MODÜL BİLGİ FORMU 5. SEVİYE

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
DERSİN ADI
İHRACAT TEKNİKLERİ
BÖLÜM
PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET
PROGRAM
PAZARLAMA
DÖNEMİ
3
DERSİN DİLİ
Türkçe
Zorunlu Ders
DERS KATEGORİSİ
Meslek Dersi
Seçmeli Ders
X
ÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI
Haftalık Ders
Saati
Okul Eğitimi
Süresi
Bireysel Öğrenme Süresi (Proje,
Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)
Toplam
2
28
22
50
AKTS Kredisi
(1kredi=25-30 saat)
(1modül=1 kredi)
Ders Kredisi
KREDİ
2
DERSİN AMACI
ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
YETERLİKLER
Öğrencinin, ihracat türlerine göre uluslararası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olabilmesini;
uluslar arası mevzuata göre satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapabilmesini,
uluslararası ticaretin türüne göre gerekli belgeleri hazırlatabilmesini, uluslararası ticaret
anlaşmasına göre ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olabilmesini sağlamaktır.
İhracat teknikleri,
1. Uluslar arası ticaret faaliyetlerini planlamaya katkıda bulunmak
2. Uluslar arası ticaret faaliyetlerini uygulamak yeterlikleri kazandırılacaktır.
İçerik/Konular
Hafta
1
Uluslar arası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olmak
2
Uluslar arası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olmak
3
Uluslar arası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olmak
4
Uluslar arası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olmak
Uluslararası satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapmak
5
Uluslararası satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapmak
6
Uluslararası satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapmak
7
Uluslararası satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapmak
8
Uluslar arası ticaret için gerekli belgeleri hazırlatmak
9
Uluslar arası ticaret için gerekli belgeleri hazırlatmak
10
Uluslar arası ticaret için gerekli belgeleri hazırlatmak
11
Uluslar arası ticaret için gerekli belgeleri hazırlatmak
Uluslar arası ticaret için ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olmak
12
Uluslar arası ticaret için ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olmak
13
Uluslar arası ticaret için ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olmak
14
Uluslar arası ticaret için ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olmak
DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI
(MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE
DAĞILIMI)
15
16
Ortam
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
Donanım
İş Yeri
Uygulanan yöntem
Yüzde (%)
Not/açıklama/öneri:
Yöntem
Ara Sınavlar
Ödevler
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
KAYNAKLAR
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞLAR
1
MODÜL BİLGİ FORMU
: ULUSLAR ARASI TİCARET - 1
MODÜL
MODÜLÜN KODU : 342
: PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET
BÖLÜM
PROGRAM
: PAZARLAMA
DERS
: İHRACAT TEKNİKLERİ
SÜRE
: 25 / 14
KREDİ
: 1
ÖN KOŞUL
:
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ
: Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, araştırma ve bireysel öğretim yöntem
ve teknikleri uygulanabilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMI
: Sınıf/ofis, internet, bilgisayar, projeksiyon
MODÜLÜN AMACI
:Öğrenci, sınıf, ofis vb. ortamlarda internet, bilgisayar, projeksiyon araçlarını kullanarak İhracat türlerine göre uluslararası
ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olabilecek; uluslar arası mevzuata göre satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön
hazırlıkları yapabilecektir.
ÖĞRENME HEDEFLERİ:
Öğrenci:
1. İhracat türlerine göre uluslararası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olabilecektir.
2. Uluslar arası mevzuata göre satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapabilecektir.
İÇERİK
A. İHRACAT KAVRAMI
1. İhracatla ilgili işlemler
2. İhracat türleri
2.1. Dolaylı ihracat
2.2. Doğrudan ihracat
B. İHRACATTA TİCARİ ANLAŞMALAR
1. İhracat pazar araştırmasının yapılması
2.İhracat için firma ve sektör araştırmasının yapılması
3. Ticari anlaşmaların hazırlanması ve onaylanması
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Programda kazandırılması amaçlanan “Uluslararası Ticaret Faaliyetlerini Planlamaya katkıda bulunmak” yeterliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki
ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir.
Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla
kontrol listeleri tekniği,
Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje
ödevleri tekniği,
Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi, zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi
için çoktan seçmeli, klasik, vb. sınav yöntemleri.
1.
2.
3.
AÇIKLAMA
:
2
3
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NO
SATIŞ SORUMLUSU
İŞ
İŞLEMİN ADI
1
YETERLİK
İHRACATLA İLGİLİ FAALİYETLERİ UYGULAMAK
Uluslararası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olmak
Uluslararası Ticaret Faaliyetlerini Planlamaya katkıda bulunmak
Ofis–sınıf vb., Projeksiyon, sözlü iletişim ortamı ve araçları (Telefon, Görüntülü ve Sesli İnternet Araçları)
ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar)
İŞLEMİN STANDARDI
İŞLEM BASAMAKLARI
1.İhracat ile ilgili işlemleri belirlemek
2. Yapılacak ihracat türünü belirlemek
BİLGİ
BECERİ
A. İHRACAT KAVRAMI
1. İhracatla ilgili işlemler
2. İhracat türleri
2.1. Dolaylı ihracat
2.2. Doğrudan ihracat
NOT: İhracat türleri farklılık göstereceği için yapılış süresi değişkendir.
YAPILIŞ SÜRESİ: Değişken
1. İhracat için ön işlemlerinin uygulanabilmesi
TUTUM
1. Sorumluluk sahibi olmak
2. Ekip ruhuyla çalışmak
ÖĞRENME SÜRESİ: 13 / 7 SAAT
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NO
SATIŞ SORUMLUSU
İŞ
2
YETERLİK
İHRACATLA İLGİLİ FAALİYETLERİ UYGULAMAK
İŞLEMİN ADI
Uluslararası satış anlaşmaları hazırlamak için gerekli ön hazırlıkları
yapmak
Uluslararası Ticaret Faaliyetlerini Planlamaya katkıda bulunmak
Ofis–sınıf vb., Projeksiyon, sözlü iletişim ortamı ve araçları (Telefon, Görüntülü ve Sesli İnternet Araçları)
ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar)
İŞLEMİN STANDARDI
İŞLEM BASAMAKLARI
BİLGİ
BECERİ
TUTUM
4
1.İhracat yapılacak ülke için araştırma yapmak
2. İthalatçı firma hakkında araştırmalar yapmak
3.İhracatın uygunluğu ile ilgili araştırmalar yapmak
4. Anlaşma yapılacak ithalatçı ülke firması ile koşulları
tespit etmek
5. Satış anlaşmasını hazırlamak
NOT:
YAPILIŞ SÜRESİ: Değişken
B. İHRACATTA TİCARİ ANLAŞMALAR
1. Uluslararası ticaret anlaşmaları için alt
yapıyı hazırlama
1.
2.
Araştırmacı olmak
Dikkatli olmak
1. İhracat pazar araştırmasının yapılması
2.İhracat için firma ve sektör araştırmasının yapılması
3. Ticari anlaşmaların hazırlanması ve onaylanması
ÖĞRENME SÜRESİ: 12 / 7 SAAT
5
MODÜL BİLGİ FORMU
: ULUSLAR ARASI TİCARET -2
MODÜL
MODÜLÜN KODU : 342
: PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET
BÖLÜM
PROGRAM
: PAZARLAMA
DERS
: İHRACAT TEKNİKLERİ
SÜRE
: 25 / 14
KREDİ
: 1
ÖN KOŞUL
:
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ
: Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, araştırma ve bireysel öğretim yöntem
ve teknikleri uygulanabilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMI
: Sınıf/ofis, internet, bilgisayar, projeksiyon
MODÜLÜN AMACI
:Öğrenci, sınıf, ofis vb. ortamlarda internet, bilgisayar, projeksiyon araçlarını kullanarak uluslararası ticaretin türüne göre gerekli
belgeleri hazırlatabilecek; uluslararası ticaret anlaşmasına göre ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olabilecektir.
ÖĞRENME HEDEFLERİ:
Öğrenci:
1. Uluslararası ticaretin türüne göre gerekli belgeleri hazırlatabilecektir.
2. Uluslararası ticaret anlaşmasına göre ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olabilecektir.
İÇERİK
A. İHRACAT DOKÜMANLARI
1. İhracat ilgili kurumlar
2. İhracatla ilgili belgeler
B. İHRACATTA ÖDEME VE TESLİM ŞEKİLLERİ
1.İhracatta ödeme şekilleri
2.İhracatta teslim şekilleri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Programda kazandırılması amaçlanan “Uluslararası Ticaret Faaliyetlerini Uygulamak” yeterliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir.
1.
2.
3.
AÇIKLAMA
Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla
kontrol listeleri tekniği,
Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje
ödevleri tekniği,
Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi, zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için
çoktan seçmeli, klasik, vb. sınav yöntemleri.
:
6
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NO
SATIŞ SORUMLUSU
İŞ
İŞLEMİN ADI
1
YETERLİK
İHRACATLA İLGİLİ FAALİYETLERİ
UYGULAMAK
Uluslararası ticaret için gerekli belgeleri hazırlamak
Uluslararası Ticaret Faaliyetlerini Uygulamak
Ofis–sınıf vb., Projeksiyon, sözlü iletişim ortamı ve araçları (Telefon, Görüntülü ve Sesli İnternet Araçları)
ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar)
İŞLEMİN STANDARDI
İŞLEM BASAMAKLARI
1. İhracatla ilgili kurumlarla irtibatı sağlamak
2. İhracatla ilgili belgelerin uygulama alanlarına göre
düzenlenmesi
BİLGİ
BECERİ
TUTUM
1. İhracatla ilgili tüm belgelerin hazırlanmasının öğrenilmesi
A. İHRACAT DOKÜMANLARI
1. İhracat ilgili kurumlar
2. İhracatla ilgili belgeler
1.
2.
Dikkatli olmak
Detaycı olmak
NOT: Aracı kurumlara yollanacak evrakların içerikleri lojistiğin aksatılmaması için en kısa sürede hazırlanması gerekmektedir.
YAPILIŞ SÜRESİ: Değişken
ÖĞRENME SÜRESİ: 13 / 7 SAAT
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞLEM NO
SATIŞ SORUMLUSU
İŞ
İŞLEMİN ADI
2
YETERLİK
İHRACATLA İLGİLİ FAALİYETLERİ
UYGULAMAK
Uluslararası ticaret için ödeme ve teslim şekillerini
uygulamaya yardımcı olmak
Uluslararası Ticaret Faaliyetlerini Uygulamak
Ofis–sınıf vb., Projeksiyon, sözlü iletişim ortamı ve araçları (Telefon, Görüntülü ve Sesli İnternet Araçları)
ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar)
İŞLEMİN STANDARDI
İŞLEM BASAMAKLARI
1.İhracatta ödeme şekline göre gerekli belgelerin
hazırlanması
2. İhracatta teslim şekline göre gerekli belgelerin
hazırlanması
BİLGİ
B. İHRACATTA ÖDEME VE TESLİM ŞEKİLLERİ
1.
2.
BECERİ
1. İhracatta en önemli işlemlerden ödeme şekillerinin
ve teslim şekillerinin öğrenilmesi
TUTUM
1.Dikkatli olmak
2.Detaycı olmak
İhracatta ödeme şekilleri
İhracatta teslim şekilleri
NOT: Teslimat şartları ve müşteri segmentasyonuna göre yapılış süresi farklılık gösterecektir ancak en kısa sürede bu işlem basamağının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
7
YAPILIŞ SÜRESİ: Değişken
ÖĞRENME SÜRESİ: 12 / 7 SAAT
8
Download