DİABülten - TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

advertisement
DİABülten
Sayı: 2
Sayı
2
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AYLIK YAYINI
Şubat
2013
DİABülten
DİABült
en
AB MÜZAKERE
SÜRECİNDE YENİ
GELİŞMELER
Fransa,
Türkiye
arasındaki
ile
tam
üyelik
müzakerelerinde kapalı olan
fasıllardan
biri
olan
TÜRKİYE-İSVEÇ
İLİŞKİLERİ
İsveç ile siyasi ilişkilerimizin
resmi
ve
Bakanlığımızın da doğrudan
Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların
Koordinasyonu
faslının müzakerelere açılması
kararını almıştır.
Konuya ilişkin olarak, Fransa
Dışişleri
Fabius,
Bakanı
12
tarihinde
Şubat
Paris'te
Laurent
2013
Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu ile
ikili
görüşmesinden
sonra,
Fransa'nın bölgesel politikalar
faslının
müzakerelerine
başlanmasına hazır olduğunu
açıklamıştır.
1
17.
yüzyıl
dayandığı
söylenebilir. 1709’da Rusya
ile savaşındaki mağlubiyetinin
ardından
Osmanlı
İmparatorluğu’na sığman XII.
Kari
(Demirbaş
5.si
ülkesini Osmanlı toprağı olan
Büyükelçiler
Konferansı’na
katılan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
2023
hedeflerinin
Türkiye'nin
ulaştırma,
denizcilik
yıl
ve
ordusu,
gerçekleştirilen
beş
Şarl)
2-7 Ocak 2013 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı tarafından
boyunca
Bender’den idare etmiştir.
ve
haberleşme alanında dünyanın ilk ülkeleri arasına girmesini
Türkiye
sağlamak olduğunu söyledi.
temsilcisi 1923-1926 yılları
ilgili olduğu ve çalışmalarına
katılım sağladığı 22 No.lu
tarihinin
başlarına
5. Büyükelçiler Konferansı
AB
Şubat 2013
Cumhuriyeti’nin
arasında
ilk
Stokholm’de
Yıldırım, İzmir Swiss Otel'de düzenlenen “5. Büyükelçiler
Maslahatgüzar
Konferansı''nda yaptığı konuşmada, bakanlığın çalışmaları
bulunan Laik Mukbil Bey’dir. O
hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin dünyanın ortasında olduğunu
tarihten
belirten Yıldırım, dünyanın küre şeklindeki yapısı nedeniyle her
Stokholm’deki
ülkenin
Cumhuriyeti
aynı
iddiada
bulunabileceğine
dikkati
çekerek,
bu
sıfatıyla
güne
kadar
Türkiye
Büyükelçiliği
Türkiye'nin 1,5 milyar nüfus ve 25 trilyon dolara varan yıllık
aralıksız
ticaret hacmiyle iç içe yaşayan bir ülke olduğunu ifade etti.
göstermektedir.
Türkiye'nin ulaşımda, iletişimde yatırım yapmama lüksü
Türkiye ile İsveç arasındaki
bulunmadığını
ilişkiler olumlu bir mecrada
anlatan
Yıldırım,
yatırımlarla
Türkiye'nin
faaliyet
coğrafyasında oynadığı rolü ön plana taşıyabileceğine işaret
ilerlemektedir.
etti. Türkiye'de ulaştırma planlarının çokça yapıldığını ancak
AB dış politikasına somut
siyasi
katkı
istikrarsızlık
nedeniyle
uygulamada
başarı
sağlayan
üyeler
sağlanamadığını vurgulayan Yıldırım, 2002'ye kadar gelen
arasında ilk sıralarda gelen
bakanların ortalama 8 ay görev yaptığını, ''3 ay tebrikleri kabul
İsveç, bu çerçevede AB üyelik
edip, 3 ay brifing aldığını, kalan 2 ayda da eşyalarını
sürecimize en kuvvetli desteği
topladığını'' söyledi.
veren ülkeler arasındadır.
