HER DESTEK `BİR YAŞAM` DEMEK 130 lira ile bir bebeğin 100

advertisement
BASIN BÜLTENİ
Haziran 2016
HER DESTEK ‘BİR YAŞAM’ DEMEK
130 lira ile bir bebeğin 100 günlük tıbbi beslenme ihtiyacı karşılanıyor
2000 yılında ‘daha sağlıklı bir yeryüzü için iyilik yolunda’ misyonu ile yola çıkan Yeryüzü
Doktorları, bebek ölümlerini durdurabilmek için ‘Bebekler Açlığa Dayanamaz’ kampanyasına
destek bekliyor
Uluslararası bir kuruluş olan Gıda ve Tarım Örgütü’nün (GTÖ) istatistiklerine göre dünyada halen 852
milyon insan açlık çekiyor. Açlık sorunuyla karşı karşıya kalan insanların yüzde 98’i gelişmekte olan
ülkelerde bulunurken açlık ve beslenme bozukluğu yönünden en çok risk altında olan grubu ise
anneler ve çocuklar oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 137 milyon çocuk
dünyaya geliyor. UNICEF’e göre yılda 6,3 milyon çocuk 5. yaş gününü göremeden hayatını
kaybediyor. 5 yaş altı ölümlerin yaklaşık yarısı yetersiz beslenme ve beslenme bozukluğuna bağlı
hastalıklar nedeniyle gerçekleşiyor. Annelerdeki gebelik öncesi ve esnasındaki açlık ya da yetersiz
beslenme nedeniyle her yıl milyonlarca çocuk normalin altında kilo ile doğuyor ve buna bağlı olarak
yaşam şansı bulamıyor.
Yeryüzü Doktorları, dünyadaki çocukların eşit şartlar altında doğamadıkları için yaşadıkları besin
yetersizliği ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama gerçeğinin tüm insanlığın ortak sorunu
olduğunun altını çiziyor ve ‘Çocuklar Açlığa Dayanamaz’ kampanyası ile tüm dünyayı ilgilendiren
bebek ölümlerine karşı sorumluluk üstleniyor.
Çocuk ölümlerinin yüzde 45’inin nedeni açlık
Uluslararası sağlık örgütlerinin araştırmalarına göre dünya genelinde yaygın olarak görülen çocuk
ölümlerinin yüzde 45’i yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle gerçekleşiyor. Yetersiz beslenme ve açlık
özellikle 5 yaş altındaki çocukları etkiliyor. Her yıl 5 yaş altındaki 5,9 milyon bebek açlık yüzünden
yaşamını kaybediyor.
Yeryüzü Doktorları, açtığı ‘8 Beslenme Merkezi’ ile şimdiye kadar 60 binin üzerinde kişinin beslenme
bozukluğu tedavisi görmesine yardımcı oldu. İlk kez 2013 yılında hayata geçirilen Bebekler Açlığa
Dayanamaz kampanyası ile şimdiye kadar Suriye, Yemen, Somali ve Nijer gibi kuraklık, iç karışıklıklar
ve politik düzensizlik sebebi ile açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmış bölgelerde tıbbi ve gıda yardımı
desteği veren Yeryüzü Doktorları, gıda yetersizliği ve beslenme bozukluğu tespit edilen bebeklere
tıbbi gıdalar dağıtıp gelişimlerini izliyor.
Her destek bir ‘yaşam’ demek
Yeryüzü Doktorları, beslenme sağlığı merkezlerinde, gerçekleştirdiği muayeneler sonrasında
beslenme bozukluğu tespit edilen bebekler için özel beslenme programı düzenlenmesine yardımcı
oluyor. UNICEF, WFP ve yardım götürülen ülkelerdeki Sağlık Bakanlıkları işbirlikleri ile dağıtılan hazır
tıbbi gıdalarla anne ve bebeklerin tedavileri sağlanıyor.
Yeryüzüne gülümseyen bir çocuk yüzü daha katabilmek adına ‘İyilik ve Sağlık Yolunda’ çalışmalarını
sürdüren Yeryüzü Doktorları, açtığı Anne Çocuk ve Beslenme Sağlığı Merkezleri’nde anne adaylarına
ve çocuk sahibi ailelere yönelik iyileştirici çalışmalarına destek bekliyor.
Kampanyaya destek olmak isteyenler www.yyd.org.tr adresinden online bağış yapabilir ya da MAMA
yazıp 6612’ye SMS atarak 5 TL bağışlayabilirler.
Download