Program Çıktıları-Eğitsel Amaçlar Matrisi

advertisement
Program Çıktıları-Eğitsel Amaçlar Matrisi
Program 1.
Eğitsel Amaçları Çağdaş yönetim araç
ve yöntemlerini
kullanarak strateji
oluşturma, yönetme
ve işletmenin çeşitli
alanlarında
performans arttırma
becerisi
Program Çıktıları
1. İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi, kavram ve mevcut
teorileri kavrar (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi,
strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon
yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans,
pazarlama, ekonomi ve bütünsel bir yaklaşım)
2. Küresel iş ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve
dinamikleri anlar
3. İş hayatının sınırlarını şekillendiren hukuki çerçevenin
farkındadır
4. Kurumsal çevreyi analiz edebilir, iş süreçlerini anlar, sistem
bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilir ve sorunları
teşhis edebilir
5. Net olarak tanımlanmamış örgütsel sorunlara yenilikçi
çözümler üretip geliştirebilir
6. Örgütsel kararları verirken mevcut teorileri uygulayabilir
ve uygun yönetim araç ve yöntemlerini kullanabilir
7. Veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut
kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve
araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir
8. İşletme alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve
uygulamaları kullanabilir
9. Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki
değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini
anlayabilir
10. Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle
sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilir
11. Farklı profillerden bireylerin katkılarını değerlendirebilir ve
bir takım oyuncusu olarak etkili iletişim kurabilir, olumlu
katkılar sağlayabilir
12. Kişisel ve işletme yönetimi mesleğindeki etik standartları
anlar
13. Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir
14. Kişisel ve mesleki gelişimlerinde yaşam boyu öğrenmenin
önemini anlar
2.
Problemleri
teşhis etme,
yaratıcı
çözümler
geliştirme ve
çözümleri
uygulamak için
etkin stratejiler
oluşturma
becerisi
3.
Hızla
değişen
küresel
ortamda
değişikliklere
uyum
sağlama
becerisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.
İleri seviye akademik
çalışmalarına (yüksek
lisans, doktora) devam
etmek istenirse
akademik araştırmalar
için gerekli bilimsel
düşünme
5.
Küresel
düzeyde
yazılı ve
sözlü
iletişim
becerisi
6.
Kültürel
değerler
ve
kültürel
çeşitliliğe
saygı
7.
Kişisel bütünlük, iş
ahlakı, aktif
vatandaşlık ve
sosyal sorumluluk
duygusu
8.
Sürekli kişisel
gelişim için yaşam
boyu öğrenme
sürecinin önemini
takdir etme ve
kendini iyileştirme
becerisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download