Devamı 4. Sayfada.
Devamı 6. Sayfada
DİABülten
Sayı: 2
RESMİ
GAZETE’DE
METİNLER
YAYINLANAN
Şubat 2013
ULUSLARARASI
Genel Müdürlüğümüz Uluslararası Kuruluşlar ve Anlaşmalar
Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetki alanı çerçevesinde takibi
yapılan
Uluslararası
Denizcilik
Örgütü
(IMO)
çalışmaları
kapsamında, daha önce TBMM’de görüşülüp yasalaşan IMO
sözleşme, protokol ve değişiklikleri Ocak ayı içerisinde Resmi
Gazete ’de yayımlanarak iç hukukumuza kazandırılmıştır. Bu
ULUSAL ENVANTER SİSTEMİ KALİTE GÜVENCE VE KALİTE
KONTROL PLANI TOPLANTISI
çerçevede, Ülkemiz;

2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme
Ulusal Sera Gazı Emisyonu Envanter Raporunun (NIR) hazırlanması
Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği
ile ilgili çalışmalar İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) Sera
Protokolüne (Protocol on Preparedness, Response and
Gazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu tarafından yürütülmektedir.
Co-operation to pollution Incidents by Hazardous and
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda ilgili kurumların
Noxious Substances, 2000 OPRC-HNS Protocol))
katkılarıyla hazırlanan Sera Gazı Emisyon Envanterinin en önemli
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
bileşenlerinden biri Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planı

1974
Denizde
Can
Emniyeti
Uluslararası
Raporudur. TÜİK tarafından hazırlanan söz konusu planın taslak
Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne (Protocol of
raporunun
ve
1978 relating to International Convention for the
değerlendirmelerin yapıldığı toplantı 8 Şubat 2013 tarihinde
Safety of Life at Sea, 1974, (SOLAS PROT 1978))
gerçekleştirilmiş ve toplantıya istatistiklerin hazırlanmasından
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
sorumlu
nihai
Genel
hale
getirilmesiyle
Müdürlüğümüz
ilgili
personeli
görüşme
tarafından
katılım

sağlanmıştır.
Emniyetli
Konteynerler
Sözleşmeye
Hakkında
(International
Uluslararası
Convention
for
Safe
Containers) Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun,

1978 Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve
Vardiya
Standartları
Hakkında
Uluslararası
Sözleşmeye İlişkin 1991 Değişikliklerin (Amendments
relating to International Convention on Standards of
Training,
Certification
Seafarers,
BAKANIMIZIN NEPAL BÜYÜKELÇİSİNİ KABULÜ
Bakanımız Sn. Binali Yıldırım, Sn. Cumhurbaşkanımıza güven
mektubunu sunmak üzere ülkemizde bulunan Nepal’in ülkemize
akredite İslamabad büyükelçisi Sn. Bharat Raj PAUDYAL’i 23 Ocak
tarihinde kabul etmiştir.
Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinden ve
1978)
and
Kabulü
Watchkeeping
Hakkında
for
Karara
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve

1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası
Sözleşmesine
İlişkin
1998
Değişikliklerin
(Amendments relating to International Convention on
Maritime Search and Rescue, 1979) Kabulüne Dair
Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
özellikle havacılık başta olmak üzere ulaştırma ve haberleşme
ile iki Uluslararası Sözleşmeye ve bir Protokole taraf olmuş, iki
sektörlerine ilişkin genel hususlar ele alınmıştır.
adet Uluslararası Sözleşmenin değişikliklerini ise kabul etmiştir.
2
DİABülten
Sayı: 2
Şubat 2013
BAKANIMIZIN LÜBNAN ULAŞTIRMA BAKANI İLE GÖRÜŞMESİ
Bakanımız Sn. Binali Yıldırım, günü birlik resmi ziyaret amacıyla 30
Ocak tarihinde Türkiye'ye gelen Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin
heyetinde bulunan Lübnan Ulaştırma Bakanı Ghazi Aridi ile
Başbakanlık Resmi Konut’ta verilen akşam yemeğinde ikili
görüşmede bulunmuş, görüşmede ilk ülke arasında imzalanan Kara
Ulaştırması Anlaşmasına istinaden Kara
Ulaştırması Karma
Komisyonu’nun toplanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca konuk bakan
önümüzdeki dönemdeki ziyaret talebini iletmiştir.
GÜMRÜK
BİRLİĞİ
VE
ULAŞTIRMA
İLİŞKİSİ
DÜNYA
BANKASI YETKİLİLERİYLE DEĞERLENDİRİLDİ.
Avrupa Komisyonu, Türkiye ve AB arasında tesis edilmiş olan
Gümrük Birliği’nin değerlendirilmesi amacıyla Dünya Bankasına
bir
çalışma
hazırlattırmaktadır.
Söz
konusu
çalışma
kapsamında, 4 Şubat 2013 tarihinde Bakanlığımızda, Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğü ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve
Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla Dünya Bankası
yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıda,
ülkemiz taşıyıcılarının Gümrük Birliği kapsamında karşılaştıkları
sorunlar arasında olan karayolu taşıyıcılarına uygulanan
kotalar, transit kotalar ve profesyonel sürücüler için uygulanan
vize
rejimi
bilgilendirilmiştir.
4. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI
4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 10-11 Ocak 2013 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve Genel Müdürlüğümüzden katılım
sağlanmıştır.
Anılan organizasyonda “Ulaşımda Enerji Verimliliği
Stratejileri” konulu bir de oturum düzenlenmiştir. Oturumda
Bakanlığımızı, kombine taşımacılık konusunda Tehlikeli Mal ve
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, denizyolu
taşımacılığı konusunda da Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü temsil
etmiştir.
Bahse
konu
oturuma
ait
http://www.uevf.com.tr/uevf/3018/oturum_raporlari.htm
adresinden ulaşılabilir.
3
raporlara
hakkında
Dünya
Bankası
temsilcileri
DİABülten
Sayı: 2
Şubat 2013
(5.BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI Devamı)
Yıldırım, göreve geldiğinde üniversite hocalarından oluşan 60 kişilik
''EXPO için desteğinize ihtiyacımız var''
ekibin 18 ay çalışarak Ulaştırma Ana Plan Stratejisi'ni hazırladığını
Bakan Binali Yıldırım, İzmir'in EXPO 2020 adaylığını başta
dile getirdi. ''Baktım, planın içinde başlattığımız projelerin bazıları
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip
için 'olmaz' diye yazıyor'' diyen Yıldırım, şöyle devam etti: ''3. köprü
Erdoğan'ın yakından takip ettiğini, hükümetin de yerel
olmaz' diyor. Boğaza ikinci tüp geçide ''lüzum yok'' diyor.Nasıl olmaz
yönetimlerden
hocam, ne zararı var- Anlattılar, ben de itirazlarımı söyledim.
büyükelçilerden destek istedi. Yıldırım, İzmir'in 2015 EXPO
Sonunda ortak bir yol bulduk, teklifimizi kabul ettiler. O bana
adaylığını birtakım ''ayak'' oyunlarıyla kaybettiğine işaret
yetiyor. Millet üzerindeki laflara bakıyor, plan notuna bakan yok.
ederek, ''Bu defa kazanmak istiyoruz. Burada en büyük etken
Eğer bakan olsaydı, İzmir bu hale gelmezdi. Plan notlarında bir sürü
sizlersiniz.
kısıtlamalar var, kimse bakmıyor. Ondan sonra da garabet bir şehir
bulunduğunuz
ortaya çıkıyor. Maalesef yüzde 62'si imar planlarına uygun olmayan
sonuçlanması için çok ciddi katkı ve destekleriniz olacak. EXPO
şekilde
için desteğinize ihtiyacımız var. Peşinen teşekkür ediyorum''
yapılmış
bir
şehirden
bahsediyorum.''
2002-2013
döneminde bakanlığın 140 milyar liralık yatırım yaptığını kaydeden
daha
Dışişleri
fazla
önemsediğini
Bakanlığımızın
ülkelerde
bu
uç
kaydederek,
beylikleri
organizasyonun
sizler,
başarıyla
ifadelerini kullandı.
Yıldırım, ''2023 hedeflerimiz Türkiye'yi ulaştırma, denizcilik ve
haberleşme alanında dünyanın ilk ülkeleri arasına girmesini
sağlamaktır'' dedi.
Yıldırım, 2003 ile 2012 arasında ulaşım ve iletişim sektörüne
yaptıkları yatırımın 119 milyar lirasını kamu bütçesinden, 21 milyar
lirasını ise yap-işlet-devret modeliyle karşıladıklarını ifade ederek,
özellikle karayollarında son 60 yıla damga vuran yatırımlar
yapıldığına dikkati çekti. Demiryolu ve havacılığı geliştirmeyi ilke
olarak benimsediklerini anlatan Yıldırım, göreve geldiklerinde yolcu
taşımacılığının yüzde 95'i, yük taşımacılığın ise yüzde 92'sinin
karayolu ile yapıldığını dile getirdi.
Yıldırım,
Ulaştırma
Denizcilik
ve
Haberleşme
Bakanlığı’nın
AB MALİ İŞBİRLİĞİNİN YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI-
projelerinde deneyim kazanan Türk firmalarının 28 ülkede önemli
BRÜKSEL KONFERANSI
projelere imza attığını, özellikle havacılıkla ilgili ''Türk modelinin''
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2013 Konferansında,
birçok ülkede benimsenmeye başlandığını vurguladı. 2023 hedefleri
Avrupa Birliğinin aday ve potansiyel aday ülkelere 2014-2020
arasında bilişim altyapısını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak
döneminde sağlayacağı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracına
istediklerini, bilişim sektöründe Türkiye'nin elinde altın bilezik
(IPA) başka bir ifadeyle IPA II dönemine ilişkin gelişmeler ele
olduğunu anlatan Yıldırım, ''Fatih Projesi, büyük bir dönüşüm,
alınmış, IPA’nın değişen yapısı ve işleyişi konusunda Avrupa
devrim yapacak. Fatih Projesi'ni sadece bir eğitim projesi olarak
Komisyonu tarafından bilgilendirmede bulunulmuştur. IPA II
düşünmeyin. Bu, aynı zamanda bir değişim ve dönüşüm projesidir.
döneminde verilecek mali yardımların daha tutarlı, stratejik,
Yerli üretimi bununla artıracağız'' şeklinde konuştu.
sonuç odaklı, esnek ve daha verimli olması amaçlanmaktadır.
IPA II dönemiyle birlikte bileşen temelli yapı terk edilerek yerine
Yıldırım,
yatırım
yaparken
en
fazla
karşılaştıkları
konunun
sektörel
bir
bakış
açısı
benimsenmektedir.
Konferansta
mevzuatla uygulayıcıların uyumlu çalışmaması olduğunu belirterek,
Bakanlığımızı AB Dairesi Başkan V. Dr. Şeref TABAK ve AB
''Mevzuatı ne kadar değiştirseniz de uygulama farklı olunca
Uzmanı Emrah ONUR temsil etmiştir.
değişmiyor. Refah Partisi de bu nedenle kapatıldı'' diye konuştu.
