Dinamik ve Doğrusal Hareket Sınıf Çalışması

advertisement
Adı-Soyadı:
Sürtünme Kuvveti-Dinamik- İvme
Classwork (Sınıf Çalışması)
Verilen resimdeTehuti-Hetep’in mezarında
bulunan duvar resimlerinden birinin bir
kopyasını görmektesiniz. Resim büyük
bir heykeli ve onu çeken çok sayıda işçiyi
göstermektedir. (M.Ö 1880)
Zeminin sürtünme katsayısını statik
sürtünme için 0,4 ve kinetik sürtünme için
0,3 olarak aldığımızı varsayalım.
Heykelin kütlesi M=30 000 kg (30 ton) , bir işçinin ortalama ağırlığını m=75 kg ve yer çekimi ivmesini
10 m/s2 olarak alalım.
a)
b)
c)
d)
Heykel üzerine etkiyen tüm kuvvetleri gösteren bir şema çiziniz.(Normal kuvvet dahil)
Heykeli durgun haldeyken harekete geçirmek için gereken minimum işçi sayısını hesaplayınız.
Heykelin kayma esnasında sahip olduğu ivmeyi hesaplayınız.(“b” şıkkında bulunan işçi sayısı)
Heykel başlangıçta durmakta ise 20 saniye sonraki hızını ve yer değiştirmesini hesaplayınız.
Not: Bir insanın uygulayabileceği maksimum itme veya çekme kuvveti ayağındaki sürtünme kuvveti kadardır.
Download