RADYASYON ALGILAMA ve SİMÜLASYONU PROJESİ

advertisement
Yeni Nükleer Reaktörler:
Tasarım Kriterleri
Doç. Dr. Cemal Niyazi Sökmen
Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü
Özet
• Nükleer Reaktörlerin Gelişimi
• Üçüncü Nesil Reaktörler
• Dördüncü Nesil Reaktörler
• Türkiye için Seçenekler
Nükleer Reaktörlerin Gelişimi
Nükleer Teknolojinin Şu Andaki
Konumu
İlk ticari nükleer reaktör 1950 yılında çalışmaya başlıyor.
• 31 Ülkede 442 Nükleer Güç Santralı (369122GW(e))
• 12193 senelik işletim deneyimi, 51470 TW-h üretim
• Nükleer reaktörler dünya elektrik üretiminin yüzde 16-17 sini
karşılamakta
• 284 Araştırma reaktörü 56 ülke tarafından kullanılmakta ve
yaklaşık 220 reaktör de uçak gemileri ve denizaltılarda
kullanılmakta.
• 27 Nükleer Santral Kurulmakta
Üçüncü Nesil Reaktörler:
Elektrik Üretim Şirketleri Ne İstiyor
• 60 yıllık tasarım ömrü
• İşletme kolaylığı
– 24 aylık yakıt değiştirme aralığı
– Yük takibi
– Yüksek kapasite faktörü
•
•
•
•
•
İyileştirilmiş Güvenlik
Otomasyon
Düşük Radyoaktivite Yayan Kaza Olasılığı
Şiddetli kazalara karşı önlemler
Kaza sonucunda reaktörün çevresindeki etkilerin en
aza indirilmesi
Üçüncü Nesil Reaktörler:
Örnekler
•
•
•
•
ABWR Japonya
AP1000 ABD
EPR
Finlandiya, Fransa
KSNP+ Kore
Üçüncü Nesil Reaktörler: INPRO
• Ekonomiklik
– Enerji Maliyeti ve Yatırım Riski
• Sürdürülebilir kalkınma
– Çevresel Etkiler ve Kaynak Kullanımı
• Güvenlik
• Atıklar
• Nükleer Silahların Yayılmasının
Engellenmesi
Dördüncü Nesil Reaktörler
• Sürdürülebilir kalkınma
– Temiz güvenilir enerji üretimi
– Atık miktarında azaltma
• Güvenlik
– Güvenli üretim
– Reaktör kor erimesi çok düşük olasılıklı
– Santral harici acil durum önlemlerine gerek
olmayacak
• Ekonomi
• Nükleer maddelerin korunması
3.5 ve 4. Nesil Reaktörler
• Yakın dönemde kullanılabilecek (2015)
– Geliştirilmiş Reaktörler (PWR, BWR, CANDU)
– Değişik tasarımlar (IRIS, CAREM, SMART)
– Gaz Soğutmalı Reaktörler (GT-MHR, PBMR)
• Uzun Dönemde kullanılabilecek ( 2030 )
–
–
–
–
Çok Yüksek Sıcaklı Reaktörler (VHTR)
Superkritik Su Soğutmalı Reaktörler (SCWR)
Gaz Soğutmalı Hızlı Reaktör (GFR)
Eriyik Tuz Reaktörü (MSR)
Türkiye İçin Seçenekler
• Üçüncü Nesil Reaktörler
– Kullanıma Hazır
• 3.5 Nesil Reaktörler
– Yakın dönemde kullanılabilir
• Dördüncü Nesil Reaktörler ?
TEŞEKKÜRLER
Download