2014-2015 9.sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı soruları

advertisement
Ad soyad:
No:
Sınıf :
2014-2015 Öğretim Yılı
Adana Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Fizik dersi II.D.I.Yaz. soruları
3- Şekilde verilen Hız-zaman
grafiğine göre hangi saniyeler
arasında hızı sabittir ?
Boşlukları Uygun Kelimelerle Doldur
(5P)
3- Sürtünme kuvvetini kısaca tarif ederek özelliiklerini
sıralayınız?
1-Kütlesi ,hacmi , tanecikli yapısı ve eylemsizlik
özelliği olan tüm varlıklara ..............................denir.
a) 0-4
b) hiçbiri
c) 0-8
d) 4-8
2-Maddenin boşlukta kapladığı yere ......................denir.
3-Birim hacimdeki madde miktarına (d=m/v)
...................................denir.
4-Bir cisim başlangıçta K noktasında iken L noktasına
geldiğine göre yer değiştirmesi kaç m dir?
4-Atom çekirdeklerinin birleşerek yeni çekirdek ve bir
miktar enerji açığa çıkarmasına ............................denir.
5-Birim zamandaki hız değişimine ......................denir.
a) 2
b) 8
c) 5
d) 4
4-Sürtünme katsayısı 0,5 olan bir yüzeyde bulunan 5 kg
kütleli bir cisimine etkiyen ;
(g:10m/s2)
a) Tepki kuvveti kaç N dur?
Aşağıdaki Cümlelere Doğru için (D) ,Yanlış için (Y) yazınız
(3 P)
b) Sürtünme kuvveti kaç Ndur?
5-Birbirine karışabilen sıvılardan kütlesi m1:200g
hacmi v1: 150cm3 olan X sıvısı ile kütlesi m2:300g
1-Varlıkların yer değiştirme sürecine hareket denir. ( ) hacmi v :100cm3 olan Y sıvısı karıştırılıyor karışımın
2
özkütlesi kaç olur?
2-Yer değiştirme (X) ilk konumdan son konum
çıkartılarak bulunur.
( )
3- Etki-Tepki yasana göre
( )
N=-G
a) 2
b) 2,5
c) 3
d) 4
4-Hacim maddenin ayırt edici özelliklerindendir. ( )
5- Bir cisme yer tarafından uygulanan kuvvete ağırlık
denir.
( )
ÇOKTAN SEÇMELİ
(6P)
Soru – Cevap
(6P )
1-Newton’un 3 hareket yasasını yazınız.
5-Sürtünmesiz düzlemde durmakta olan 3kg cisme zıt
yönlü 15 ve 6 N luk
kuvvetler şekildeki
gibi etkimekte ise
a)
1-Aşağıdakilerden hangisi 4 temel kuvvetlerden biri
değildir?
b)
a) cisme etkiyen net kuvveti bulunuz.
c)
b) cismin ivmesi kaç m/s2 olur ?
a) elektromanyetik kuvvet
c) sürtünme kuvveti
b) kütle çekim kuvveti
d)zayıf nükleer kuvvet
2- Adana Mersin arası kuş uçuşu 40km dir . Adana’dan
yola çıkan bir oto 60km lik yolu 2saat de aldığına göre;
a) otonun hızı kaç km/saat dir?
2-Şekildeki sürtünmesiz sistemde
hareketin ivmesi
kaçtır ? ( g:10m/s2 )
a) 4
b) 15
c) 10
b) otonun sürati kaç km/saat dir?
d) 1,5
Ad soyad:
No:
Sınıf :
2013-2014 Öğretim Yılı
Adana Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Fizik dersi II.D.I.Yaz. soruları
3- Sürtünme kuvvetini kısaca tarif ederek özelliklerini
yazınız.
Boşlukları Uygun Kelimelerle Doldurunuz
2- Aşağıdakilerden hangisi Newton’un hareket
yasalarından değildir?
(5P)
a) Etki-tepki yasası
c) Dinamiğin Temel yasası
1-Maddenin hacmini dolduran madde miktarına
..........................denir
b) Eylemsizlik yasası
d) Enerjinin kor. yasası
2- Maddeler doğada ................,......................,.................
ve ........................olmak üzere 4 temel halde bulunurlar.
3- Yolun zamana bölümü .........................verir.
3- Şekildeki hız-zaman
grafiğine göre 4.saniye ile
8. saniye aralığında ivme
kaç ?
4-Atom çekirdeğinin parçalanarak enerji ve küçük
çekirdek elde edilmesine ...............................denir.
5-Cisimleri durduran , hareket ettirebilen ,hızını , yönü
nü ve şeklini değiştirebilen etkiye ...........................denir. 4-Adana Osmaniye arası kuş uçuşu 90km dir .
Adana’dan yola çıkan bir tren 120km lik yolu 3saat de
aldığına göre;
Aşağıdaki Cümlelere Doğru için (D),Yanlış için (Y) yazınız
(3 P)
a) 0
b)1
c) 2
d) 4
a) Trenin hızı kaç km/saat dir?
b) Trenin sürati kaç km/saat dir?
1-Bir hareketlinin takip ettiği yola konum denir.
( )
2- Sürat ile hız aynı kavramlardır.
( )
3-Özkütle maddenin ayırt edici özelliklerindendir. ( )
4-Bir cisim başlangıçta K noktasında iken L nokta sına
4 saniyede geldiğine göre hızı kaç m/s dir?
5-Sürtünme katsayısı 0,5 olan bir yüzeyde bulunan 8 kg
4-Hareketlinin temas ettiği yüzey tarafından hareketi
kütleli bir cisme etkiyen ;
(g:10m/s2)
zorlaştırıcı etkiye sürtünme kuvveti denir.
( )
a) Etki kuvveti kaç N dur?
5- Birim zamandaki hız değişimine ivme denir.
( ) b) Sürtünme kuvveti kaç Ndur?
a) 2
b) 8
c) 5
d) hiçbiri
Soru – Cevap
(6P )
1-Doğadaki 4 temel kuvvet den 3 tanesini yazınız.
a)
ÇOKTAN SEÇMELİ
(6P)
b)
c)
2- Hiçbir kuvvetin etki etmediği bir cisimin hızı için
ne denilebilir kısaca açıklayınız.(Eylemsizlik yasası)
1- Sürtünmesiz düzlemde
durmakta olan 2kg cisme
10 N net kuvvet etkiyorsa
cismin 4. saniye sonunda hızı kaç m/s olur ?
a) 25
b) 12
c) 5
d) 20
5-Boyutları 2cm , 5cm ve 10cm olan dikdörtgenler
prizmasının kütlesi 200gram ise özkütlesi kaç g/cm3 tür?
a) 1
b)2
c) 4
d)6
Download