adlandırılır.

Radyasyon , bazı kimyasal maddeler , ilaçlar ve güneş ışığı
mutasyona sebep olabilir

Hem vücut hem de üreme hücrelerinde oluşabilir.

Üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar dölden döle
geçme özelliğine sahiptir.

Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar ise ancak eşeysiz
üreme gösteren canlılarda dölden döle geçebilir.

Mutasyonların etkileri olumlu veya olumsuz olabilir.
MODİFİKASYON

Çuha çiçeği ortam sıcaklığı 15-25 oC arasındaki bir ortamda
yetiştirilirse çiçeklerin rengi kırmızı, 25-35 oC arasındaki bir ortamda
yetiştirilirse çiçeklerinin rengi beyaz olur.

Ari ve karıncalarda larvaların beslenme koşulları değiştiğinde vücut
şekilleri ve davranışları değişir. Ari larvaları çiçek tozuyla
beslendiğinde isçi arılar, ari sütüyle beslendiğinde ise kraliçe ari oluşur.

Çuha bitkisi, ari ve karıncalarda görüldüğü gibi çevre şartlarının
etkisiyle canlılarda ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklere
modifikasyon adi verilir.
DNA EŞLENMESİ(REPLİKASYON)
Hücre bölüneceği zaman DNA kendini
eşler. DNA nın kendini eşlemesine
replikasyon denir.
DNA eşleneceği zaman DNA
nın sarmal yapısı bir
ucundan açılmaya başlar. Her
bir zincirin karşısına,
uygun nükleotidler kullanılarak
tamamlayıcısı sentezlenir.
Replikasyonda DNA polimeraz
enzimi görev yapar. Sarmal
yapının çözülmesi ve yeni
zincirlerin oluşması
DNA nın tamamı eşleninceye
kadar devam eder.
Sonuçta aynı nükleotid dizilimine sahip iki DNA molekülü
oluşur. Oluşan her DNA molekülünün bir ipliği eski DNA ya ait
olup diğer ipliği de yeni sentezlenir. Bundan dolayı DNA nın
kendini eşlemesi olayına yarı korunumlu eşlenme denir.
DNA eşlenmesi sırasında yeni oluşan zincirlerdeki nükleotidlerin yapısına
izotop atomlar katılabilir. DNA sında normal azot (14N) bulunduran bir
bakteri ağır azotlu (15N) ortama aktarılarak üretildiğinde 1.
üremede %100 melez, 2. üremede % 50 melez, % 50 sadece ağır atomlar
içeren bakteriler oluşur.
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE
BİYOTEKNOLOJİ
Genetik Mühendisliği

DNA`yı oluşturan ve canlıların sahip olduğu özelliklerin aktarılmasını
sağlayan genler, genlerin ve genleri oluşturan nükleotitlerin dizilişleri
hakkında araştırmalar yapan bilim dalına genetik (gen)
mühendisliği denir.

Günümüzde DNA hakkında yapılan araştırmalar, DNA`nın yapısının
anlaşılmasını ve genlerin canlıdaki etkilerinin tespit edilmesi
konusunda fayda sağlar. Genler üzerinde yapılan çalışmalar,
genetik mühendisliğinin temelini oluşturur.

Genetik mühendisliği genlerin ayıklanması , çoğaltılması ,
değiştirilmesi başka bir canlınınkiyle birleştirilmesi yada başka bir
canlıya aktarılması gibi çalışmalarla uğraşır.

Bilim adamları bu çalışmalarıyla
• hastalık ve böceklere dayanıklı yeni bitkiler ve hayvanlar
oluşturabiliyor
• Endüstriyel atıkları yiyebilen bakteriler üretebiliyor
• Canlıları klonlayabiliyorlar.
BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknoloji canlı doku ve organları kullanarak uygun yöntem ve
tekniklerle endüstri ve tıp alanında kullanılmak üzere istenilen ürünler
elde edilmektedir.

Biyoteknoloji bir çok bilim dalıyla birlikte kullanılır.
Genetik mühendisliği Biyoteknoloji tarafından kullanılmaktadır.

Biyoteknolojinin kullanım alanları
• Protein üretilmesi
• Hormon , vitamin ,antibiyotik elde edilmesinde,
• Yeni sebze ve meyve üretiminde,
• Zarar görmüş organların onarımında

Günümüzde yediğimiz bir çok gıda ürünü biyoteknojiden
yararlanılarak üretilmektedir.
Bunun başlıca nedenleri ;
• ürün kalitesini artırmak
• mevsimlerden bağımsız ürünler elde etmek
TEŞEKKÜRLER 
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards