www.mesuthayat.net

advertisement
İSMET İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU 1.DÖNEM ŞİİR BİLGİSİ VE KİTAP ARA YAZILISI
Yollarda kalan gözlerimin nuruna yordum
Kimdir o, nasılsın diye rüzgârlara sordum
A) Yukarıdaki şiirin redif ve kafiyelerini bularak yazınız. Şiirin ölçüsünü bulunuz.
Üstümüzden gelen boran kış gibi
Şahin pençesinde yavru kuş gibi
Seher sabahında rüya düş gibi
Çağırta bağırta aldı dert beni
B) Yukarıdaki şiirin redif ve kafiyelerini bularak yazınız. Şiirin ölçüsünü bulunuz.
On altıya karar verdim yaşını
Yenice sevdaya salmış başını
El yanında yakar gider kaşını
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim
C) Yukarıdaki şiirin redif ve kafiyelerini bularak yazınız. Şiirin ölçüsünü bulunuz.
Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost ilinden avareyim
Gel gör beni aşk neyledi
D) Yukarıdaki şiirin redif ve kafiyelerini bularak yazınız. Şiirin ölçüsünü bulunuz.
………………………………… kafiye sesteş kelimelerle yapılır.
aabb şeklinde gösterilen kafiye türüne ……………………… kafiye denir.
…………………… şiir içten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür.
Savaş, kahramanlık ve yiğitlik gibi konuları coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlere ……………………… şiir denir.
……………………………… şiir belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt,
bilgi vermek, ahlâkî bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu
yönü zayıf şiir türüdür.
……………………………… şiir doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban
yaşamını ve bunlara duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür.
Toplum hayatındaki aksayan yönleri, düzensizlikleri, insanın değişik konulardaki eksikliklerini ve hatalarını
eleştiren şiir türüne ……………………………… şiir denir.
Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya ……………….denir.
Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere ……………...denir.
Yazarın, okuyucu ile sohbet edercesine; senli, benli içten bir ifade ile belli bir konuyu anlatmasıdır. Yazar fikirlerini
ispatlamak çabası içinde değildir. Ama sohbet havası içinde okuyucuya sorduğu soruları kendisi cevaplayarak fikirlerini
savunur. Bu tür yazılara …………………………..denir.
Bir konuda okuyucuya bilgi veren ya da bir düşünceyi açıklayan, kanıtlamaya çalışan gazete ve dergi yazılarına
………………………denir.
Bir konuda yazarın kişisel düşüncelerini, kesin kurallara bağlamadan, samimi bir dilde ve özgürce anlattığı düz yazıdır.
Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar, ileri sürülen görüşlerin ispatlanması zorunlu değildir. Okuyucunun doğruyu
bulmasına yardım eder, insanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. …………….de yazar kişisel görüşlerini anlatır.
Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen yazılara
………………………….denir.
Gazete ve dergilerin baş sayfalarında yayımlanan, yayın organlarının güttüğü amaç doğrultusunda yazılan makalelere
…………………..denir. Bu yazıları yazanlara da ………………………..denir.
Yaşanması olası olmayan, kahramanları hayal ürünü ve olağanüstü özellikler taşıyan yazı türüne …………denir.
Bir yazarın daha çok güncel yani aktüel olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı gazete ve dergi yazılarına
……………………denir. Bunlar, kısa ve kolay anlaşılan yazılardır. Bilgi vermek amacı ön planda değildir. Atasözleri ve
nüktelerden yararlanılır. İleri sürülen düşüncelerin ispatlanma mecburiyeti yoktur.
…………………’ler bir isteğimizin yerine getirilmesi için resmi kurumlara yazdığımız kısa mektuplardır.
Gezilen yerlerin doğal güzelliklerinin, tarihi özelliklerinin, gelenek ve göreneklerinin, yaşam biçiminin, halkın
dünya görüşlerinin anlatıldığı yazılardır. Kişi gezi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır; bunları hafızada
tutmak güç olacağından gezi esnasında not alınır ve ……………………….’larında bunlar hikâye edilir.
-…………………………de temel unsur düşüncedir. Amaç bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak
olduğundan açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Seçilen konuya göre uzun da olabilir kısa da. Yazar görüşlerini
kanıtlamak zorundadır.
Günü gününe yazılan olaylar, duygular, düşünceler ve bunlarla ilgili yorumların, izlenimlerin tarih atılarak yazılmasına
…………………………….’denir.
