The Impact of Computers in Education

advertisement
BDE  Yararları Sınırlılıkları
1
Bilgisayar Destekli Eğitimin
Yararları

Geleneksel öğretim
yöntemleriyle
karşılaştırıldığında, bilgisayar
destekli eğitimin birçok
yararının olduğu
görülmektedir. Bu yararlardan
bazıları şöyle sıralanabilir.
2

Bilgisayarlar
öğrencilerin öğrenme
hızlarına göre, hızlı
veya yavaş çalışırlar.

Bu da her kullanıcının
rahat etmesine ve
daha iyi öğrenmesine
yardımcı olur.
Öğrenme Hızı
3

Katılımcı Öğrenme
Bu öğrenme yöntemi ile
öğrenenin öğrenme
sürecindeki ihtiyaçları
doğrultusunda eklemeçıkarma yapılabilir ve
öğrenme sürecini
hızlandırıp
yavaşlatabilir.
4

Katılımcı Öğrenme
Bilgisayar öğrenenin
katılımını sağlamak için
sık sık girdi isteminde
bulunur. Öğrenci girdiyi
sağladığında bilgisayar
anında
değerlendirmeleri
yaparak cevabın doğru
ya da yanlış olduğuna
bakar ve gerekli
değişikliği yapar.
5

Çeşitlilik


Bilgisayar yardımıyla
öğrencilerin ilgisini
çekebilecek yazılar, grafikler
ve sesler ders sunusuna
eklenebilir.
Aynı zamanda uygulamalara
çeşitli uyarı iletileri ve geri
bildirimde kullanılabilecek çok
çeşitli araçlar da eklenebilir.
Ayrıca öğrenme ortamı
Internet ve çoklu algı sunuları
kullanılarak geliştirilebilir.
6

Bir öğrencinin nerede kaldığı
ve/veya öğrenme sürecinin
neresinde olduğu, bilgisayarın kayıt
tutma yeteneğinden faydalanarak
öğrenilebilir. Bu durum öğrenci için
geri bildirim (dönüt) olarak ya da
öğretmen için değerlendirme aracı
olarak veya bahsedilen her iki amaç
için de kullanılabilir.

İlave olarak, hem öğrencinin kaldığı
yerden devam etmesini hem de
öğretmenin tam olarak
öğrencilerinin genelinin zorluğa
düştüğü konuları tekrar gözden
geçirmesini sağlar.
Kayıt Tutma
7
Uygunluk


Bilgisayarlar belli aralıklarla
yaptıkları testlerden faydalanarak
öğrencinin daha önceden gördüğü
ve yeterince hakim olmadığı
konuları tekrar gözden geçirmesini
ve tamamen bildiği konuları
atlamasına olanak sağlar.
Bu sayede öğrenci konuları
öğrenme sırasını kendi istediği
şekilde değiştirmiş ve daha
başarılı olabileceği bir yöntemi
seçmiş olur.
8

Zamandan
Bağımsızlık


Bilgisayarlar, öğrencilerin
çalışmak istedikleri anda
çalışmaya hazır ve ara vermek
istedikleri anda da ara vermeye
hazırdırlar.
Ayrıca yemek, uyku ve kahve
içmek gibi fiziksel ihtiyaçları ve
sinirlenme, moral bozukluğu ve
sıkılma gibi psikolojik durumları
olmadığı için her an çalışmaya
hazırdırlar.
Dolayısıyla öğrenci öğrenmeyi
sağlamak için öğreticinin
öğretmeye hazır olduğu zamanı
yakalaması ve de o esnada
kendi öğrenme isteğini
koruması gerekmez ve istediği
anda çalışabilir.
9
Görsel Çekicilik

Görüntüler, grafikler,
animasyonlar, ses
efektleri (multimedya
ortamı) öğretisel
içeriğe gerçeklik
katarak, bilgisayarı
öğrenci için görsel
olarak çekici hale
getirmektedir.
10
Güdüleme

İnteraktif yazılımların
kullanımı, öğrenciye
özel kişiselleştirilmiş
iletilerin iletilmesi
öğrencinin derse
yoğunlaşmasını
arttırmaktadır.
11
Özel Durumlar

Özel durumu olan
öğrenciler için BDE
önemli bir kaynaktır. Belli
nedenlerle okula
gelemeyen ve farklı
geçmiş yaşantılar
geçirmiş öğrenciler BDE
ile öğrenimlerini
sürdürebilir ve kaynak
olarak kullanıp eksiklerini
tamamlayabilirler.
12

Tutarlılık
Bilgisayar tüm
öğrencilere güvenilir ve
tutarlı bir şekilde aynı
öğretisel içeriği sunar.
Öğretmene, günün
saatine ve öğrenciden
öğrenciye göre farklılık
göstermez.
13

