Geleceğinize Geleceğin Bilimini Seçerek Yön Verin

advertisement
Geleceğinize
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Geleceğin Bilimini Seçerek Yön
Verin
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE
GENETİK BÖLÜMÜ
Business Tagline or Motto
FEN FAKÜLTESİ
Product/Service Information
HEDEFLERİMİZ;

Geleceğin yaratıcı, sorgulayıcı ve üretken
bilim insanlarına, girişimcilerine ve genç
beyinlerine rehberlik etmek,

Genetik, moleküler biyoloji, endüstriyel
biyoteknoloji, biyoinformatik ve hücre
biyolojisi alanlarında uygulamalı araştırma
danışmanlığı yaparak disiplinlerarası ortak
araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde
bilimsel gelişmelere katkı sağlamak,

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda
üretim potansiyelini geliştirmektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ;
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ
61080 Trabzon
Tel: 0462 377 3686
0462 377 2894
Farkındalık Yaratmak İsteyenlerin
Tercihi !!!
Tel:
http://www.ktu.edu.tr/molekulerb
Web adresi: http://www.ktu.edu.tr/molekulerb
KTÜ - MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
2017-2018 eğitim öğretim yılından
itibaren lisans eğitimine başlıyor!!!
Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi,
hücresel proteinler, DNA yapıları ve ilgili
bileşenlerini sebep sonuç ilişkisi içerisinde
moleküler seviyede irdeleyen, genlerin etkileşimleri
ve karakterler üzerine araştırmalar gerçekleştiren
bilim dalıdır.
Türkiye’de yeni gelişmekte olan Moleküler Biyoloji
ve Genetik alanı, geleceğe ışık tutacak bilimsel
buluş ve gelişmelerin merkezinde olan bir bilim
dalı olarak gösterilmektedir.
Bölümümüzde; kanser ve kök hücre araştırmaları,
farmakoloji (ilaç geliştirme), biyomühendislik,
enzim ve gen mühendisliği, adli tıp ve kriminal
araştırmaları,
endüstriyel
biyoteknoloji,
biyoinformatik, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji ve
genetik teknolojileri, epigenetik, bitki ıslahı,
biyolojik mücadele gibi alanlarda kapsamlı bilimsel
araştırmalar yürütülmektedir. Ayrıca, yaşam
bilimlerindeki temel
problemlerin çözümüne
yönelik ileri araştırma,
eğitim ve öğretim
faaliyetleri de bu bağlamda ele alınmaktadır.
Mezunların İş Olanakları
Sağlık
Sağlık Bilimcisi
Embriyolog
Immünolog
Genomiks Bilimci
Araştırmacı Bilim Adamı (Tıbbi)
Adli Tıp ve Kriminoloji
Adli Tıp Uzmanı
Kriminal Araştırmacı
Endüstriyel Biyoteknoloji
Moleküler Genetik Teknolojileri Uzmanı
Biyoteknoloji Uzmanı
Biyoinformatik Uzmanı
Kalite Kontrolörü
Tarım Gıda ve Hayvancılık Sektörü
Bitki Islahı / Genetikçi
Biyoteknoloji Uzmanı
http://www.ktu.edu.tr/molekulerb
Devlet Kurumları
Ulusal Araştırma Laboratuarları
Bakanlıklar
Araştırma Enstitüleri
Kamu İktisadi Teşekkülleri
Akademik
Fen
Tıp
Ziraat
Eczacılık
Veterinerlik Fakültelerinde Akademisyenlik
İlaç ve Kozmetik Sektörü
Biyoinformatik Uzmanı
İlaç ve Kozmetik Ürün Geliştirme Uzmanı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards