İZMİR GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSUYLA EXPO 2020`Yİ BEKLİYOR

advertisement
AR&GE BÜLTEN
2013 ŞUBAT– BÖLGESEL
İZMİR GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSUYLA
EXPO 2020’Yİ BEKLİYOR…
Şebnem BORAN
Hande UZUNOĞLU
Türkiye her geçen gün her alanda gelişmekte ve büyümektedir.
Bugün Türkiye Dünya’nın en büyük 16. ekonomisi konumunda yer almaktadır.
2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin
bu sürecine genç ve dinamik nüfusunun katkı koyması beklenmektedir.
2012 yılında ülkemiz nüfusu bir önceki yıla göre 903.115 kişi artarak, 75.627.384
kişiye ulaştı.
Türkiye bu rakamla Dünya sıralamasında
18. sırada yer almaktadır. Dünya
nüfusunun % 1,07’sini barındırmaktadır.
15-64 yaş grubunda bulunan çalışma
çağındaki nüfus ise bir önceki yıla göre %
1,5 artarak 51.088.202 kişiye yükseldi.
0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %
24,9’a (18,8 milyon kişi) gerilerken, 65 ve
yukarı yaştaki nüfusun oranı % 7,5’e (5,7
milyon kişi) çıktı.
Çalışma çağındaki nüfusun artışı ekonomik anlamda bir fırsat penceresi olarak
görülebilir.
Öte yandan, yaşlı nüfusundaki artış emeklilik ve
düzenlemeleri gerektirebilir.
40
sağlık
konusunda
yeni
AR&GE BÜLTEN
2013 ŞUBAT – BÖLGESEL
Grafik 1: Türkiye’nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (2007-2012)
Kaynak: TÜİK
Bununla birlikte ekonomik ve sosyal sorunların başında gelen hızlı nüfus artışı artık
önemini yitirmektedir.
Çünkü ülkemizin nüfus artış hızında bir azalma söz konusudur.
Nüfus artış hızı, 2011 yılında % 1,36’ya, 2012 yılında ise % 1,21’e düştü ve son 5
yıldaki en düşük artış hızına ulaştı.
En fazla nüfusa sahip olan il yine İstanbul olurken, bunu sırasıyla % 6,6 ile Ankara, %
5,3 ile İzmir, % 3,6 ile Bursa ve % 2,8 ile Adana takip etmektedir.
Nüfus sıralamasında ilk 10’da yer alan kentlerin, sanayi ve ticareti gelişmiş kentler
arasında yer aldığı görülmektedir.
Tablo 1: Türkiye’nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarının İllere Göre
Dağılımı (2012)
İl Adı
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Adana
Antalya
Konya
Gaziantep
Şanlıurfa
Kaynak: TÜİK
Nüfus
13.854.740
4.965.542
4.005.459
2.688.171
2.125.635
2.092.537
2.052.281
1.799.558
1.762.075
2011 yılına göre İzmir’in nüfusu % 1,01 artarak 2012 yılında 4.005.459 kişiye ulaştı.
41
AR&GE BÜLTEN
2013 ŞUBAT – BÖLGESEL
Bu nüfusun 2.861.609 kişisi çalışabilir nüfusu oluşturmaktadır. Bu da toplam nüfusun
% 71,4’üne denk gelmektedir.
Genç nüfus ise kentimizde 597.735 kişi, yani İzmir’deki toplam nüfusun % 14,9’unu
gençler oluşturmaktadır. Türkiye’deki toplam genç nüfusun ise % 4,7’si İzmir’de
yaşamaktadır.
Pek çok Avrupa kentinin aksine İzmir oldukça fazla genç nüfusu barındırmaktadır.
Giderek yaşlanan Avrupa kentleri için İzmir genç ve dinamik nüfusuyla bir fırsat
sunmaktadır.
Ancak İzmir bu potansiyelini yeterince değerlendirememektedir.
Ne yazık ki genç nüfusta işsizlik oranı % 26,6’dır.
Bu oran Türkiye genelinin bile üzerindedir.
Bu nedenle, İzmir’de genç nüfus için iş alanları yaratılmalıdır.
İzmir mevcut potansiyelini kullanmalı, beyin göçüne izin vermemelidir.
Kentimiz sanayisi, ticareti ve verimli tarım alanları ile ekonomik anlamda çok yönlü
fırsatlar sunmaktadır.
Daha fazla yatırımcıyı çekmek için İzmir’in de yatırım teşviklerinden maksimum
oranda yararlandırılması gerekmektedir.
Bununla birlikte İzmir, EXPO 2020 için
kuvvetli bir adaydır.
EXPO’nun kazanılması halinde, İzmir her
anlamda yatırım çekecektir.
Yatırımın gelmesi işgücünü arttıracaktır.
Örneğin EXPO 2010 Şangay tüm dünyadan
73 milyon ziyaretçi çekti.
Yabancı ve ortak yatırımlar kente adeta yağdı.
Sadece üç ayda yabancı yatırımlar % 58,6 arttı.
EXPO 2020 İzmir için yatırım ve iş gücü yaratılması açısından büyük bir fırsattır.
Böylece ekonomik anlamda İzmir ivme kazanacaktır.
42
Download