…………………… bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği,
görüşleri vs.) tanıtmaktır.
Herhangi bir olayı veya olguyu gezip görme yoluyla araştırma ve incelemelere dayandırarak anlatan bir yazı türüdür.
Temel amaç, bir gerçeği gözler önüne sermektir. …………………..,……… tek bir yazıdan oluşabileceği gibi bir yazı dizisi
halinde de olabilir. Yalın ve çarpıcı bir anlatımın dikkat çektiği bu yazı türünde inceleme ve araştırmalarda kişilerle
yapılan konuşmalara da yer verilir.
Yaşanmış veya yaşanması muhtemel, gerçek veya gerçeğe yakın olayların belli bir düzen içerisinde anlatıldığı,
yer, zaman ve şahısların belli olduğu uzun yazılardır. Yer ve zaman kişilere bağlı olarak ayrıntılı bir biçimde anlatılır.
……………………’belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır.
Genel olarak insan dışındaki varlıkların kişileştirilmesi ve konuşturulması esasına dayanır. Belli bir ahlak dersi vermek
amacı ile insanlar arasında geçmekte olan ibret verici bir olayı, hayvanları ve cansız varlıkları konuşturarak anlatan yazı
türüne …………………denir.
Olmuş ya da olması mümkün olayları belli bir plan çerçevesinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan kısa yazılardır.
Genel hatlarıyla romana benzer fakat romandan kısadır. …………………..’ ler, çoğunlukla, birkaç sayfa uzunluktadır.
……………………..türü genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Haberleşme
aracıdır.
Bir hatip tarafından, açık meydanlarda veya kapalı salonlarda belli bir maksatla toplanmış halka söylenen sözlere
……………………………..denir. Bunlar önceden veya sonradan yazıya geçirilir.
KİTAP SORULARI
1)Postacı kılıklı adam(Apo )eve niçin gelmiştir?
a)Osman’ı kaçırmak
b) evi soymak
c)emanet getirmek
d)aile ziyareti
2)Abdullah Bey’in görevi nedir?
a)işçi b)fabrikatör c)ustabaşı d) kapıcı
3)Osman niçin kaçırılmıştır?
a)fidye
b)Osman’ı çok sevdikleri için c)Osman’ı başkasına satmak için d)dayısına götürmek için
4)Osman Romantik’e kimi hatırlatıyor?
a)kardeşini b)köyündeki çocukları c)sokak çocuklarını d)kuzenini
5)Apo’nun köşke girmesinde Apo’ya kim yardım etmiş?
a)zevzek b)bahçıvan c)Gül Dede d)Romantik
6)Çeteyi karakola şikayet eden kimdir?
a)bahçıvan b)Tophaneli’nin karısı c)Ayşe Kadın d)Romantik
7)Osman dağ başındaki eve terk edildikten sonra ne oldu?
a)Osman öldü
b)Ali ve Garip Osman’ı başka yere götürdü.
buldu.
c)Osman’ı ailesi buldu d)Osman’ı Komser Mahmut Bey
8)Garip’in annesine ve babasına ne olmuş?
a)Depremde ölmüşler b)sel sularına kapılıp ölmüşler c)Garip ‘i terk etmişler
d)başka memlekete gitmişler
9)Garip ve Ali nereye yolculuk yapıyorlar?
a)Düzce b)Ankara c)kayseri )İstanbul
10)Ali Osman’ı kime verdi?
a)Çocuk Esirgeme Kurumuna
b)Romantik’e c)Abdullah Bey’e d)Şerife Hanım’a
11)Osman’a sonra hangi isim verildi?
a)Kemal b)Hüseyin c)Garip d)Hasan
12)Şerife Hanım’ın İstanbul’a yerleşmesinin nedenlerinden değildir?
a)babasının vefat etmesi ve Osman’ın Şerife Hanım’ın öz çocuğu olmadığın anlaşılmaması için
b)eşinin vefat etmesi ölmesi
c)Garip’in evi terk etmesi
d)evlerini satmaları
13)Ayşe Kadın köşke neden geri döndü?
a)eşiyle problem yaşadığı için
b)Fatma Hanım’ın isteği
c)Kemal’in isteği
d)köşkü özlediği için
14)Osman annesinin(Şerife Hanım’ın) öz olmadığını ne zaman öğreniyor?
a)ortaokula başladığında
b) hikayesinin gazeteye çıktığında
c) üniversiteyi kazandığında
d)Garip’le Şerife Hanım’ı duyduğunda
15)Osman yarışmaya hangi hikâyeyle katıldı?
a)Osmancık Vardı
b)Meçhûle Giden Çocuk
c)Sevgili Anne
d)Kayıp Çocuk
16)Osman’ın gittiği okul müdiresinin, Abdullah Bey’le bağlantısı nedir?
a)Abdullah Bey dayısı
b)herhangi bir kan bağı yok
c)iş arkadaşı
d)Müdire hanım Abdullah Bey’in kardeşi
17)Müdire Hanım Fatma Hanım’dan ne istiyor?
a)anne sevgisiyle ilgili bir hikâye yazmasını
b)okula gelmesini
c)Osman ‘ı eve davet etmesini
d)Fatma Hanım’ın dağ başındaki eve gelmesini
18)Romanın sonunda ne oldu?
a)Osman öldü
b)ailesine kavuştu
c)okulu bitirdi
d)Şerife Hanım öldü
19) Kitabın yazarı kimdir?
a) Hasan Ali CANAT
b) Nail Hasan CANAT
c) Hasan Nail KANAT
d) Hasan Nail CANAT
Çalıkuşu” romanında Feride'nin annesi öldükten sonra, babası onu bakmaları için nereye, kimin yanına göndermiştir?
A) İstanbul'daki Sor mektebine
B) İstanbul’a Gül misal dadının yanma
C) İstanbul'a büyükannesinin yanına
D) Tekirdağ'a Ayşe teyzesinin yanına
E) İstanbul'a Besime teyzesinin yanına
Feride'ye "Çalıkuşu" ismini ilk defa kim takmıştır?
A) Babası
B) Sör mektebindeki bir öğretmen
C) Kârman
D) Müjgan
E) Büyükannesi
Feride'ye "Çalıkuşu" ismi niçin takılmıştır?
A) Ağaç diplerinde uyuduğu için
B) Kuş yuvalarını düzeltmeyi sevdiği için
C) Çok haşan olduğu için
D) Okulun bahçesindeki kuru ağaca çıkarak daldan dala atladığı için
E) Çok konuştuğu için
Aşağıdakilerden hangisi Feride'yi Anadolu'da öğretmenlik yapmaya iten sebeplerden biri değildir?
A) Farklı maceralar peşinde koşmak istemesi
B) Kâmran'la evlenmekten vazgeçmesi
C) Tanıdıklarından uzaklaşmak istemesi
D) Kâmran'ın onu Avrupa'da aldattığını öğrenmesi.
E) Kâmran'ın onu Anadolu'da bulamayacağını düşünmesi
Feride, Anadolu'ya gittiğinde ilk olarak hangi göreve atanmıştır?
A) Edebiyat öğretmenliğine f
B) Fransızca öğretmenliğine
C) Tarih öğretmeliğine
D) Coğrafya ve resim öğretmenliğine
E) Müzik öğretmenliğine
Zeyniler köyündeki okul kapatılınca Feride, Anadolu'daki bir kız mektebinde hangi göreve başlamıştır?
A) Musikî öğretmenliğine
B) Coğrafya ve resim öğretmenliğine
C) Fransızca öğretmenliğine
D) Tarih öğretmenliğine
E) Edebiyat öğretmenliğine
Feride'nin günlüğü Kâmran'ın eline nasıl geçmiştir?
A) Tesadüfen Kâmran tarafından Feride'nin odasında bulunmuştur.
B) Feride'nin teyzesi tarafından Kâmran'a verilmiştir.
C) Feride'nin kocası Hayrullah Bey tarafından bizzat Kâmran'a verilmiştir.
D) Feride'nin büyükannesi tarafından Kâmran'a verilmiştir.
E) Hayrullah Beyin vasiyeti üzerine Müjgan tarafından Kâmran'a
ulaştırılmıştır.
Feride neden Doktor Hayrullah Beyle evlenmeyi kabul etmiştir?
A) Hayrullah Bey varlıklı biri olduğu için
B) Hayrullah Beye vefa borcu olduğu için
C) Kâmran'ı unutmak için
D) Kuşadası'nda çıkan dedikodulara son vermek için
E) Yaşamına Anadolu'da devam etmek istediği için
ZIKKIMIN KÖKÜ romanının kahramanlarını yazarak olayı özetleyiniz
.
Download