Ders İçeriği

advertisement
1
BÖLÜM 1: BİYOLOJİK İŞARETLERİN OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ
1.1 Biyolojik İşaretler
1.1.1 Elektrik Kökenli Biyolojik İşaretler
1.1.2. Elektrik Kökenli Olmayan Biyolojik İşaretler
1.2 Biyolojik İşaretlerin Oluşumu:
1.2.1 Hücre Fizyolojisi
1.2.2 Aksiyon Potansiyelinin Oluşum Mekanizması:
1.2.3. Aksiyon Potansiyelinin Yayılması
1.3 Biyolojik İşaretlerin Algılanması:
1.3.1. Elektrik Kökenli Biyolojik İşaretlerin Algılanması
1.3.2. Elektrik Kökenli Olmayan Biyolojik İşaretlerin Algılanması
1.3. 3. Dönüştürücü Özellikleri:
1.3.4. Ölçme düzenleri:
1.3.5 Dönüştürücü çeşitleri:
BÖLÜM 2: BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER HAKKINDA TEMEL
BİLGİLER
2.1. Linux Kurulumu
2.1.1 USB Flash Hafıza Kartına Linux Mint Yükleme
2.2 Linux Terminal Komutları
2.3 “BeagleBone Black” Gömülü Linux Donanımı, Kurulumu ve Kullanımı
2.4 “Shell” Script Oluşturma
2.5 C Program Kurulumu, Derleme İşlemleri
2.4.1 Kütüphane Oluşturma
2.4.2 C Programları İçinde “Thread” Kullanımı
2.6 “Python” Programı Yükleme, Kurulumu ve Kullanımı
2.6.1 “Python” Programının PC’de Yüklenmesi ve Kullanımı
2.6.2 “Python” Programının “BeagleBone Black”’te Yüklenmesi ve Kullanımı
BÖLÜM 3: BİYOLOJİK İŞARETLERİN BİLGİSAYAR ORTAMINA
ALINMASI.
3.1. “BeagleBone Black” (BBB) Gömülü Sistem Aygıtları ve Kullanımı
3.2. BBB GPIO Donanımı
3.2.1 “Python” ile GPIO Aygıtının Kontrolü, Kullanımı
3.3 BBB TIMER Donanımı
3.3.1 “Python” ile TIMER/THREAD Kontrolü, Kullanımı
2
3.4 BBB ADC Donanımı
3.4.1 “Python” ile ADC Kontrolü, Kullanımı
3.5 BBB UART/I2C/SPI Aygıtlarının Kontrolü, Kullanımı
3.5.1 “Python” ile UART/I2C/SPI Aygıtlarının Kontrolü, Kullanımı
3.6 BBB PWM Aygıtının Kontrolü, Kullanımı
3.6.1 “Python” ile PWM Aygıtının Kontrolü, Kullanımı
3.7 BBB FTDI-USB Aygıtının Kontrolü, Kullanımı
3.5.1 “Python” ile FTDI-USB Aygıtının Kontrolü, Kullanımı
3.8 BBB Gömülü Linux Sistemi ile Veri Toplama
3.8.1 “Python” ile BBB Aygıtları Kullanarak Veri Toplama Örnekleri
BÖLÜM 4. BİYOLOJİK İŞARET / GÖRÜNTÜLERİN İŞLENMESİ ve
GÖRÜNTÜLENMESİ
4.1 Tek Boyutlu İşaretler için Süzgeç Tasarımı
4.1.1. Butterworth Karakteristiği
4.1.2. Sayısal süzgeç Tasarımı
4.2. Fourier Dönüşümü
4.1.2. Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü
4.3 “BeagleBone Black”’te Veri Görüntüleme
4.3.1. “Python” ile internet “Server”’larının Çalıştırılması
4.3.2. “Python” üzerinde Grafik Kütüphanenin Kullanımı
BÖLÜM 5: BİYOLOJİK VERİLERİN SAKLANMASI ve İLETİMİ
5.1. Biyolojik İşaretlerin Bilgisayar Ortamında Saklanması
5.1.1. Kayıpsız Sıkıştırma Teknikleri
5.1.1.1. Uzunluk Koşturumu
5.1.2. Kayıplı Sıkıştırma Teknikleri
5.1.2.1. Kosinüs Dönüşümü ve Sıkıştırma İşlemi
5.2 Bilgisayar Üzerinde Seri İletişim
5.2.1. Bağlantı Çeşitleri
5.2.2. Seri Veri Yapısı
5.2.3. El Sıkışma Protokolü
5.4 “BeagleBone Black” Üzerinde WiFi İletişimin Kurulması ve Kullanımı
5.5 “BeagleBone Black” Üzerinde Bluetooth İletişimin Kullanımı
5.5.1 “BeagleBone Black” Gömülü Linux Sistemde Bluetooth Kurulumu
3
5.5.2 “Python” ile Bluetooth İletişimin Gerçeklenmesi
5.6 “BeagleBone Black” ile Internet Üzerinde Veri Haberleşmesi
5.6.1 “Python” ile TCP/IP Haberleşmesinin Kullanımı
5.6.1 “Python” ile UDP Haberleşmesinin Kullanımı
Download