YURTDIŞI YOLLUK BİLDİRİMİ NASIL HAZIRLANIR

advertisement
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ NASIL HAZIRLANIR?
i.

















Ödemelerinizin Daha Hızlı yapılabilmesi için yolluk bildiriminizi hazırlayarak
diğer belgelerin ile birlikte bize eksiksiz ve tam olarak getirmeniz önemlidir.
Excel formundaki yolluk bildirimine yapılan giderler işlenir
Yevmiye hesabında; YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS
ALINACAK CETVEL kullanılır.(ilgili cetvel sitemizde mevcuttur)
Yevmiye hesabında görevlendirilen gün sayısı değil, kongre gün sayısı esas alınır.
Kişi kongre başlangıcından BİR GÜN ÖNCE GİDİP-BİR GÜN SONRA DÖNMÜŞ İSE
(uçak biletlerindeki uçuş tarihleri bu konunun belirleyicisidir) kongre tarihlerine
TOPLAM 2 GÜN EKLENEBİLİR
Personel Görevlendirme Onayı YOL DAHİL olarak çıkmış ise bu süre belirleyicidir ve
ektra gün eklenemez.
Kişi kadro derecesi ve ek göstergesine, gitmiş olduğu ülkeye göre yevmiye miktarının
gösterildiği rakamı bularak yolluk bildirimine işler
Görevlendirme süresi 10günün altında ise cetveldeki rakam 1,5 ile çarpılır çıkan
rakam üzerinden hesaplama yapılır.
Görevlendirme süresi 10 günün üzerinde ise cetveldeki rakam olduğu gibi alınarak
hesaplamalar yapılır.
Yolculukla ilgili (uçak-otobüs-tren vs.) gidiş dönüş tarihleri ve gidiş dönüş güzergahları
ile ilgili alana girilir.
Katılım ücreti ödenmiş ise bununla ilgili tutar yazılır. yabancı para ise yine TL ye
çevirilir toplam tutar kısmına yazılır.
Yevmiyede ve diğer giderlerde yabancı para olan tutarlar TCMB dan alınan döviz kuru
ile yapılır.(döviz kurunun tarihi yolluk bildirimin tarihinden BİR GÜN ÖNCE olmalıdır)
Kullanmış olduğunuz TCMB döviz kuru çıktısı mutlaka evraklarınıza eklenmelidir.
Adınıza çıkan destek miktarını yazarak üzerinde kalan kısmından feragat ettiğinizi
yine yolluk bildiriminize yazarak altı bildirim sahibi tarafından imzalanır.
Yolluk bildirimi sahibi kendi adı-soyadı-unvanını yazarak bildirimin sağ alt köşesini
imzalar.
Birim yetkilisi (bildirim sahibinin idari amiri; bölümlerde bölüm başkanı, anabilim
dallarında anabilim dalı başkanı imzalar) kişinin bildirimini imzalar.
Yolluk bildirimi diğer evraklarla birlikte Bilimsel Araştırmalar birimine teslim edilir.
Gidilen ülkede yapılan harcamalar döviz kuru dönüştürülürken TCMB ndan alınan
günlük kur listesinde bulunmuyorsa yine TCMB nın yayınlamış olduğu ALIM SATIMA
KONU OLMAYAN DÖVİZ KURLARI ndan alınarak yapılır ve çıktısı yine evraklara
eklenir.
Download