18. yy Osmanlı Devleti

advertisement
18. yy Osmanlı Devleti (Kaybedilen toprakları geri alma/mevcut toprakları koruma/denge siyaseti)
ANT/TARİH
Prut
and(1711)
DEVLET
PADİŞAH
Rusya
Venedik
Avst
Belgrat
andlaşması
(1739)
Avst
Rusya
Kerden ant
(II. Kasr-ı
şirin 1746)
İran
K.
Kaynarca
andlaşması
(1774)
Rusya
Ziştovi
(1791)
Avst
Yaş (1792)
Rusya
El Ariş
(1802)
Fransa
SONUÇ
İsveç kralının Osmanlıya sığınması
Rusların Ortodoksları kışkırtması
III.
Ahmet
Pasarofça
and (1718)
SEBEBİ
Venedik’in Mora’ya baskı yapması
Karadağ’ı isyana kışkırtması Osmanlı
ticaret ve yolcu gemilerine saldırması
Osmanlıların kaybettiği toprakları geri
almak istemesi
Rusların sıcak denizlere inmek istemesi
Lehistan’ın iç işlerine karışması
I.
Avusturya’nın Rusya’yla gizli
Mahmut
andlaşması
Sınır ihlali,
İki devletinde durumdan yararlanması
MADDELERİ
Azak Osmanlıya verilecek
Rusya Lehistan işlerine karışmayacak
Galip
İsveç kralı ülkesine dönecek
Rusya İstanbul’da elçi bulundurmayacak
Mora Osmanlıya verilecek,
Belgrad’a kadar Avusturya’ya verilecek
Mağlup
Dalmacya ve Hersek’deki kaleler
Venedik’e verilecektir/24 yıl sürecektir
Kaybedilen toprakların kazanılacağı
ümidi ortaya çıkmıştır
1700 İstanbul andlaşmasının rövanşıdır.
Lale devri başlamıştır.
Avusturya’nın balkanlardaki etkinliği
artmıştır.
(Mevcut toprakları koruma politikası)
Galip
Avusturya Pasarofça antlaşmasında aldığı
yerleri geri verecek
Rusya karadenizde gemi bulundurmayacak
Azak kalesi yıkılacak Ruslara verilecek
Rus çarı = Osmanlı padişahı/27 yıl sürecek
18. yy da imzalanan son kazançlı andlaşma
Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir
Kapitülasyonlar sürekli hale gelmiştir
ilk defa Avrupa tarzı ıslahatların
faydası görülmüştür.
Galip
Kasrı şirin antlaşmasının maddeleriyle aynı
Günümüze kadar süren barış süreci
başlamıştır.
Kırım hanlığı bağımsız halk halifeye
bağlı
Rusya’nın Lehistan içişlerine karışması
Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek
III.
Leh vatanseverlerinin Osmanlıya
Mağlup Rusya kapitülasyon verilecek
Mustafa
sığınması
Ortodoksları himaye edecek
Karadeniz’de donanma bulundurabilecek
Azak ve çevresi Rusya’ya bırakılacak
Avusturya savaş öncesi sınırlarına
Mağlup çekilecek
Avusturya tarafsız olacak
Grek projesi (Dakya projesi)
Rusya’nın kırımın içişlerine karışması
Kırım Rusya’ya aittir
Mağlup
III. Selim
Dinyester sınır kabul edilmiştir
İngiltere’nin sömürgelerine giden
yolları kontrol etme
YORUM
Galip
Mısır Osmanlıda kalacaktır.
Uğur ÖZÇİFÇİ Tarih Öğretmeni
İlk defa halkı Müslüman olan bir yer
imparatorluktan ayrılmıştır
ilk defa halifelikten yararlanılmıştır
ilk defa savaş tazminatı ödenmiştir
ilk defa rusyaya kapitülasyon verilmiştir
Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır.
Osmanlının iç işlerine karışmıştır.
Fransız ihtilali Osmanlıya yardımcı
olmuştur.
Avusturya ile savaşlar son bulmuştur.
Osmanlı dağılma dönemine girmiştir
Kaybettiği toprakları geri alma ümidini
kaybetmiştir.
Denge siyaseti ilk defa uygulanmıştır.
Rus donanması ilk defa boğazlardan
geçerek sıcak denizlere inmiştir.
Rusların Balkanlarda etkinliği artmıştır.
Download
Study collections