Raporun özet PowerPoint sunuşunu indirmek için tıklayınız

advertisement
BAŞKANLIK ve PARLAMENTER
REJİMLERDE İŞÇİ HAKLARI VE
İNSANİ GELİŞME
Sendikal Hakların En Çok Korunduğu/En az İhlal Edildiği Ülkeler
Parlamenter
rejimlerinde işçi
hakları daha fazla
korunuyor
Sendikal Hakların En Çok İhlal Edildiği Ülkeler
Başkanlık
rejimlerinde
işçi hakları
daha çok
ihlal ediliyor
Siyasal Rejime Göre Ağır Sendikal Hak İhlalleri
Başkanlık
rejimlerinde
işçi hakları
daha çok
ihlal ediliyor
Siyasal Rejimlere Göre Sendikalaşma
Parlamenter
rejimlerde
sendikalaşma
oranı daha
yüksek
Siyasal Rejimlere Göre Toplu Sözleşme Kapsamı
Siyasal Rejimlere Göre Haftalık Çalışma Süreleri
Başkanlık
rejimlerinde
işçiler
haftada 5
saat daha
fazla çalışıyor
Siyasal Rejimlere Göre Ölümlü “İş Kazası” Oranları
Başkanlık
rejimlerinde iş
cinayetleri
parlamenter
rejimlere göre iki
kattan daha fazla
En Yüksek İnsani Gelişme Düzeyine Sahip Ülkeler
Parlamenter
rejimlerde
insani gelişme
daha yüksek
En Düşük İnsani Gelişme Düzeyine Sahip Ülkeler
Başkanlık
rejimlerinde insani
gelişme daha düşük
Siyasal Rejimlere Göre Ortalama Ömür
Parlamenter
rejimlerde
ortalama ömür
9 yıl daha uzun
Siyasal Rejimlere Göre Gelir Eşitsizliği
Başkanlık rejimlerinde
en düşük gelirli yüzde
20 ile en yüksek gelirli
yüzde 20 arasında 10
kat fark var
Siyasal Rejimlere Göre Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Başkanlık
rejimlerinde
kadın-erkek
eşitsizliği daha
yüksek
BU KADAR TESADÜF OLAMAZ
Başkanlık Rejimi İşçiye, Emeğe Zararlıdır
Download