NEWTON`UN HAREKET YASALARI YGS TESTLER İ ÇÖZÜMLERİ

advertisement
NEWTON’UN HAREKET YASALARI
YGS TESTLERİ
TESTLER ÇÖZÜMLERİ
ÇÖZÜMLER
4. K ve L nin sabit hızla hareket edebilmesi masa ile K
arasında sürtünme olmalıdır. Ayrıca bu sürtünme kuvveti, L nin ağırlığına eşit olmalıdır.
YGS TESTİ 7
1. Uyduların Dünya etrafında dönmesi ve atmosferin
Dünyayı sarması için kütle çekim kuvveti sayesindedir.
K ve L nin kütleleri eşit olma konusunda kesinlik yoktur.
Gemilerin yüzmesi suyun kaldırma kuvveti sayesindedir.
Doğru cevap D
Yayın uzaması için kuvvet gereklidir.
Uzay boşluğunda sabit hızla doğrusal hareket eden rokete kuvvet etki etmez.
5. K ve L sabit hızla hareket ediyorsa dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedirler. K ye sürtünme kuvveti etki ederse kuvvet dengesi olmaz.
Atmosferdeki gaz moleküllerini tutan kuvvet yerçekimi
kuvvetidir.
L ye etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü;
Fs = 2F − F
Doğru cevap D
Fs = F olur.
L ye uygulanan kuvvetler kaldırıldığında sürtünmeden
dolayı durur.
2. Cisim KL arasında a ivmesiyle hareket ederse L
noktasında
v = at1
Doğru cevap E
0+v
x=
 t1
 2 
olur. Cisim LM aralığında sabit hızla hareket ederse
x = vt 2
t1 = 2t 2
olur.
Cisim MN aralığında hızlanan hareket yapar ve aynı
yolu daha kısa sürede alır.
R&Y yayıncılık
hıza ulaşır. Alına yol
6. Cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafik ile zaman ekseni arasındaki alan her üç bölgede
birbirine eşittir.
v (m/s)
v
I
II
III
-v
t(s)
Doğru cevap D
Doğru cevap D
3. L cismine, K ile L arasındaki ve L ile M arasındaki yüzeylerden iki sürtünme kuvveti etki eder. Bu sürtünme
kuvvetleri birbirine eşittir ve yukarı doğrudur.
2Fs = mg
7. M ile N arasındaki ip kopmadan önce cisimlerin hızlanır. İp koptuktan sonra sistem dengelenmiş kuvvetlerin
etkisinde kalır. Bu yüzden L cismi, kazandığı hızla hareketine davam eder.
Doğru cevap D
Yüzeylerdeki tepki kuvveti F kadardır.
2fF = mg
f=
mg
olur.
2F
Doğru cevap C
1
NEWTON’UN HAREKET YASALARI
YGS TESTLERİ
TESTLER ÇÖZÜMLERİ
ÇÖZÜMLER
8. K nin ivmesi ve bu cisme etki eden kuvvet
2v
= 2a
aK =
3t
FK = mK .2a
11. Kütle bir skaler olduğu için kuvvet ve ivme her zaman aynı yönlüdür, zıt yönlü olamaz.
Doğru cevap D
L nin ivmesi ve bu cisme etki eden kuvvet
v
aL =
=a
3t
FL = mL a
12. Isının açığa çıkması, hareket halindeki cisimler için
geçerlidir.
ile verilir.
Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri, kinetik
sürtünme kuvvetinden büyüktür çünkü statik sürtünme
katsayısı, kinetik sürtünme katsayısından büyüktür.
Kuvvetin büyüklüğü cisimlerin kütlesine bağlı olduğu için
kuvvetlerin büyüklüğü konusunda netlik yoktur.
K nin hızı arttığı için ivmesi ve kuvvet aynı yöndedir. L
nin hızı azaldığı için ivmesi ve kuvvet zıt yöndedir.
Statik sürtünme katsayısının kinetik sürtünme katsayısından büyük olmasının nedeni, duran cisimde yüzeyler
arasında etkileşimin daha büyük olmasıdır.
Doğru cevap B
9. K ile L cisimleri, a ivmesiyle hareket eder. L cismi,
yere çarptığında kazandıkları hız ve aldığı yol;
v = at
vt
0+v
h=
t = 2
 2 
olur. Bundan sonra K cismi, sabit v hızla hareketine devam eder. Kalan 2h mesafesini;
2h = vt ' ⇒ t ' = t
sürede alır ve toplam hareket süresi;
t top = t + t = 2t
olur.
Doğru cevap A
10. Cisimler LM arasında sabit hızla hareket ediyor. Bu
durumda X ve Y cisimleri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Bu yüzden Y nin ağırlığı sürtünme kuvvetine
eşit olmalıdır. LM aralığı sürtünmesiz olamaz.
KL aralığında cisimler hızlanan hareket yaptığından sürtünmesiz olup olmadığı bilinemez.
X ile Y nin kütleleri karşılaştırılamaz.
Doğru cevap C
2
R&Y yayıncılık
Doğru cevap D
Download