4
DİABülten
SEKTÖR
RAPORU:
TAŞIMACILIĞI
Sayı: 2
ULUSLARARASI
Şubat 2013
KARAYOLU
KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNÜN
GENEL GÖRÜNÜMÜ
2011 yılından 2012 yılına, 25 kara ve Ro-Ro sınır kapısından Türk
araçlarıyla
gerçekleşen
kaydedilirken
(toplam
ihraç
taşımalarında
1.144.697
sefer);
%
4
yabancı
azalma
araçların
ülkemizden ihraç taşımalarında % 7 oranında artış kaydedilmiştir
Küresel kriz öncesine kadar, sefer sayısı bakımından yılda
(toplam 275.432 sefer).
ortalama %10 artış gerçekleştiren sektör, ülke ekonomisine
sağladığı navlun gelirinin de gelecek 5 yılda, yıllık ortalama %10
artması beklenmektedir. Gelecek 10–15 yılda ülkemizi çevreleyen
bölgede dünya ticaretinin % 50’sinin gerçekleştirileceği ve
ülkemizin 2023 dış
ticaret hacminin 1.2 trilyon dolar olmasının hedeflendiği dikkate
Bu durum, Türk araçlarının özellikle Avrupa ülkelerine yönelik
taşımalarında karşı karşıya kaldıkları kota, vize gibi maliyet
arttırıcı
sorunların,
nakliyecilerinin
yabancı
rekabet
araçlar
gücünü
karşısında
azaltıcı
ülkemiz
etkilerini
ortaya
koymaktadır. (Kaynak: www.und.org.tr, UND Web Sitesi)
alınırsa, bu ticareti elleçleyecek güçlü bir lojistik sektörüne ihtiyaç
duyulacağı açıktır.
Küresel kriz sonrası 3 yıllık süreçte Türk plakalı taşıtların
gerçekleştirdiği ihraç taşımalarındaki artış % 28’e ulaşmıştır.
2009 yılında 929.278 olan Türk plakalı taşıtların ihraç taşıması
2011 yılında 1.191.879 sefere ulaşmıştır.
Her yıl Türkiye’den Türk ve yabancı araçlarla ve karayoluyla
toplam 1,5 milyon ihracat seferi ve Türkiye’ye yönelik olarak
500.000 ithalat seferi gerçekleştirilmektedir. Limanlarımızdan
Avrupa’ya ve Nisan ayından itibaren Suriye’ye kara sınır
kapılarımıza alternatif olarak açılan yeni ro-ro hatlarıyla Mersin,
İskenderun ve Taşucu limanlarından Ortadoğu’ya Türk ve yabancı
olmak üzere her yıl toplam yaklaşık 100.000 araç Ro-Ro ile
taşınmaktadır. Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımalar
ise 2009 yılından 2011 yılına % 155 artarak 85.000 sefere
ulaşmıştır.
KARBON PİYASASINA HAZIRLIK ORTAKLIĞI (PARTNERSHIP
FOR MARKET READINESS - PMR) GÖZDEN GEÇİRMESİ
Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkeler ile yükselen
ekonomilerin pazar mekanizmalarından etkin yararlanmalarını
teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla "Karbon
Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market Readiness PMR)" adıyla yeni bir teknik destek programı hayata geçirilmiş
Türkiye, potansiyeli 2 trilyon doları aşan ciddi bir Doğu-Batı, hatta
Kuzey-Güney mal akışının kavşak noktasında, yani stratejik açıdan
etkin bir lojistik üs olmaya aday konumdadır.
olup, söz konusu programdan ülkemizin de yararlanması için bir
hibe sağlanmıştır. Bu kapsamda taslak Proje Teklif Belgesinin
hazırlanmasına yönelik çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordine etmektedir. Bahse konu belgenin ön gözden geçirme
KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNÜN
2012 KARNESİ
süreci PMR Sekretaryası, uzman gözden geçirme ekibi ve
kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımları ile 28-30 Ocak 2013
tarihlerinde
Ocak-Aralık 2012 döneminde, 2011’in aynı dönemine kıyasla
Türkiye’den gerçekleştirilen toplam ihracat taşımalarında % 2’lik
bir azalma gerçekleşirken (toplam 1.420.367 sefer); azalan
ithalatımıza paralel olarak ithalat taşımalarında % 3 azalma
gerçeklemiştir. (408.158 sefer)
5
Ankara’da
gerçekleştirilmiş
ve
Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlanmıştır. Ayrıca 08 Şubat 2013
tarihinde son gelişmeler hakkında bilgi verilerek bahse konu taslak
Proje Teklif Belgesi ve muhtemel pilot sektörlere ilişkin fikir
alışverişinde
bulunulması
gerçekleştirilmiştir.
