T - Hava Harp Okulu

advertisement
T.C.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
YEŞİLYURT / İSTANBUL
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
PROGRAM ÇIKTILARI DOKÜMANI
ADI :
DERS KOD NU.
:
SÖMESTR
:
DERS SAATİ / KREDİSİ
:
AKTS (ECTS)
:
ÖN KOŞUL DERSLERİ
:
DERSİN TÜRÜ (ZOR. / SEÇ.)
:
ÖĞRETİM ELEMANI :
YEŞİLYURT / İSTANBUL
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM AMACI
Bilgisayar mühendisliği programının amacı; ulusal, bölgesel ve küresel boyutta;
ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve olgular hakkında bilgi altyapısına sahip; bilgisayar
mühendisliği dalında bilimsel yeterlik ve uygulama becerisine sahip; en az bir yabancı dili
bilen; gelişime ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen havacı subaylar yetiştirebilmektir.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI ÇIKTILARI
S.N. Program Çıktıları
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi
1
birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini
modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
Bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme
2
becerisi.
Bir yazılım yada donanım sistemini, bileşenini yada sürecini ekonomi, çevre sorunları,
sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi
3
gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde
tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları
4
geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney
5
yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde etkili iletişim becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
8
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık,çevre ve
10
güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli eğitim seviyesi
11 Güncel meseleler hakkında bilgi.
HAVACI SUBAY AKADEMİK BİLİŞSEL NİTELİKLERİ – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
Havacı Subay Akademik Bilişsel
Nitelikleri
Ulusal, bölgesel ve küresel boyutta;
ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve
olgular hakkında bilgi altyapısına sahip.
Öğrenim gördüğü ortaöğretim ile
önlisans veya lisans dalında bilimsel
yeterlik ve uygulama becerisine sahip.
En az bir yabancı dili bilen.
Gelişime ve gelişen teknolojiye uyum
sağlayabilen.
I
II
III
Program Çıktıları
IV V VI VII VIII
√
√
√
√
√
√
√
-1-
√
√
√
√
√
√
√
√
IX
X
XI
√
√
√
√
√
√
√
√
DERSLER – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dersleri
Bilgisayara Giriş
Bilgisayar Programlama
Veri Yapıları ve Algoritmaları
Internet Programlama
Veri Tabanı Sistemlerine Giriş
Yazılım Mühendisliği
Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar
Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Lab
Bilg. Arası İlt. Ve Bilg. Ağları-I
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Algoritma Analizi
İşletim Sistemleri
Görsel Programlama
Yapay Zeka
Bilg. Ara. İlet. ve Bilg. Ağları – II
Bilgisayar Organizasyonu
Kesikli Hesaplama Teorisi
Sistem Simülasyonu
Nesneye Yönelik Programlama
Bilgisayar Grafiği
I
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
II
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-2-
III
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Program Çıktıları
IV V VI VII VIII
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
IX
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
X
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
XI
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Download