Etkinlik ve Etkililik
Bilgisayar, hem birden
fazla duyu organına
hitap eder, hem de
daha az zamanda daha
fazla öğrenmesini
sağlayarak öğrencinin
öğrenme başarısını
artırabilir.
14
BDE’nin Avantajları

Bilgi Yönetimi
Bilgisayar, inanılmaz
boyutlarda bir bilgi
bankası haline
dönüşebilir. Her türlü
bilgiye ulaşmamızı
sağlar, istediğimiz
biçimde grafik, metin,
ses ve görüntü
dosyalarını bir arada
kullanmamıza olanak
tanır.
15
BDE’in Olumsuzlukları

Bilgisayar destekli eğitimin
amacı belirli bir konuda
insanları eğitmek ve o
konuda yeterli donanıma
sahip hale getirmektir. Bir
BDE yazılımının yeterliliği
o yazılımın belirli şartlara
uyması ile anlaşılır. En iyi
yazılım bahsedilen
olumsuzlukları en az
düzeyde içeren yazılımdır.
16

Gelişimde Sınırlama
Bazı uzmanlar bilgisayar
başında uzun süre
kalmanın çocukların
gelişimine zarar
verebileceğinden
bahsetmişlerdir. Bunun
nedeni olarak da
çocukların gelişmelerini
tamamlayabilmeleri için
gerekli olan diğer
çocuklarla ve yetişkinlerle
olan ilişkilerdeki azalma
gösterilmektedir.
17

Kısıtlı Ekran
Görüntüsü
Bilgisayarlar yazı, grafik,
ve ses gibi yeteneklere
sahiptirler. Fakat görüntü
için sınırlı bir ekrana
sahiptirler. Bu yüzden
görmek istediğiniz
bilgilerin büyüklüklerine
göre ekrandaki görüntüyü
sağa-sola veya yukarıaşağı kaydırmak
zorundasınız. Bu, bazen
oldukça zor olabileceği
gibi, çoğu zaman rahatsız
edici ve dikkat dağıtıcıdır.
18

Fiyat
Fiyat bu tip
uygulamalarda oldukça
önemlidir. Çünkü ilk
ihtiyacınız olan
bilgisayardan gerekli
yazılıma kadar her şeye
para ödemeniz gerekir. Bu
yüzden okullarda her
öğrenci için bir bilgisayar
tahsis edileceği yerde bir
bilgisayar birden fazla
öğrencinin kullanımına
açılır.
19

Müfredatla İlgisi
BDE için yazılmış
programlarınızın
müfredatla ve belirlenen
hedeflere uyması
zorunludur, aksi halde
elinizdeki program ne
kadar yüksek kalitede
olursa olsun
kullanamazsınız.
20

Yazılım Azlığı
Eğitim yazılımı satan, herhangi
bir firmaya gittiğinizde size bol
miktarda yazılım gösterebilirler.
Bu yazılımların büyük bir
çoğunluğu ise büyük eleştiriler
almış olan yazılımlardır. Bu
yüzden işinize yarayacak bir
yazılım satın almadan önce
yazılımın özelliklerini,
müfredatınızla uyumlu olup
olmaması, hedef kitlesinin sizin
öğretim yaptığınız kitleye uyup
uymadığı gibi soruları
cevapladıktan sonra elinizde az
sayıda kaliteli ama pahalı
yazılım kalacaktır. Bazen de
istediğiniz yazılımı
bulamayabilirsiniz.
21
Uyumluluk

Bir işletim sistemi için
için geliştirilmiş bir
yazılım farklı işletim
sistemlerinde veya aynı
işletim sisteminin ileri
versiyonlarında
çalışmayabilir.
22

Kullanım Hakları
Piyasaya sürülen
yazılımlarım çoğu
kopyalanarak izinsiz
çoğaltılmakta ve
değerinden düşük fiyata
satılmaktadır. Bu
kullanım haklarının ihlali
üreticilerin piyasaya
kaliteli ürün sürmesi
girişimlerini
engellemektedir.
23

Sınırlı Hedefler
Yazılımların çoğu
yalnızca bilişsel alana
hitap etmekte duyuşsal
ve devinişsel alana
yönelik uygulamalara
yer verilmemektedir.
Ayrıca sınırlı dönütler
öğrencinin yaratıcılığını
sınırlayabilmektedir.
24
Referanslar




History of Computers
http://www.pitt.edu/~poole/historyofcomputers.htm
Price, R.V. (1990). Computer-aided Instruction: A guide for
authors. Pasific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
Pictures
http://dir.coolclips.com/Technology/Computers/
Yıldırım, S. (2000). Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve Yazılım
Değerlendirme İLkeleri.
25
Download