amacıyla
bir
toplantı
daha
DİABülten
Sayı: 2
Şubat 2013
(TÜRKİYE – İSVEÇ İLİŞKİLERİ Devamı)
İsveç ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi, küresel ekonomik
krizin de etkisiyle 2009 yılındaki % 20’lik düşüşün ardından,
2010 yılında %16 oranında artışla 2,9 milyar ABD dolan, 2011
yılında ise 3,4 milyar ABD dolan olarak gerçekleşmiştir (ihracat
1,2 milyar, ithalat 2,3 milyar). 2012 yılında ise bu sayı 3,322
milyar ABD doları olmuştur (ihracat 1,187 milyon, ithalat 2,135
milyar).
Türkiye’nin İsveç’e yönelik önemli ihraç kalemleri, tekstil ve
hazır giyim ürünleri (ülkemiz tekstil açısından İsveç’in üçüncü
TÜRK – RUS ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 9. TOPLANTISI
Türk-Rus Ulaştırma Çalışma Grubu 9. Toplantısı 22-23 Ocak 2013
tarihlerinde Bakanlığımızda Müsteşar Yardımcımız Sn. Talat Aydın ve
Rusya
Federasyonu
Olerskiy’nin
Ulaştırma
başkanlığındaki
Bakan
Türk
ve
Yardımcısı
Rus
Sn.
Viktor
heyetleri
ile
tedarikçisi durumundadır), motorlu taşıtlar ile bunların aksam
ve parçalan, televizyonlar, buzdolabı, seramik mamuller olup,
başlıca ithalat kalemleri ise demir-çelik ürünleri, makine ve
akşamlan, elektrikli cihazlar, motorlu taşıtlar, ilaçlar ve diğer
kimyasallardır.
gerçekleştirilmiştir.
İsveç’ten 2002-2012 yılları arasında ülkemize yapılan doğrudan
Toplantıda Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında Kara Ulaştırması,
Samsun – Kavkaz Tren-Feri Hattı, Denizcilik ve Hava Ulaştırmasına
ilişkin konular ele alınmış olup, toplantılar neticesinde iki ülke
yatırımların toplamı 197 milyon dolar olarak iken, ülkemizden
İsveç’e anılan dönemde yapılan doğrudan yatırımların toplamı
ise 19 milyon dolardır. İsveç’ten Türkiye’ye gelen turist sayısı,
2011 yılında 572 bin olmuş, 2012 yılında ise 617 bini
arasında protokol imzalanmıştır.
geçmiştir.
İsveç’te
yaklaşık
115.000
Türkiye
kökenli
göçmen
bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık yansı aynı zamanda İsveç
vatandaşlığına
sahiptir.
İsveç
Parlamentosunda,
Türk
vatandaşlığına haiz 4 milletvekili bulunmaktadır.
Dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan, 1477 yılında
kurulmuş Uppsala Üniversitesi’ndeki Türkoloji Bölümü yaklaşık
170 yıllık bir tarihe sahiptir. Son olarak Stokholm Üniversitesi
TUNUS HEYETİNİN ZİYARETİ
28-30 Ocak 2013 tarihlerinde ülkemizi ziyarete gelen Tunus Yatırım
ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı yetkililerine Genel Müdürlüğümüz AB
tarafından
“Türkiye
Araştırmaları
Enstitüsü”
kurulması
kararlaştırılmıştır.
Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kaya tarafından Avrupa Birliği
Fonları ve Ulaştırma Altyapısı hakkında bir sunum yapılmıştır. Sunumda
Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci, AB Katılım
Müzakereleri, AB Mali yardımları ve bu kapsamda gerçekleştirilen
projeler mali ve fiziksel özellikleri ile konuk heyete anlatılmıştır. Tunus’un
AB
fonlarından
yararlanması
faydalanabileceği ifade edilmiştir.
adına
Türkiye’nin
tecrübelerinden
Ayrıca Bakanımız Sn. Binali YILDIRIM’ın Yönetim Kurulu üyesi
olduğu Dünya Denizcilik Üniversitesi’nin bir kampüsünün yer
aldığı İsveç ile ülkemiz arasında karayolu, denizyolu ve havayolu
üzerinden
haberleşme
taşımacılık
alanında
yapılmaktadır.
ülkemizde
Bununla
faaliyet
beraber
gösteren
firmaları da bulunmaktadır.
6
İsveç
DİABülten
ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMINA (UOP) İLİŞKİN
MALİ GERÇEKLEŞME
2012 yılı içerisinde UOP altında yürütülmekte olan 6 adet sözleşme
için toplam (TR+IPA) 71.561.334,8 € tutarında harcama yapılmış;
Ulaştırma Operasyonel Programı, IPA’nın 3. Bileşeni olan Bölgesel
Kalkınma başlığı altında en fazla fon harcayan ve en yüksek sözleşme
oranına (sözleşmeye bağlanan tutar/toplam tahsisat) sahip olan OP
olmuştur.
Projeler bazında yapılan harcama tutarları aşağıdaki gibidir:
Sayı: 2
Şubat 2013
BAKAN YILDIRIM EXPO 2020 RESEPSİYONUNA KATILDI.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
İzmir'in EXPO 2020'yi kazanması halinde yapılacak tüm işleri
bildiklerini belirterek, ''Bu, sadece İzmir'in projesi değil, projeyi
ulusal düzeyde önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Açıkçası
EXPO'yu kazanacağımızdan oldukça iddialıyız'' dedi.
Yıldırım, Sheraton Otel'de düzenlenen EXPO 2020 İzmir
Resepsiyonu'nda,
İzmir'in
EXPO
2020'ye
adaylığının
açıklanmasının ardından birçok hazırlığın yapıldığını söyledi. Bu
sürecin devam ettiğini ve kasım ayında yapılacak nihai
oylamada EXPO 2020 adaylarından birinin ipi göğüsleyeceğini
dile getiren Yıldırım, ''Herkes EXPO'ya neden aday olduklarının
gerekçelerini
ortaya
koyuyor.
Şüphesiz
tüm
bunlar
değerlendirilecek ve üyeler tercihlerini yapacaklardır'' diye
konuştu. EXPO 2020'nin İzmir'de düzenlenmesi halinde yaklaşık
20 milyon civarında turistin, bir o kadar da yurt içinden
misafirin İzmir'i ve bölge illerini ziyaret edebileceğine dikkati
çeken Yıldırım, bu projeyle ilgili devletin tüm kademelerinde
gereken
desteğin
verildiğini,
gereken
tüm
altyapının
hazırlandığını vurguladı.
Bakan Yıldırım, EXPO 2020'nin kazanılması halinde yapılacak
tüm işleri bildiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
''Kısacası bu, sadece İzmir'in projesi değil, projeyi ulusal
düzeyde önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Açıkçası
EXPO'yu kazanacağımızdan oldukça iddialıyız. Bunun arkasında
4 milyonluk İzmir şehrimiz var. Onun da ötesinde bölgede 8
vilayetimiz de bu projeye kenetlenmiş durumda, odaklanmış
Şu ana kadar sözleşmeye bağlanan IPA fonu tutarı 324,6 Milyon
Avro, IPA fonlarından yapılan toplam harcama tutarı ise 106,8 Milyon
Avrodur.
7
durumda. O yüzden sadece İzmir'i ilgilendirmiyor, tüm Ege
kentlerini ilgilendiren bir proje olduğunu söyleyebiliriz.
DİABülten
Sayı: 2
Şubat 2013
8 bin 500 yıllık tarihiyle onlarca uygarlığa ev sahipliği yapan, bir
kültür şehri olmasının yanında İzmir, turizmde de sanayide de son
yıllarda atağa geçmiş durumdadır. Geçen yıl yapılan bir araştırmaya
göre, dünyada en hızlı büyüyen 4 şehirden biri İzmir'dir. Dolayısıyla
İzmir, EXPO'ya bu haliyle çok önemli bir katma değer ilave
edecektir.''
İzmir'in, tüm bu potansiyellerinin yanı sıra dış ticareti de kayda
değer şekilde artan bir şehir olduğuna değinen Yıldırım, kentin 20
milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip olduğunu ifade etti.
İzmir'de birçok alanda tamamlanan ve devam eden çok sayıda proje
olduğunu belirten Yıldırım, ''Şu anda devam eden projelerin tutarı
yaklaşık olarak 18 milyar dolar ve EXPO organizasyonunun
yapılacağı 2020'ye kadar gerçekleşecek proje tutarı 30 milyar
doları aşmaktadır'' dedi. Bakan Yıldırım, İzmir'in bölgesel olarak da
EXPO'ya
en
hazır
il
olduğuna
değinerek,
kentin
EXPO'yu
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
düzenlemesinin, Doğu Akdeniz bölgesinde önemli bir eksikliği de
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yöneticileri ve
gidereceğini söyledi.
personelinin katılımıyla 2013 yılı değerlendirme toplantısı,
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda
İzmir'de devam eden projeler hakkında bilgi veren Yıldırım, şunları
gerçekleştirilmiştir.
kaydetti: ''Şu anda İstanbul'dan İzmir'e devam eden Avrupa'nın en
büyük projesi var. İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi... Bu proje
Toplantıda genel müdürlüğün gelecek dönemdeki faaliyetleri ile
tamamlandığında İzmir İstanbul arası 3-3,5 saate inmiş olacak.
personelin güncel sorunları ele alınmıştır.
Yine başladığımız diğer bir proje Ankara'dan İzmir'e Yüksek Hızlı
Tren Projesi. Bunun da birinci etabının inşaatlarına başlamış
durumdayız, diğer etapların çalışmaları devam ediyor. İzmir'de
belediyemizin devam ettiği metro çalışmaları var, planlanan hafif
raylı sistem çalışmaları var. Yine Bakanlığımızın çalışmaları var.
Birçok proje, 35 ana proje, belirlenen takvim çerçevesinde devam
ediyor. Sonuç olarak EXPO 2020 İzmir, benim ayrıca önemle
üzerinde durduğum bir konudur. En büyük dileğimiz, Kasım
2013'teki seçimlerde İzmir'in başarısına tanık olmak, bu mutlu anı
siz dostlarımızla birlikte yaşamaktır. İzmir'in EXPO 2020 yarışında
siz değerli ülke temsilcilerinin desteği bizim için çok anlamlıdır. Bu
desteği yanımızda görmek istiyoruz. Buna olan inancımız da
yüksektir. Daha şimdiden birçok ülke yazılı olarak desteğini teyit
etmiştir. Çünkü İzmir EXPO'yu düzenlerse, sadece bir ticari, kültürel
bir faaliyet olmayacak, bu aynı zamanda medeniyetlerin işbirliğini
de anlamlı hale getirecek bir proje olarak Türkiye'de gerçekleşmiş
DİAB
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek
ANKARA
olacak.''
Tel: 0 312 203 14 01
Faks: 0 312 203 14 02
http://diab.udhb.gov.tr
8
Download